SLOVO O SLOVENSKU 46


SMOLEC webSLOVO O SLOVENSKU

Maroš SMOLEC

šéfredaktor

Voľby do vyšších územných celkov, samosprávnych krajov, žúp – alebo akokoľvek túto regionálnu samosprávu nazveme – sú Slovákom tak vzdialené, že volebná účasť dlhodobo osciluje okolo 20 percent oprávnených voličov. Aj keď sú výsledky demokratické, neodzrkadľujú názor väčšiny národa. Tých dvadsať percent voličov sú kandidáti a ich rodinní príslušníci, členovia strán a občania, ktorým kandiduje známy alebo sused.

Autonómia ako vyvrcholenie slovenského národnoštátneho programu


slovensko-vlajka 3 štvorecNajradikálnejšími odporcami idey autonómie sa stali komunisti

Autonómia ako vyvrcholenie slovenského národnoštátneho programu

PhDr. Peter MULÍK, PhD. - Ilustrácie a foto: SNN

Matica slovenská a Spoločnosť Andreja Hlinku v spolupráci s Ústavom pamäti národa usporiadala 4. októbra 2013 v Žiline spomienkovú akadémiu pri príležitosti 75. výročia autonómie Slovenska. Podujatie sa začalo položením vencov k pamätnej tabuli, pripomínajúcej túto udalosť na budove Katolíckeho domu (dnes Gymnázium sv. Františka). Historik Martin Lacko konštatoval, že na 6. október 1938 mal národ zámerne zabudnúť. Či už cieleným zabúdaním, vytieraním z pamäte, alebo diskreditáciou. Najradikálnejšími odporcami idey autonómie sa stali komunisti, ktorí – podľa boľševickej propagandy – svojich odporcov nazývali „fašistami“.

Peter MULÍK: Matica slovenská vzišla z národa pre národ


Mulík - štvorecHistorik Peter Mulík o zakladaní, vývoji i budúcnosti prvej národnej ustanovizne

Matica slovenská vzišla z národa pre národ

Zhovárala sa Eva ZELENAYOVÁ – Foto: archív SNN

Tajomník Matice slovenskej PhDr. Mgr. Peter MULÍK, PhD., (1957) je slovenský historik aj s teologickým vzdelaním. Profesionálne sa venuje problematike vzťahov štátu a cirkví. Bol prvým riaditeľom Ústavu pre vzťahy štátu a cirkví, o ktorého vznik sa v roku 1997 zaslúžil. Zo slovenských dejín sa venuje najmä cyrilo-metodskej problematike a slovenským dejinám 20. storočia. Svojou intenzívnou publicistickou činnosťou objasňuje mnohé, dosiaľ málo známe historické udalosti z dejín slovenského národa.

● Skôr než začneme hovoriť o Matici slovenskej, povedzme si niečo o význame kultúry v živote národa.

Kultúra a národ sú dva pojmy, ktoré vyjadrujú dva javy navzájom neoddeliteľne spojené. Kultúra vytvára národ a národ kultúru. Spojivom medzi nimi je aj vnímanie dejín. Spoločná historická skúsenosť je jedným z podstatných vymedzujúcich znakov národa. Národ je historicky vzniknuté spoločenstvo ľudí, vytvorené pôsobením rôznych faktorov, ako sú spoločné územie, kultúra, jazyk, hospodárska história, psychika, náboženstvo a podobne, a má spravidla vôľu tieto spoločné faktory brániť či rozvíjať. Pojem „národ“ sa v detailoch väčšinou inak chápe v etnografii, v politológii a inak v historických vedách. Moderný slovenský národ sa definoval najmä jazykom. Tento dôraz na literatúru je zreteľný aj pri vzniku Matice slovenskej. Lenže v čase, keď Slováci nemali ani náznak politickej suverenity, táto inštitúcia majúca za vzor najmä Maticu srbskú a Maticu českú, prirodzene, hoci nie oficiálne preberala aj úlohu vodkyne národa.

Správne počty sú podklad na správne opatrenia


Nezamestnanosť na Slovensku je zrejme čoraz zahmlievanejší údaj

Správne počty sú podklad na správne opatrenia

Jan ČERNÝ 

Za nezamestnaného možno považovať osobu staršiu ako pätnásť rokov schopnú pracovať a súčasne takú, ktorá si aktívne hľadá prácu, no nemôže nájsť platené zamestnanie. Mieru nezamestnanosti vyjadruje podiel nezamestnaných k ekonomicky aktívnym osobám. Aká je však skutočná nezamestnanosť na Slovensku napriek jej jasnej definícii, vlastne nevieme.

Proletári na Slovensku zabudli na jednotu


Kažimír - štvorecZákon hlasnejšieho určuje, komu a ako sa zvýši životná úroveň

Proletári na Slovensku zabudli na jednotu

Ivan BROŽÍK – Foto: Ladislav LESAY

Raz sú to učitelia, inokedy lekári, potom zdravotné sestry a napokon „kováci“. Vždy niekto z tejto skupiny zamestnancov protestuje – a oprávnene – proti nízkym mzdám. Vždy však ako sám volajúci na púšti. Kto kričí hlasnejšie, dostane, alebo dokonca dostane pridané viac. „To, čo sa deje posledné dva alebo tri roky, sa nám postupne rozvíja do javu, ktorý začínam volať profesijný rasizmus. Je to o tom, kto má väčšiu váhu, kto je niekedy väčší krikľúň, kto je dôležitejší a kto si zaslúži vyššie odmeňovanie,“ vyhlásil nedávno minister financií Peter Kažimír.

