Skandované potlesky sprevádzali skvelý program

thumbnail

Matica slovenská pripravila začiatkom septembra dve veľké celoslovenské udalosti – v Trnave – slovenskom Ríme – sa od 8. septembra počas štyroch dní konali Národné matičné slávnosti a v Košiciach sa v piatok 8. septembra uskutočnil veľký slávnostný koncert k dvadsiatemu piatemu výročiu Ústavy SR. Účasťou a zapojením sa študentov to bola nevšedná udalosť. Vo veľkej aule SOŠ automobilovej na Moldavskej ulici sa tiesnilo takmer šesťsto vysokoškolákov, gymnazistov  a stredoškolákov z celého Košického kraja. Hlavným organizátorom koncertu bola Matica slovenská zastúpená MO MS v Košiciach-Myslave.  Ďalšími organizátormi boli Magistrát mesta Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a domáca košická SOŠ automobilová.

Na koncerte sa zúčastnili osobnosti spoločenského, kultúrneho a politického života.  Košické univerzity reprezentovali prorektor UPJŠ prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc.,  a kvestor UPJŠ RNDr. Michal Tkáč, PhD., poslancov košických zastupiteľských zborov zastupovali predstavitelia mestských častí Košice-Juh a Nad jazerom JUDr. Jaroslav Hlinka a Mgr. Lenka Kovačevičová, stredné a základné školy vedúci odboru školstva OÚ v Košiciach Ing. Jozef Javorka, CSc. Po štátnej hymne SR podujatie otvoril riaditeľ spoluusporiadateľskej školy Ing. Jozef Eperješi. Po ňom sa ujal slova hlavný organizátor koncertu, predseda MO MS v Košiciach-Myslave František Mrva, ktorý privítal vzácnych hostí a vzápätí predniesol  slávnostný prejav k dvadsiatemu piatemu výročiu Ústavy SR.  Moderátorka Mgr. Jaromíra Tóthová potom uviedla  spevácky zbor z UPJŠ v Košiciach Chorus universitatis šafarikianae, ktorý preplnené auditórium zaujal precíteným recitálom. Scéna ďalej patrila folklórnemu súbor Pristaše z Košíc, ktorý je členom košického Klubu Zemplínčanov. Rezké tance v podaní tohto súboru doslova prinútili  mladých  natešených stredoškolákov a vysokoškolákov vstať zo sedadiel. Zlatým klincom  bola prehliadka mladej módy, s ktorou prišli študentky SOŠ na Gemerskej ulici. Potlesk od ich rovesníkov, ktorým odmenili ich vlastné modely, nemal konca-kraja. Program gradoval vystúpením  Orchestra ľudových nástrojov zo Súkromného hudobno-dramatického konzervatória na Požiarnickej 1 v Košiciach aj so svojím Ženským speváckym zborom. Preplnená sála si skandovaným potleskom vynútila ich ďalšie a ďalšie hudobné prídavky, čím prítomní  len podčiarkli celkovú spokojnosť s programom.  Ten by nebol možný bez neoceniteľnej pomoci  poslanca NR SR a primátora mesta Košíc Richarda Rašiho, vedenia UPJŠ v Košiciach  na čele s prof. PhDr. Jánom Gbúrom, CSc.,  vedenia Súkromného hudobno-dramatického konzervatória na Požiarnickej 1 v Košiciach  na čele s jeho  majiteľom PhDr. Gejzom Adamom, PhD., a tiež nie bez pochopenia riaditeľa domácej SOŠ automobilovej na Moldavskej 2 v Košiciach Ing. Jozefa Eperješiho. Pre úplnosť treba uviesť, že v úvode koncertu si prevzal Zlatú medailu predsedu MS majiteľ Súkromného hudobno-dramatického konzervatória v Košiciach PaedDr. Gejza Adam, PhD., za dlhoročnú aktívnu pomoc pri usporiadaní matičných akcii v celom Košickom kraji.

Text a foto – Jozef  BEŇADOVSKÝ

 Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.