Stotisíc Slovákov demonštrovalo za autonómiu


Pribina štvorecStotisíc Slovákov demonštrovalo za autonómiu

Pribinove slávnosti dokázali, že národ si stojí za svojím

Peter JÁNOŠÍK – Foto: archív SNN

V roku 1933 sa v Nitre pri príležitosti 1 100. výročia vysvätenia prvého kostola na území Slovenska uskutočnili Pribinove slávnosti. Z oficiálneho programu pôvodne cirkevných osláv pražská vláda vylúčila účasť slovenských autonomistov, medzi ktorých patril tiež predseda najväčšej katolíckej organizácie – Spolku sv. Vojtecha – Andrej Hlinka. Po masovej manifestácii Andrej Hlinka však predsa prehovoril z tribúny proti ideám čechoslovakizmu a popierania svojbytnosti slovenského národa slovami: „Slováci už na úsvite dejín Slovanov mali svojho vladára Pribinu. Boli sme teda už vtedy národom slobodným, samobytným, svojráznym, národom kresťanskej a slovenskej kultúry. Kým iné národy slovanské v tých časoch nedospeli ešte k dostatočnej kresťanskej vzdelanosti, my Slováci žili sme už ako národ kresťanský a slobodný.“

Hlinkov program – uznanie osobitosti slovenského národa


slovenska vlajka 2 štvorecHlinkov program – uznanie osobitosti slovenského národa

Celý patril cirkvi a národu

Peter MULÍK - Foto: SNN

Slovenské povstanie 1848 – 1849, memorandové národné zhromaždenie a založenie Matice slovenskej prebudili slovenské národné elity, masy však nereagovali adekvátne. Slovenská literatúra a tlač, vydávaná v nízkych nákladoch, nemohla svojou osvetovou činnosťou prevážiť silnejúce hungarizujúce tendencie na všetkých stupňoch školstva a v celej kultúre Uhorska poslednej štvrtiny 19. storočia. Slovákom chýbali osobnosti, ako vodcovia národa, ktorí by podobne ako starozákonní proroci v krajnej núdzi, v biede a porobe, vedeli dať národu nádej. Hovorí sa, že kto chce zapaľovať iných, musí sám horieť. Obyvatelia slovenských dedín, mestská chudoba, námezdní robotníci vo veľkomestách nerozumeli učeným apológiám, politickým úvahám, ani politikárčeniu, ale empaticky vycítili, kto im chce úprimne pomôcť v ich položení a kto to s nimi myslí úprimne. Andrej Hlinka bol takouto slovenskou osobnosťou a toto cítenie más, získané azda niekde pod prahom racionálneho vnímania, ovplyvňovalo jeho pôsobenie celý jeho život.

Nevisíme vo vzduchu


POZNÁMKA

Nevisíme vo vzduchu

Eva ZELENAYOVÁ

Často sa stretávame s tvrdením, že slovenské dejiny sú plné bielych miest. Menej už s vysvetlením prečo? Niektorých politikov to zvádza k tvrdeniu, že nemáme nijaké dejiny. Nie je to pravda. Slovenské dejiny sú nerozlučne späté s dejinami katolíckej cirkvi. Ibaže od vzniku Česko-Slovenska až do roku 1989 elity ovládajúce štát boli vyslovene nepriateľsky orientované proti cirkvi a jej predstaviteľom, najmä však voči vatikánskej kúrii.

Žalovateľný verejnoprávny posmech z hymny


slovenská vlajkaČeská skupina s vulgárnym názvom zhanobila hymnu Nad Tatrou sa blýska

Žalovateľný verejnoprávny posmech z hymny

Alexander GOCZ – Foto: archív

V relácii Colnica na verejnoprávnej STV 1 zrejme stratili súdnosť. Inak sa nedá vysvetliť fakt, že 14. júla 2013 účinkovala v relácii Colnica česká, že vraj undergroundová kapela P**a z ho*en. Aby nedošlo k omylu, tak prvé slovo je vulgárne označenie ženského pohlavného orgánu a druhé slovo označuje produkt trávenia, teda stolicu. Táto podarená skupina z Brna „spestrila“ reláciu svojskou úpravou slovenskej hymny Nad Tatrou sa blýska. Reakcie pohoršených divákov na seba nenechali dlho čakať.

Zahanbujúco nám chýba národné sebavedomie


Desaťročia deformácií zanechali v slovenských mysliach stopy

Zahanbujúco nám chýba národné sebavedomie

Milan S. ĎURICA – Karikatúra: Peter GOSSÁNYI – Foto: Ladislav LESAY

Boli sme prekvapení, keď nám i celému svetu výskumníci Chicagskej univerzity pred niekoľkými rokmi vyhlásili, že podľa ich odborného prieskumu dnešní obyvatelia Slovenska majú najnižší stupeň národného vedomia a  následne aj najmenej národnej hrdosti v celom geografickom priestore niekdajších satelitných štátnych útvarov pod hegemóniou Zväzu sovietskych socialistických republík.

