Ako sa jeden Havran celkom zhavranieť musel

thumbnail

Dvadsať rokov po nežnej revolúcii z peňazí EÚ podporujeme ideológiu komunistov

Eva ZELENAYOVÁ - Foto: archív - Karikatúra: Andrej MIŠANEK

Koncom novembra usporiadal Ústav pamäti národa diskusný večer na tému Médiá do roku 1989. Ukázalo sa však, že ani súčasný stav médií nie je uspokojivý. Ibaže na rozdiel od toho do roku 1989, ktorý je dobre zdokumentovaný napríklad Študijným novinárskym ústavom a môže sa ním zaoberať i súčasná štátna inštitúcia ÚPN, stav médií po roku 1989 zostal bezprizorný.

Čas možno zahojí rany na tele, nikdy však nie jazvy na duši


zlato štvorecNárodný poklad použili na to, čo uznali za vhodné, nie však na to, na čo mal slúžiť

Ivan BROŽÍK – Karikatúra: Peter GOSSÁNYI - Foto: archív SNN

Bola to pieseň starého námorného kapitána. Nikdy ju nespieval sám. Všetci sa ho báli, tak nôtili zarovno s ním. Až kým sa objavil záhadný Čierny pes. To je časť deja, ktorý sa odohráva najskôr kdesi na škótskom pobreží v krčme na útese a neskôr na Ostrove hrdlorezov, kde ukryl svoj bájny poklad kapitán Flint. Kto by si nepamätal literárnu prvotinu spisovateľa Roberta Louisa Stevensona?

Kniha si žiada pozornosť i pomoc štátu


knihy-ilustrákStav slovenskej čítanosti je varujúci a znamená vážnu hrozbu do budúcnosti

Ján ČOMAJ – Foto: archív

Na jednej strane je tu kríza, a tá velí, že treba udržať štátny rozpočet v prípustných medziach a nezadlžovať ešte viac budúce generácie. Na strane druhej je naše zaostávanie v produktivite práce aj  v hrubom domácom produkte na obyvateľa, z čoho sa odvíjajú tragikomicky nízke mzdy a dôchodky v porovnaní hoci len so susedným Rakúskom,  a z toho zas plynú absolútne oprávnené požiadavky ľudí na ich zvýšenie.

Rozpadajúci sa svet v chaose a malé štáty


Vstup do roku 2013 – nevyhnutnosť návratov a národná schopnosť predvídať

Dušan D. KERNÝ – Foto: archív autora

Pred rokmi sa vracal posledný spravodajca Československej tlačovej kancelárie z Afganistanu. Končila sa tam vojna jednej veľmoci. Rozpadávala sa oná veľmoc, dovtedajší svetový poriadok, ale aj Afganistan. Nikto nepredpokladal, že sa tu začne ďalšia vojenská operácia, ktorá prerastie do vojny, z ktorej sa bude ťažko odchádzať. V dejinách posledný stály československý spravodajca odchádzal, jeho posluha, ktorá každé ráno usilovne striekala okolie domu, aby niekto nestúpil na vyhrievajúce sa jedovaté hady, odlietal posledným lietadlom.

Kríza, Slovensko, ilúzie


POZNÁMKA

Dušan D. KERNÝ

Prudko sa zmenil svet okolo nás a svet, v ktorom my sami žijeme. Je mnoho otázok, kam to všetko speje. Na Slovensku je k dispozícii aj hľadanie odpovedí od pozoruhodnej dvojice – rakúskeho a slovenského vedca. Rakúšan, prof. J. Becker je profesorom na Ekonomickej univerzite vo Viedni a o. i. pôsobil aj v Latinskej Amerike.

Orbánov nacionalizmus znižuje mieru demokracie


Maďarsko sa odklonilo od tradičných európskych hodnôt a demokratických princípov

Viliam KOMORA – Foto: archív SNN

Pozorovatelia maďarskej politiky začínajú čoraz hlasnejšie hovoriť, že maďarský premiér Viktor Orbán oslabuje mieru demokracie v krajine. Stáva sa z neho autokratický líder za súčasného posilňovania politickej lojality k sebe a strane. Niektoré analýzy hovoria dokonca o tom, že krajina kolíše na hrane demokracie.

Za chyby politikov zaplatia vždy daňovníci


Rozpočet štátu – stály predmet rôznych politických prístupov, kalkulácií a záujmov

Oto BALOGH

Prognózovať parametre štátneho rozpočtu tak, aby zohľadňovali predpokladaný ekonomický vývoj a korešpondovali s reálnymi ekonomickými podmienkami, je dnes v časoch globálnej ekonomickej a finančnej krízy viac ako ťažké. Okrem objektívnych okolností sú vlády a ministri aj pod vplyvom rozličných záujmových skupín, vlastných alebo straníckych záujmov. Tieto faktory limitujú charakter ich rozhodnutí, vrátane strategických.

Deravá štátna kasa nie je len odraz krízy a zlých prepočtov


Peniaze budú chýbať, kým neprestane zbojnícke rozkrádanie verejných financií

Oto BALOGH – Karikatúra: Ľubomír KOTRHA

V časoch globálnej krízy sa stále intenzívnejšie zdôrazňuje nevyhnutnosť konsolidácie verejných financií. Konsolidovať znamená dávať do poriadku a v tomto smere je na Slovensku práce nad hlavu. Už aj preto, lebo politické elity pri zápase o hlasy voličov sľubovali, že v prípade získania ich dôvery dajú veci do poriadku. Nakoniec sa konsolidovalo iba verbálne a neriešených problémov pribúdalo. Až sa nám v čase hospodárskej krízy kompletne zosypali na hlavu. 

Prečo je medzi slovenskou pospolitosťou toľko dlhov?


Slovákom treba pripomenúť, že zadlžiť sa bol hriech, ale čo už, keď aj banky chcú žiť

Tibor B. HAČKO – Karikatúra: Andrej MIŠANEK

Dlhy boli strašiakom našich starých otcov, ale najmä zodpovedných starých mám. Požičať si od banky bol takmer neodpustiteľný hriech. Avšak aj banky chcú zarábať. Ich hlavnými výnosmi sú úroky z pôžičiek. Za posledných dvadsať rokov sa stali veľmi ústretové a sú ochotné požičiavať, ak je to len trochu možné.

Od januára budúceho roka nás čakajú vyššie dane a odvody


peniaze 2Daňové zmeny majú priniesť zníženie deficitu verejných financií

Oto BALOGH – Ilustrácia: (ar)

Štvrtého decembra 2012 hlasy 80 poslancov rozhodli o prijatí novely zákona o dani z príjmov (ZDZP – Zák. č. 595/2003 Z. z.), ktorá prináša významné zmeny v systéme daní. Tie tvoria súčasť tzv. konsolidačného balíčka a v budúcom roku majú priniesť do štátnej poklade 376, 6 mil. eura. Vláda tvrdí, že pri znižovaní deficitu verejných financií, ktorý má v budúcom roku podľa našich medzinárodných záväzkov klesnúť pod 3 percentá HDP, nemala príliš na výber. K zvýšeniu DPH nepristúpila pre hrozbu zdražovania.