Mať svoj štát znamená život


Roman MICHELKOKOMENTÁR

Roman MICHELKO

V týchto dňoch si pripomíname dvadsiate výročie našej samostatnosti. Prvého januára 1993 sa zavŕšil národno-emancipačný proces, ktorý nakoniec vyústil do vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Cesta k samostatnosti však nebola ani ľahká, ani bezproblémová. Prvým symptómom toho, že česká politická reprezentácia vnímala Slovensko len ako provinciu svojho unitárneho štátu, bola tzv. pomlčková vojna, čo sa jasne ukázalo už na jar 1990 na pôde FZ.

Prečo môže byť trinástka šťastné číslo


Dušan KernýSPOZA OPONY

Dušan D. KERNÝ

Na konci roka, ktorý je pred nami, nič nebude také, aké je dnes. Uplynulý rok je poučením, ako prichádzajú zmeny, ktoré sme neočakávali. Otázka je, ako nás situácia mení. Rýchlosť času na Slovensku je veľká – ani nie v priebehu jednej generácie sme zistili, že Slovensko ako štát sa osvedčilo. Už nejde o jeho spochybňovanie, ale o to, kto bude v ňom rozhodovať. Najväčší rozdávači nálepiek „slovenského nacionalizmu“ dnes hovoria, že v mnohom sa nám nedarí asi preto, lebo nemáme Slovensko dostatočne radi.

Priama voľba hlavy štátu


ivan brožíikPOZNÁMKA

Ivan BROŽÍK

Máme na Slovensku priamu voľbu prezidenta? Zo zákona áno. V praxi však volíme z výberu tých kandidátov, o ktorých sa stranícke centrály už vopred rozhodli, že budú práve pre ich politické strany z tých či onakých dôvodov „najvýhodnejší“. Inak povedané – volíme z ponuky, ktorú nám plebsu predhodia politici s menším, väčším alebo žiadnym stupňom dôveryhodnosti.

Causerie o neocenenej Žene roka


Peter VALO štvorecAKO BOLO ČO BOLO

Peter VALO

Nedávno sme sa rozlúčili s hercom Vilkom Polónyim, ktorý nám spôsobil nemálo radosti. Ešte pri nakrúcaní kultového filmu Sebechlebskí hudci presvedčivo tvrdil, že ostane starým mládencom. Herečka prešovského divadla Kvetka Stražanová si spomenula, ako ich zabával spomienkami na mladosť: „Keď som mal dvadsať rokov, bol stále panic a ja chlapec z Krupiny som nevedel ako na to. Poradili mi, aby som si vybral nejakú kňažku lásky, ktorá ma do toho zaučí. Tak som sa vybral na Vidricu, zaklopal na dvere. Ležala tam nádherná, polooblečená krásavica.

Nie! strate zvrchovanosti


VYHLÁSENIE

Kuvičie hlasy o neúspechu štátnosti sa nenaplnili

So začiatkom tohto roka, 1. januára 2013 uplynulo 20 rokov od obnovenia slovenskej štátnosti vznikom druhej Slovenskej republiky. Slovenský národ svoj historický cieľ splnil, konštatuje sa v aktuálnom vyhlásení Panslovanskej únie, ktoré poskytla našej redakcii.

Dvadsať rokov vo vlastnom štáte


slovenská vlajkaDOKUMENT

Vyhlásenie účastníkov 21. plenárnej konferencie slovenskej inteligencie

Koncom roka 2012 sa konala celoslovenská konferencia Nová generácia, nové východiská slovenských národovcov, ktorú zorganizovali Spoločnosť slovenskej inteligencie Korene, Stála konferencia slovenskej inteligencie Slovakia plus a Slobodná rada slovenského národa obnovená Slovenská národná rada. Z vyhlásenia slovenských patriotov vyberáme:

Ohňostroje márnosti


POZNÁMKA

Roman KALISKÝ-HRONSKÝ

Podľa vyhlášky o zábavnej pyrotechnike je „ohňostroj svetelný a zvukový efekt spôsobený uvoľnením energie chemickými reakciami pri horení alebo explózii špeciálnych výbušnín alebo rakiet, určených výlučne na tento účel“. Ohňostroj vymysleli v Číne pred stáročiami, krátko po vynáleze strelného prachu.

Slovensku nechýba Praha, ale uvedomelí Slováci


slovensky znakSlováci privítali samostatnosť so šampanským na námestí SNP v Bratislave

Eva ZELENAYOVÁ – Foto: TASR

Vierolomnosť českej strany pri rokovaniach predsedov parlamentov o zmluve medzi SR a ČR niektorí vnímavejší pozorovatelia považovali za začiatok konca spoločného štátu. Onedlho sa v Mladej fronte dnes objavil titul Vo  Svite bili Čechov. Pravda, nie bez príčiny. Provokácií, keď horeli autá so slovenskými poznávacími značkami na území ČR, bolo dosť. Horeli aj české na Slovensku. Médiá sliedili po senzáciách a tie plodili   najmä národnostnú neznášanlivosť.

Slovenské zmŕtvychvstanie bolo úspešné, ale...


slovenská vlajkaPrvé minúty slovenskej štátnosti sa začali modlitbou

Ján SMOLEC – Foto: TASR

Prvý pokus o zmŕtvychvstanie slovenského národa sa uskutočnil 14. marca 1939. Slovenské povedomie sa úspešne upevňovalo, hospodárski experti dosiahli také výsledky, že o slovenskej korune sa hovorilo, že je tatranským dolárom. V krajine pod Tatrami počas vojny potraviny neboli na prídel tak ako v susedných krajinách.