3 otázky pre: Maju JAKIMOVSKÚ-TOSIĆOVÚ, profesorku z Macedónska


Zhováral sa Dušan D. KERNÝ

● Ste riaditeľka Literárnovedného ústavu v Skopje. Aký je súčasný štatút a poslanie tejto inštitúcie?

Univerzitný senát rozhodol ešte začiatkom roka 1999, že Inštitút macedónskej literatúry sa stane samostatným, autonómnym členom Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Skopje. Je to výsledok rozvoja inštitútu, jeho premeny na Literárnovedný ústav ako nezávislej vedeckej inštitúcie. Je verejným záujmom, aby sa skúmala historická a kultúrna identita macedónskeho národa, ako aj predstaviteľov komunít, ktoré obývajú Macedónsku republiku.

● Vaše takpovediac ostrohy doktorského a profesorského titulu ste získali v špecializácii na ranný stredovek...

Pokračujem v práci, ktorá bola náplňou výskumov, predmetom dlhoročnej a spoločnej práce mnohých odborníkov slavistov, odborníkov na stredovekú macedónsku literatúru, najmä na texty a rukopisy vytvorené na území Macedónska. Osobitný dôraz je na obdobie sv. Cyrila a Metoda, na aktivity sv. Klimenta Ochridského, sv. Nauma Ochridského. Máme k dispozícii všetky žánre stredovekej literatúry. Osobitnými projektmi ústavu bolo skúmanie autorov stredovekej macedónskej literatúry od 9. storočia, literárne vzťahy medzi Byzanciou a Macedónskom, ako aj preklad Biblie od sv. Cyrila a Metoda.

● Cyrilo-metodské literárne dedičstvo trvalo oslovuje širokú verejnosť aj na Slovensku, v Bratislave ste však prezentovali veľmi súčasné dielo.

Bola to povzbudzujúca udalosť – prezentácia macedónsko-slovenských kultúrnych vzťahov prostredníctvom literárnych rozhľadov Jednota v mnohohlasnosti. Je to porovnávacie dielo docenta Zvonka Taneského. Autor je veľmi dobre známy macedónskej kultúrnej verejnosti ako propagátor macedónsko-slovenských kultúrnych vzťahov, je jedným z mladej generácie vedcov, ktorých výrazne formovalo dlhodobé pôsobenie na Slovensku.

                                                                                 

                                                                                                   Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.