Zlatá niť slovenských dejín


KNIHA TÝŽDŇA

Ján Hnilica: Svätí Cyril a Metod, Vydavateľstvo SSS, Bratislava 2012

Eva ZELENAYOVÁ

Aj takto sa dá nazvať misia solúnskych bratov sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu pred 1 150. rokmi. U pápeža dosiahli priam nemožné, rozšírili liturgické jazyky z troch na štyri. Popri latinčine, gréčtine a hebrejčine sa aj stará kultúrna slovenčina stala liturgickým jazykom.

Dvadsať rokov vo vlastnom štáte


slovensky znakDOKUMENT

Vyhlásenie účastníkov 21. plenárnej konferencie slovenskej inteligencie

Koncom roka 2012 sa konala celoslovenská konferencia Nová generácia, nové východiská slovenských národovcov, ktorú zorganizovali Spoločnosť slovenskej inteligencie Korene, Stála konferencia slovenskej inteligencie Slovakia plus a Slobodná rada slovenského národa obnovená Slovenská národná rada. Z vyhlásenia slovenských patriotov vyberáme:

Výzva klerikom a laikom k spolupatričnosti katolíckej cirkvi


VYHLÁSENIE

K odvolaniu trnavského arcibiskupa Mons. R. Bezáka

Ako kňazi a laici, citliví na dianie v Cirkvi na Slovensku i mimo jeho hraníc, v súvislosti s odvolaním Mons. Róberta Bezáka z úradu trnavského arcibiskupa cítime potrebu vyjadriť verejne podporu Svätému Otcovi a jeho rozhodnutiam i biskupom na Slovensku na čele s predsedom Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislavom Zvolenským.

Arcibiskup ako hlavný mediálny hrdina


Bezák štvorecEva ZELENAYOVÁ – Foto: teraz.sk

Pokojný adventný čas na sklonku roka rozvíril vstup bývalého arcibiskupa Trnavskej arcidiecézy Róberta Bezáka na mediálnu scénu. Predposlednú nedeľu pred Vianocami stal sa hlavnou postavou na troch televíznych kanáloch. Bol hosťom TA3, Markízy a ČT2 dokonca odvysielala reportáž o jeho živote na arcibiskupskom stolci. Pozoruhodné samo osebe, lebo ešte sa nestalo, aby Česká televízia prejavila záujem o niektorého slovenského cirkevného hodnostára.

Čo nám zostalo


REFLEXIA

Oto BALOGH

Na Nový rok sme si pripomenuli 20. výročie vzniku Slovenskej republiky. Do ďalšieho roku existencie samostatného štátu vstupujeme s hrdosťou na to, čo sme dosiahli, ale aj s istými obavami z ďalšieho vývoja. Napriek mnohým pozitívam je totiž nemálo toho, na čo nemôžeme byť hrdí.

S Havlom ďalej – snahy o jeho zbožtenie


Rozdelenie Česko-Slovenska zjavne pociťoval ako neúspech

Peter JÁNOŠÍK – Karikatúra Andrej MIŠANEK

Prvé výročie odchodu posledného česko-slovenského prezidenta Václava Havla na konci minulého roku sa v Česku nieslo v znamení večnosti. Jeho prívrženci vyrazili s heslom S Havlom ďalej! Istotne pre mnohých Čechov je skutočnou ikonou. Ale aj v minulosti sme počúvali So Sovietskym zväzom na večné časy alebo Lenin žil, Lenin žije, Lenin bude žiť. Ktovie, aký bude mať úspech masívna mediálna kampaň s cieľom svätorečiť Václava Havla a takto oživiť náboženstvo v ateistických Čechách? Pražské letisko mu už patrí…

Prežívame svoje dejiny ako súčasnosť dneška


slovenská vlajkaDôstojné a sebavedomé oslavy dvadsaťročného štátu bez zbytočného pátosu

Dušan D. KERNÝ

Oslavy dvadsiateho výročia vzniku modernej Slovenskej republiky boli dôstojné, sebavedomé a bez pátosu. Konštatoval to prezident I. Gašparovič. Vrcholní ústavní činitelia – prezident, predseda NR SR P. Paška a predseda vlády R. Fico vystúpili s niekoľkými prejavmi, v ktorých sa zdôrazňovala nevyhnutnosť národnej súdržnosti zoči voči ťažkostiam, ktoré očakávajú globalizovanú ekonomiku ako aj EÚ v nastávajúcom roku. Dôraz kládli na nekonfrontačnú politiku, na nevyhnutnosť spolupráce namiesto škandalizovania.

SLOVO O SLOVENSKU, 2013_1

emil semanco

Emil SEMANCO

Od jari 1994 sa v Smene na nedeľu schyľovalo ku kolektívnej výpovedi redaktorov. Bol to protest proti šikanovaniu  za „zlú orientáciu nášho týždenníka“. Týmito slovami totiž na „plaňorkách“ odôvodňoval tendenčné hodnotenia, ústrky a pokuty „reportérom“ vtedajší šéfredaktor denníka, ktorému sme podľa rodiska medzi sebou vraveli Važťan Zašťan alebo podľa štice Strapko. 

Treba vnímať aj pozitíva Uhorska a nie ho otrocky negovať


Mrva Ivan historik štvorecHovoríme s Ivanom MRVOM – spoluautorom ojedinelej knihy Dejiny Uhorska a Slováci

Zhováral sa a redakčne upravil Dušan D. KERNÝ

Slováci nerozlučne patria k všetkému kľúčovému v bývalom Uhorsku – konštatovali sme to v decembrovom vydaní nášho týždenníka. Bolo to upozornenie na pozoruhodnú a ojedinelú knihu historikov Ivana Mrvu a Vladimíra Segeša Dejiny Uhorska a Slováci. Historika a pedagóga z trnavskej univerzity Ivana Mrvu sme požiadali o zdôvodnenie tvrdenia, že až teraz – v druhom desaťročí XXI. storočia – došlo k vydaniu prvých ucelených dejín Uhorska a Slovákov v týchto dejinách.

V hodine dvanástej


POZNÁMKA

Ján ČERNÝ

Ministerstvo pôdohospodárstva navrhlo znížiť daň z pridanej hodnoty (DPH) pri predaji niektorých potravinárskych produktov formou takzvaného predaja z dvora až na nulovú úroveň. „Dosah zo zníženia sadzby DPH na produkty predaja z dvora z 20 na 0 percent by sa mohol prejaviť ročne znížením príjmov štátneho rozpočtu o 3,12 milióna eur.