3 otázky pre: Václava MIKU, generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska​

Zhováral sa Ivan BROŽÍK - Foto: autor

Pochádzate z učiteľskej rodiny, aký vzťah vám dalo toto prostredie k hodnotám, ako sú vzdelanie či múdrosť?

Môj otec mal niekoľko životných kréd a jedno z nich bolo – vyber si aj takých priateľov, ktorí ťa nebudú len počúvať, ale od ktorých sa môžeš mnohé naučiť. Ako partnerov do života si treba vyberať múdrych ľudí. Otec vždy hovoril – nie je bohatý ten, kto veľa má, ale ten, kto veľa vie a veľa z toho rozdá.

3 otázky pre: Vojtecha KÁRPÁTYHO, zo Slovenského historického ústavu MS

● Ako to, že zmizol rozsudok fašistu L. Csatáryho zo spisu košického súdu?

Dnes už nikto nezistí, kto odcudzil jeho rozsudok, či to bolo pred rokom 1989 alebo po tomto roku. Isté je to, že kópie rozsudku sa posielali aj všetkým kľúčovým zložkám; určite by sa našiel aj v pražskom archíve ministerstva vnútra, tak ako sa našiel v eštebáckych materiáloch o bývalých nyilašovcoch, ktorý je dnes v Archíve ÚPN. Je to rovnaký materiál, aký viedla ŠtB na gardistov, členov Hlinkovej mládeže a HSĽS doma i v zahraničí.  

3 otázky pre: Antona KORENČIHO, režiséra a dramaturga Malej scény STU


Zhováral sa Maroš M. BANČEJ

Divadlo Malá scéna STU vstúpilo do divadelného diania v Bratislave s ambíciou jednak nadviazať na prerušenú tradíciu tohto priestoru a zároveň priniesť nové nápady. Ako sa vám to od októbra 2010 darí?

3 otázky pre: Františka HORNIAKA, tvorcu a rytca slovenských poštových známok


Zhováral sa Emil SEMANCO

Dá sa povedať, že ste jediný profesionálny známkar na Slovensku... A ešte čosi. Určite aj náš najoceňovanejší na domácich i zahraničných fórach, viackrát ocenený za najkrajšiu známku na svete, s dvomi klubmi fanúšikov v Čechách a na Slovensku aj s vlastným múzeom v rodnej Žikave blízko Topoľčianok...

3 OTÁZKY PRE: Jozefa Bednára, hovorcu ministerstva kultúry SR


Bednár MKZhovárala sa Eva ZELENAYOVÁ. Foto: archív.

V roku 2006 ste na svojom blogu v Sme hodnotili vývoj v oblasti celoštátnych denníkov na Slovensku od roku 1990. S konštatovaním „chvalabohu“ ste privítali zánik podľa vás viac-menej straníckych denníkov ako Verejnosť, Nový Slovák, Koridor, Denný Telegraf, Slovenská REPUBLIKA a Nový Deň. Podľa vás to malo prispieť k postupnej štandardizácii mediálneho trhu...

3 otázky pre: Bystríka ŠIKULU, šéfredaktora časopisu Slovenské pohľady

šikula  bystríkSlovenské pohľady sú v súčasnosti najstarší literárny časopis v Európe. Aký je to pocit sedieť na šéfredaktorskej stoličke v matičnom časopise, ktorý sa stal doslova legendou?

Dôvera zaväzuje, najmä ak dostanete príležitosť viesť časopis, od ktorého založenia vlani uplynulo 165 a od obnovenia 130 rokov.

3 otázky pre: Jána KUBIŠA, diplomata a predstaviteľa OSN

kubiš jánZhováral sa Dušan D. KERNÝ 

● Ste prvý Slovák po Milanovi Hodžovi, predsedovi vlády z čias prvej ČSR, ktorý sa stal Komandérom Čestnej légie - nositeľom najvyššieho stupňa najvyššieho francúzskeho štátneho vyznamenania...

3 OTÁZKY PRE: Jozefa MAKÚCHA, guvernéra Národnej banky Slovenska

makúch jozef NBSZhováral sa Ivan BROŽÍK

● NBS vykonáva pravidelný bankový dohľad nad „kondíciou“ bánk, ktoré u nás poskytujú svoje služby. Prelievajú sa problémy zahraničných centrál aj na ich dcérske banky u nás?

Slovenské banky pôsobia na území SR prevažne ako dcérske spoločnosti zahraničných bánk, sú však samostatnými právnymi subjektmi. Pokiaľ ide o znižovanie ratingov materských spoločností slovenských bánk, ku ktorým v poslednom období dochádzalo najmä z dôvodu vývoja situácie na európskych finančných trhoch, toto znižovanie nemá na slovenské banky významný priamy dosah. Slovenské banky sú stabilné a kritériá na kapitálovú primeranosť spĺňajú na vyššej úrovni, ako je to bežné v okolitých krajinách.

3 otázky pre: profesora Ivana LALUHU, účastníka národno-emancipačného zápasu


laluha profesorZhováral sa Dušan D. KERNÝ

Ako priamy aktér vzniku Slovenskej republiky zdôrazňujete, že to bola súčasť európskeho pohybu. Prečo?

Dnes akoby sme zabúdali, že pred dvadsiatimi rokmi bolo na Slovensku i v zahraničí veľa kuvičích hlasov, že Európa a svet vznikajúcu Slovenskú republiku neprijme, že skrachujeme.