Budeme sa operovať sami?, SNN 50


AKO BOLO, ČO BOLO

Peter VALO

  Peter VALO Pred pár rokmi som asistoval profesorovi Karolovi Virsíkovi pri písaní životopisného románu Odchádzam s Hippokratom. Priateľ Karol začal v čase vojny v Bratislave zápas s tuberkulózou u študentov. Neskôr vytvoril jeden z najúspešnejších protituberkulóznych programov. Jeho zásluhou vznikla zo starého kláštora v Podunajských Biskupiciach skvelá nemocnica, z ktorej sa neskôr stal. Národný ústav tuberkulózy a respiračných ochorení. Tu ako prví začali používať pojem klinická epidemiológia, tu ako prví v bývalej Č-SR odstraňovali obličkové kamene litolapaxiou či urobili laparoskopickú operáciu žlčníka a zaviedli iné novátorské liečebné postupy. Z Virsíkovej nemocnice vyšiel rad skvelých lekárov, ktorí sú oporou slovenského zdravotníctva. 

Kde leží naša pravá bieda, SNN 49


POZNÁMKA

Ivan BROŽÍK

   Ivan BrožíkAk nám naši pseudopolitici, pseudoanalytici a pseudonovinári neustále a do omrzenia omieľajú, že takzvaná dlhová kríza je prapôvodcom všetkého zla, nechutne nás voličov a obyvateľov Eurozóny podvádzajú. Nedá sa totiž predpokladať, že by boli naozaj až takí hlúpi a nevedomí. Náš minister financií veľmi rád používa slovo populizmus. Len v jednej jedinej televíznej diskusii ho počas necelých štyridsiatich minút dokáže v rôznych podobách vysloviť vyše šesťdesiatkrát a to už je naozaj výkon, ktorý svedčí buď o mimoriadne chudobnej slovnej zásobe, alebo o mimoriadne chudobnej argumentačnej výbave. Odmietať všetko, čonevzišlo z mojej hlavy alebo z mojej straníckej centrály označkovaním, že ide o populizmus, je natoľko pozoruhodné, že naozaj stojí za to pozrieť sa bližšie na populizmus ako taký.

3 OTÁZKY PRE: Viliama Hornáčka, predsedu Združení slovenskej inteligencie, SNN 50


KORENE a Stála konferencia SLOVAKIA PLUS majú za sebou už vyše 20 rokov činnosti  – o čom bola jubilejná plenárna konferencia?
Jej názov bol Národný štát v procese globalizácie. Je zhrnutím celej našej práce pre slovenský národ a jeho štát. Naším zámerom je pomôcť slovenskej spoločnosti prekonať súčasné krízové obdobie a navrhnúť priority nášho ďalšieho vývoja, aby sme si zachovali národnú identitu a  štátnu suverenitu a

Štefan KRČMÉRY - Hoci puknuté, znejú naveky


Štefan Krčméry foto-štvorček

Ako redaktorovi Slovenského rozhlasu v období, keď bol ešte naozaj verejnoprávny, pošťastilo sa mi vysielať reláciu o Štefanovi Krčmérym. Ba čo viac, stihol som pri tej príležitosti ešte navštíviť jeho syna Ivana Krčméryho. Spolu s vernou manželkou býval v jednej z bočných uličiek neďaleko bratislavského Justičného paláca. Nezabudnem, ako mi kládol na srdce, že za zhoršenie duševnej choroby jeho otca koncom tridsiatych rokov minulého storočia mohla predovšetkým samotná Matica, ktorej bol Štefan Krčméry tajomníkom.

Ladislav DEÁK - Človek, ktorému Slovensko veľa dlhuje, SNN 49


- „Ako pekne hovoríte po slovensky,“ usilujem sa vystrúhať poklonu spolubesedníčke.

- „Ta ňeznam, aľe kedz budzem hutoric po našim, tak ňebudzece nič rozumec.“ Po našom, to je po zemplínsky. Päťdesiatnička Monika je zo zemplínskej obce Markovce. Je to obec, kde sa narodil Ladislav Deák. Obec ani vtedy v čase jeho narodenia v roku 1931 nemala a ani teraz nemá viac ako slabú tisícku duší.

 

Záhady dvoch veľkomoravských hrobov

Našu odbornú i čitateľskú verejnosť eminentne zaujíma, kde a kedy vlastne zomrel veľkomoravský arcibiskup Metod a kde bol pochovaný?  Autor Igor Kišš nie je profesiou historik ani archeológ, a evanjelický teológ. Otázkami našej dávnej histórie sa však intenzívne zaoberá a po podrobnom skúmaní mnohých štúdií archeológov a výsledkov bádania  sumarizuje poznatky o tomto probléme v nasledujúcich riadkoch.  

SLOVO O SLOVENSKU, SNN 47

Roman KALISKÝ-HRONSKÝ   Roman KALISKÝ-HRONSKÝ

Aktuálne novembrové výročia mali a majú v skrytých súvislostiach vecí rozličné dosahy na osudy všetkých vtedy i dnes žijúcich ľudí. Podobne ako sa Pražská jar 1968 začala v Bratislave, aj pražský 17. november 1989 mal deň predtým predohru v bratislavských uliciach, ktorými v živej reťazi prešli študenti vysokých škôl.

SLOVO O SLOVENSKU, SNN 48

Eva ZELENAYOVÁ

Eva ZelenayováJe pravda, že na chod štátu siete sú nevyhnutné finančné prostriedky. Ak má štát dostatočný výrobný potenciál, je z čoho financovať nevýrobné odvetvia. Keď cheap jerseys free shipping si však podniky, ktoré  produkovali SNN zisk, štát odpredá do zahraničia, zdroj financií vyschne. A predsa akýmsi zázrakom stále máme dosť na rozhadzovanie. Nestačí nám jedna štátna zdravotná poisťovňa, náš malý národ dokáže uživiť Rechargeable ďalšie ako dve súkromné.

SLOVO O SLOVENSKU, SNN 49

Vlado BrožíkVladimír BROŽÍK   

Jeden z tiež vyhodených kolegov zo Slovenského rozhlasu, známy prekladateľ, ktorému španielsky kráľ Juan Carlos I. udelil vysoké štátne vyznamenanie Cruz de Oficial de la Orden del Mérito Civil, mi raz po návrate zo Španielska povedal: