Kauza Domu novinárov: Hniloba syndikátu sa vyvalila na povrch


Desivé fakty o ekonomických aktivitách novinárskeho združenia

Hniloba syndikátu sa vyvalila na povrch

Jan ČERNÝ – Karikatúra: Andrej MIŠANEK - Foto: www.zsvts.sk

Tom Nicholson, svojrázny a záhadný Kanaďan, autor knihy o Gorile, s ktorým si „priateľsky tyká“ istý člen podsvetia, dostal v januári 2013 od Syndikátu slovenských novinárov (SSN) ocenenie Novinársky čin roka. Ak bude SSN existovať nebodaj ešte aj po Novom roku v januári 2014, mal by za „novinársky čin“ oceniť už aj sám seba. Dokázal totiž svojpomocne ekonomicky, no najmä profesijne sám seba zlikvidovať.

Poslednou „klaňačkou“ bola ostatná tlačová konferencia novej predsedníčky SSN, ktorú si počtom 26 hlasov pre a 25 proti z pravdepodobného počtu 51 delegátov (ale možno aj menšieho) zvolil 11. snem SSN 16. októbra 2013. To slovo „pravdepodobný“ je zámerné. Tí, ktorí boli prítomní a chceli počuť a vidieť, videli a počuli. Nuž a spomínaná tlačovka bola iba paródiou na poskytovanie informácií verejnosti. Zopakujme, že ju organizoval jeden z najvyšších orgánov novinárskeho združenia – jeho predseda.

■ MAJETOK VŠETKÝCH

Dom novinárov je vyše šesťdesiatročná pamiatkovo chránená budova v najužšom centre Bratislavy, ktorú projektoval architekt Emil Belluš. Dnes je zostarnutým, ošarpaným a založeným sídlom SSN a jeho pridruženej výroby – Akadémie médií. A tiež smutným výkričníkom ambiciózneho projektu Mediaregion. Za vznikom občianskeho združenia SSN stálo kedysi zoskupenie skúsených osôb, ktoré zrejme dobre vedeli, čo všetko sa skrýva pod pojmom „majetok Slovenského zväzu novinárov“. Dobre dotovaný sociálny fond, rekreačné objekty, nehnuteľnosti po celom Slovensku. A samozrejme aj budova na Župnom námestí. Skvelá živnosť na dlhé roky, len o tom presvedčiť novinársku verejnosť. Dalo sa to ľahko. V tom istom období totiž došlo ku generačnej genocíde novinárov a až na malé, zväčša niekdajšie stranícke výnimky, boli všetci nad tridsať rokov veku postupne odstavení. Omladina zo samého opojenia mocou slova a posadnutosti čímsi, čo ktosi nazval „slobodou“, nadšene zvolala – podporujeme založenie stavovskej organizácie. A razenie tunela sa začalo.

Slovenský syndikát novinárov sa potápa

FLUKTUÁCIA PREDSEDOV

Po takmer pätnástich rokoch už nebolo z čoho brať, a tak začal byť akútny nedostatok predsedov SSN. Predsednícky post sa zmenil na akúsi dočasnú trafiku – v ktorej, až na vzácne výnimky, chvíľu mohli sedieť tí zo známych, ktorí práve v novinárskej branži nemali „flek“. Stálo to za to – hovorí sa, že súčasný príjem predsedu SSN je 1 400 eur mesačne, a tak to bolo už aj za jeho predchodcu. Mzdové náklady na kanceláriu syndikátu (päť osôb v súčasnosti) dosahujú a možno v súčasnosti aj presahujú hranicu 9 tisíc eur mesačne. Mimochodom, je to údaj v jednej z interných správ o hospodárení SSN z uplynulých rokov. A keďže terajšia predsedníčka na tlačovej konferencii a aj na sneme prízvukovala, že ona na tom nič nemenila a že je to „zdedený stav“... Nuž, kto by sám sebe znížil mesačný príjem 1 400 eur? Iba v jednom sa mýli. Ona tvrdí, že je to v kompetencii predsedníctva syndikátu ako orgánu. Ale stanovy syndikátu jasne hovoria, že je to v kompetencii predsedu. Asi si ich za vyše roka v pozícii poverenej predsedníčky nestihla súčasná snemom zvolená šéfka v návale povinností a zachraňovaní syndikátu prečítať.

PRIVILEGOVANÝ CUDZOPASNÍK

Ako inak nazvať Akadémiu médií? Pôsobí v takmer všetkých priestoroch budovy SSN na Župnom námestí, okrem kancelárií syndikátu a reštaurácie na prízemí. Za to platí syndikátu (do konca októbra 2013) 800 eur, vrátane energií, tepla a upratovania. Len za jedného študenta a jeden semester však „nezisková“ Akadémia médií berie 999 eur plus zápisné. Čo má z toho syndikát? Do akadémie vložil najväčší zakladateľský podiel – 50 tisíc, lenže ako akcionár disponuje iba jediným hlasom. Takže, ak si teraz vedenie akadémie odhlasuje, že presťahuje kanceláriu predsedníčky syndikátu z jeho budovy na lavičku pred vedľajší Kostol Svätej Trojice, kde sídlia bezdomovci, tak sa tak aj stane. Už len na pobavenie je, že napriek práve iba jednému hlasu, má SSN vo vedení Akadémie médií až troch súčasných či bývalých predsedov SSN Krútka, Fülle, Valková... Náhoda? Príliš priehľadné.

KLINEC DO RAKVY

Projekt Mediaregion, v ktorom (náhodou) opäť figurujú bývalí funkcionári SSN a ich spriatelené osoby za peniaze syndikátu, za eurofondy a za verejné peniaze Ministerstva pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR. Za rakúske peniaze, s čím projekt rátal, však nie. Rakúšania totiž veľmi rýchlo prišli na to, o čo ide. A potom je tu ešte záhadná pôžička od nebankovky, ktorej menovec operuje ako schránková firma na ostrove Maurícius v Tichomorí. Dvestotisíc eur plus nemalé percentá musí syndikát splatiť vo februári. Ak nie, príde o budovu. Pri tom všetkom, jediný príjem, ktorý syndikát ešte má, nepresahuje v súčasnosti 5 000 eur mesačne. A klesá tak rýchlo, ako sa zmenšuje členská základňa. Že ekonomická záhada? Alebo – tunel bol konečne prerazený? Alebo prezradený...


 

 

Valková Tamara - štvorecPredsedníčka SSN Tamara Valková: „Dnes to ľutujem, mali sme vyhlásiť bankrot.“

A tiež: „Veci si má riešiť organizácia vo svojom vnútri.“

 

Ak by sme prijali tento názor predsedníčky Slovenského syndikátu novinárov na to, ako sa majú profesijné združenia a stavovské organizácie správať, keď narazia na nepríjemné otázniky, potom by sme mohli médiá ako také zrušiť. Veď každý si doma „porieši“ to, čo treba, a nikomu zvonku do toho nič nie je. Lekcia z modernej slovenskej demokratickej žurnalistiky ako vyšitá. Napriek tomu sme sa pokúsili osloviť pani Tamaru VALKOVÚ, predsedníčku SSN, zvolenú nedávno na jeho sneme. Poslali sme deväť otázok.

● Čo si myslíte o Akadémii médií (AM), nie je to zbytočná finančná záťaž pre SSN v jeho súčasných ekonomických, takmer existenčných problémoch?

 AM je nezisková organizácia a jedným zo spoluzakladateľov je SSN. Zvyšok sú súkromné osoby. Viete, nerada by som hovorila, či bola vo vhodnom čase  založená či skôr sfunkčnená. Som zástanca toho, aby si veci riešila organizácia vo vnútri, teda SSN a jeho členovia a volené orgány.

 ● Aké nájomné za priestory, služby a energie platila AM donedávna – kým nebola upravená nájomná zmluva – a dokedy je platné nové znenie zmluvy a v akej výške plnenia?

 SSN je združenie, ktoré má zmluvy s viacerými firmami, a staviam sa k spoločnosti zodpovedne, nebudem zverejňovať výšku nájomného, cien atď. SSN nie je financovaný z verejných zdrojov, čo iste chápete.

● Ste predsedníčka SSN – stavovskej organizácie, ktorá neraz kritizuje podobné „súbehy novinárskych aktivít“, ako hodnotíte predchádzajúcu politickú činnosť pána J. Fülleho vo vedení volebnej kampane I. Radičovej a jeho súčasné pôsobenie na AM, tiež v jej vedení, ktorá pripravuje žurnalistov na ich zodpovednú, a najmä nestrannú prácu?

 Bez odpovede – pozn. red. (???)

 ● Prečo a komu boli predané chaty v Repišti – koľko stála SSN rekonštrukcia jednej z nich pred predajom? Za akú cenu boli predané?

 Chaty v Repišti sme potrebovali urýchlene predať práve z dôvodu, aby sme boli schopní zaplatiť pôžičku. Predávala ich realitná kancelária za podmienok, ktoré odsúhlasili členovia predstavenstva. Nie som oprávnená zverejňovať, komu sme ich predali. Realitná kancelária nám dala ponuky, bolo ich niekoľko a my sme sa rozhodli pre najvyššiu ponuku. Pred predajom nebola robená žiadna rekonštrukcia.

valková

● Ako vnímate skutočnosť, že médiá o samotnom 11. sneme SSN neinformovali, doteraz s výnimkou NČ a SNN, a až s odstupom, po zverejnení informácií sa zaujímala o odpovede aj SITA? Nedal sám SSN žiadnu informáciu o sneme, jeho príprave, voľbe predsedu vopred na verejnosť prostredníctvom médií?

Informácia o konaní snemu bola na internete, bola v mesačníku Forum (internetové periodikum, ktoré vydáva SSN – pozn. red.) a tiež musím povedať, že Predstavenstvo SSN sa nevedelo dohodnúť ani na termíne snemu. Niektorí chceli, aby bol až v máji budúceho roka, a ja som stále apelovala, že vtedy už syndikát nemusí existovať, že musíme vyriešiť financie. Evidentne nebola vôľa niesť zodpovednosť za ekonomický kolaps SSN. Inak, pôžičku sme zobrali vo februári, to znamená, že všetci vedeli, že ju musíme splatiť, a informácie sa v denníkoch objavili v deň snemu a vzápätí po tom, čo ma delegáti opätovne zvolili. Nerozumiem tomu, komu som prekážala a prekážam. Či to vidíte inak?

● Kedy naposledy SSN informoval médiá o svojej žalostnej finančnej situácii a o zbavovaní sa majetku?

Bez odpovede – pozn. red.

 

● Kde v súčasnosti, pani predsedníčka SSN, vykonávate povolanie novinára, kde a čo ste naposledy publikovali?

Pravidelne píšem do nášho mesačníka Forum, teda aj minulý mesiac.

● Redakcia SNN disponuje listom, v ktorom je informácia o tom, že informujete členov SSN „že ktosi má záujem na tom, aby SSN zanikol“. Môžete byť konkrétnejšia? Aká je situácia v SSN podľa vás?

Bez odpovede – pozn. red.

● Prečo rakúska strana zastavila projekt Mediaregion?

Projekt Mediaregion bol zastavený, ak to poviem jednoducho, že sa nenapĺňal. Bol zastavený v lete 2012. Ale všetko sú to dostupné informácie v našom mesačníku.

 

 • NA ZÁVER

 

V rámci profesionálnej cti považujeme za vhodné zverejniť aj nasledujúce vyjadrenie Tamary Valkovej, aj keď nebolo vyvolané našimi otázkami:„Pokiaľ ide o finančnú situáciu syndikátu, od roku 2000 bol stále v strate, práve preto bol v máji 2011 zvolaný mimoriadny snem, ktorý rozhodol, že ak nedokážeme hospodáriť s majetkom, musíme ho predať alebo si zobrať pôžičku. Urobili sme to druhé s tým, že máme rok na vzchopenie sa a uvidíme. Dnes to ľutujem, mali sme vyhlásiť bankrot, ale aj z toho by asi bola senzácia. Tým chcem povedať, že o kritickej situácii v SSN sa vedelo niekoľko rokov.“

Súvisiace články: http://www.snn.sk/index.php/publicistika/1884-slovensky-syndikat-novinar-smutna-fraska-o-neschopnosti-a-nenasytnosti

 1 Komentár

 • Dobrý deň,
  Som Parker Smith, úver veriteľ "generálny riaditeľ DC úveru
  Riešenie tu, som ochotný požičať úvery s úrokom
  sadzba 3% a v množstve $ 3,000.00 USD na $ 8,000,000.00 USD as
  ponuka úver, Ponúkame pôžičky za nízke úrokové sadzby a žiadna kontrola kreditu, sme

  Ponúkame osobné pôžičky, pôžičky konsolidáciu dlhu, rizikový kapitál, obchodné
  pôžičky, vzdelanie úvery, úvery na bývanie, alebo "úvery z akéhokoľvek dôvodu! Avšak, naše
  metóda, ponúka možnosť uviesť výšku úveru potrebné, a tiež
  Doba si môžete dovoliť, som certifikované, registrovaných a dôveryhodne veriteľa,
  Ak máte záujem, vyplňte formulár žiadosti nižšie a vrátiť sa do
  nám Via téhle E-mailové adresy na (parkersmithloaninvestment@gmail.com).

  * Dlžníkov informácie potrebné výplne a návrat *.
  1) Celé meno: .....
  2) Sex: .....
  3) Kontaktná adresa: ....
  4) Pracovná adresa: ....
  5) Telefón: ...
  6) Štát: ....
  7) Mesačný príjem: ....
  8) Suma potrebná ako úver: ....
  9) Doba trvania úveru: ...

  Akonáhle aplikácie je už vyplňte, ste poslať aplikácie na
  Táto e-mailová adresa, na (parkersmithloaninvestment@gmail.com).

  Poznámka: Ak si nie ste záujem a ste túto správu dostali prijmite prosím
  moje ospravedlnenie.

  Dúfam, že počujem od vás čoskoro.
  So srdečným pozdravom,
  Parker Smith

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.