Konečne dôstojná pripomienka vierozvestcov


cyril a metod socha NitraV Nitre vyvrcholili slávnosti 1 150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda

Konečne dôstojná pripomienka vierozvestcov

Eva ZELENAYOVÁ – Foto: TASR

V starobylej Nitre vyvrcholili 5. júla oslavy 1 150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie slávnostnou svätou omšou. Celebroval ju osobitný vyslanec Svätého Otca Františka slovinský kardinál Franc Rodé za účasti najvyšších ústavných predstaviteľov štátu – prezidenta republiky Ivana Gašparoviča, predsedu NR SR Pavla Pašku a premiéra Roberta Fica. Spolu s hlavným celebrantom svätili svätú omšu biskupi zo Slovenska, z Čiech, Poľska, Ukrajiny, Maďarska, Bosny a Hercegoviny, Chorvátska, Talianska a Grécka.

Budovanie štátu je naša stála úloha


fico robertPríhovor Roberta  Fica na Devíne v rámci osláv príchodu sv. Cyrila a Metoda

Budovanie štátu je naša stála úloha

Foto: TASR, SNN

Vzácne slávnostne zhromaždenie, Vaša Excelencia prezident SR Ivan Gašparovič, predseda Národnej rady SR Pavol Paška, drahé Slovenky a Slováci!

V živote slovenského národa sú miesta, ku ktorým prechovávame hlbokú úctu, lebo nás viažu k tradíciám. Z prameňov tejto živej vody pijeme dodnes. A máme aj posvätné dni, z ktorých je 5. júl spojený s dielom, ktoré pre Slovenov vykonali svätí Cyril a Metod a ich žiak Gorazd. Dnešnou národnou slávnosťou vyjadrujeme spolupatričnosť so zahraničnými Slovákmi, ktorí žijú na všetkých kontinentoch. Ako predseda vlády nezávislej Slovenskej republiky ich do celého sveta pozdravujem z posvätného Devína.

Svätí solúnski bratia sú v hlavnom meste na indexe


cyril a metod socha v BASúsošie vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda v Bratislave nebude

Svätí solúnski bratia sú v hlavnom meste na indexe

Alexander GOCZ – Foto: archív

Keď pred vyše rokom vyhlásila Matica slovenská spolu so Spoločnosťou sv. Gorazda a Radou konferencie biskupov Slovenska verejnú anonymnú súťaž na súsošie svätých Cyrila, Metoda a Gorazda, ktorú napokon vyhral akademický sochár Anton Gábrik z Modry, zavládlo medzi slovenskými vlastencami a ctiteľmi cyrilo-metodskej tradície nadšenie. Dnes je už jasné, že odporcovia sochy zvíťazili.

Oslavy vierozvestcov - Dôstojné slávnosti národnej identity


cyril a metod socha NitraČaká nás udalosť roka, oslavy 1 150. výročia príchodu vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda

Dôstojné slávnosti národnej identity

Maroš M. BANČEJ, Michal BADÍN - Foto: archív SNN

Oslavy príchodu našich vierozvestcov sa budú koncentrovať najmä do Nitry, Bratislavy-Devína a svoj odraz budú mať aj v Košiciach, pričom v Nitre bude mať prvý deň duchovno- historický charakter, druhý sa ponesie v slovanskom duchu a program tretieho dňa dostal prívlastok nitriansky.

Opätovný triumf vierozvestcov v Blatnohrade


Blatnohrad štvorecV maďarskom Zalaváre slávnostne odhalili súsošie Cyrila a Metoda

Opätovný triumf vierozvestcov v Blatnohrade

Maroš M. BANČEJ – Foto: autor. Jozef Schwarz

V sobotu 22. júna sa udiala podľa väčšiny zúčastnených historická udalosť. V Blatnohrade, teda v terajšom juhomaďarskom Zalaváre, odhalili pamätník sv. Cyrila a Metoda. Udialo sa tak pri príležitosti 1 150. výročia príchodu solúnskych bratov na územie Veľkej Moravy a my sme boli pri tom. V Blatnohrade bolo odhalené umelecky mimoriadne hodnotné bronzové súsošie sv. Cyrila a Metoda od autorky Ľudmily Cvengrošovej, a to v polovičnej veľkosti, v akej oslavuje našich vierozvestcov v Nitre.