Výsledky uspokojili, no sú ešte...


bločková lotéria - štvorecBločkovú lotériu sme testovali počas celého septembra

Výsledky uspokojili, no sú ešte...

Text a foto: Ivan BROŽÍK

Redakcia Slovenských národných novín sa tiež zapojila do bločkovej lotérie. Zaujímali nás praktické skúsenosti, registrovali sme kladné aj záporné ohlasy. Po septembri je čas hodnotiť. Na rozdiel od jarných mesiacov a obdobia pred letom, keď občania dostávali o tejto hre dostatok informácií a ak chceli, vedeli o nej takmer všetko, počas posledných dní augusta a prvých týždňoch septembra akoby vládlo informačné embargo. A to práve v dňoch spustenia lotérie.

Anonymné vyššie územné celky


zelenayová webPOZNÁMKA

Anonymné vyššie územné celky                                                                                                      

Eva ZELENAYOVÁ

Trojstupňový systém verejnej správy, ktorý sa v roku 2001 premietol do vzniku samosprávnych krajov, vzišiel z odporúčaní Európskej únie. Samosprávne orgány na každej úrovni pôsobia autonómne. Až tak, že niektoré rozhodnutia zastupiteľstiev vyvolávajú rozpaky, ba až otvorený nesúhlas. Najmä vtedy, keď majú charakter celoštátneho významu. Nevyhnutne sa vnucuje otázka, aká je motivácia volených zástupcov, keď konajú v rozpore so záujmami občanov? Dlhodobo nízka volebná účasť okolo dvadsiatich percent oprávnene otvára aj otázku o potrebe samosprávnych krajov vôbec.

Prečo chcem radšej Blahu ako Hríba


SPOZA OPONY

Prečo chcem radšej Blahu ako Hríba

Dušan D. KERNÝ

Verejnoprávna televízia vystúpila začiatkom novembra s novými zásadami ako dodržať verejnoprávnosť. Volá sa Misia verejnoprávnosti. Našinec veľmi dobre vie, že misionárov verejnoprávnosti tu bolo dosť a ak by sa boli ich zámery, neraz veľkohubo oznamované, zdarili, tak dnes by neostalo pole neorané pre terajšiu Misiu verejnoprávnosti. Jej ciele: o. i. kvalita, rozmanitosť či zodpovednosť. Pritom, drzo by som povedal, mnohé z rozhlasovej i z televíznej kvality sa dosiahlo aj v minulosti, a to tak vďaka, ako aj napriek rôznym režimom v uplynulých desaťročiach. Je na čom stavať, ale dnes i nestavať misie či Misie verejnoprávnosti.

Tragikomická akože veľká politika


BROŽÍK webKOMENTÁR

Tragikomická akože veľká politika

Ivan BROŽÍK 

Čím skôr to pochopia všetci, tým skôr bude nám bežným občanom štátu lepšie. Žiaľ, mnohí, ak aj nie všetci slovenskí politici ešte stále ideovo odmietajú prekročiť pre nás historicky dôležitú hranicu medzi ich postrevolučnou euforickou pubertou a demokraciou zrelého veku. Doteraz sú mnohí z tých našich „veľkých“ v jednom kole starostí a vynaloženého obrovského úsilia, len aby si zachovali svoje politické pozície na tak či tak iba dočasnom výslní „slávy“ a najmä moci. Nuž a nezakrývajme si, byť vo „vysokej“ politike na Slovensku je popri nadvláde nad podsvetím tým najlepším privátnym biznisom, v akom len môže u nás človek „podnikať“. Sami sme si tých akože predstaviteľov vychovali na to, že jediné, na čo sú nám dobrí, je, keď nás svojimi hádkami bavia pár minút pri televíznej obrazovke. Ani len neodpovedajú na neprofesionálne kladené otázky, nereagujú na neznalosť novinárov, jediné, na čo sa sústreďujú, je slovné a pomaly aj naozajstné pästiarstvo s častými podpásovými údermi. Mimochodom, práve z prostredia tohto športu je známe a neodškriepiteľné, že spôsobuje na mozgu nenapraviteľné škody.

Smer-SD potvrdil dominanciu v krajoch


Kotleba - štvorecMarián Kotleba zabojuje o kreslo banskobystrického župana v 2. kole

Smer-SD potvrdil dominanciu v krajoch

Maroš SMOLEC – Foto: pospolitost.wordpress.com

Víťazom župných volieb uplynulý víkend sa stal – čo do poštu získaných kresiel županov i poslancov – SMER-SD, ktorý dokonca posilnil svoj vplyv. Najväčším prekvapením volieb je postup Mariána Kotlebu zo strany Ľudová strana – Naše Slovensko do druhého kola bojov o post banskobystrického župana. M. Kotleba sa môže považovať za víťaza – lebo jeho dosiaľ minoritný obsah politiky sa predral na politické výslnie.