3 OTÁZKY PRE: Alenu Jelušovú, starostku Maduníc, SNN 49

SNN 49 1 TITULKA 3 otázky Madunice IMG 9986Zriaďujete v Maduniciach obecnú políciu. Je to dosť neobvyklé. Prečo? 

Naša obecná polícia bude sledovať pohyb na verejných priestranstvách obce, monitorovať situáciu pri ochrane verejného majetku a spolupracovať so zložkami štátnej polície pri znižovaní kriminality. Bude kontrolovať požívanie alkoholických nápojov mladistvými, pomáhať občanom riešiť susedské spory a predchádzať páchaniu trestnej činnosti.

3 OTÁZKY PRE: Viliama Hornáčka, predsedu Združení slovenskej inteligencie, SNN 50


KORENE a Stála konferencia SLOVAKIA PLUS majú za sebou už vyše 20 rokov činnosti  – o čom bola jubilejná plenárna konferencia?
Jej názov bol Národný štát v procese globalizácie. Je zhrnutím celej našej práce pre slovenský národ a jeho štát. Naším zámerom je pomôcť slovenskej spoločnosti prekonať súčasné krízové obdobie a navrhnúť priority nášho ďalšieho vývoja, aby sme si zachovali národnú identitu a  štátnu suverenitu a