Budú mať homosexuáli a pedofili rovnaké práva?


dúha štvorecStratégia ochrany a podpory ľudských práv na Slovensku je vo finálnej fáze

Budú mať homosexuáli a pedofili rovnaké práva?

(mrs) - Foto: archív - Karikatúra: Ľubomír KOTRHA

Ministerstvo zahraničných vecí SR zriadilo expertnú skupinu, ktorá pracuje na kontroverznom dokumente na implementáciu nových práv do spoločnosti pod názvom Stratégia ochrany a podpory ľudských práv na Slovensku. Hoci Slovensko k tejto stratégii nezaväzuje žiaden medzinárodný dokument, stratégia má za cieľ vyrovnať sa európskym trendom v oblasti nových ľudských práv a vytvoriť akési podhubie pre tvorbu či zmenu zákonov na Slovensku najmä pre tzv. sexuálne menšiny.

Slovenské médiá skutočnú elitu spoločnosti úspešne ignorujú


Matica slovenská opäť oceňovala skutočné osobnosti národa

Slovenské médiá skutočnú elitu spoločnosti úspešne ignorujú

Maroš M. BANČEJ - Foto: autor

Matica slovenská využila predvečer Dňa nezávislosti stredu 18. augusta 2013 o 15. 30 hodine na ocenenie ďalších osobností, ktoré sa zaslúžili o vznik nezávislej Slovenskej republiky 1. 1. 1993. Stalo sa tak za prítomnosti predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Pašku, ktorý od predsedu MS Ing. Mariána Tkáča, PhD. dostal bronzovú sošku sv. Cyrila a Metoda. Okrem iného zmyslom tohto podujatia bolo aj zdôrazniť, že to boli najmä matičiari, ktorí sa výraznou mierou roku 2010 zastali Jazdeckej sochy kráľa Svätopluka.

Založili tradíciu pod sochou vládcu starých Slovákov


Svätopluk pohľadnica Matice slovenskej dvojkrížPavol Paška na bratislavskomHrade pred matičiarmi: Náš kráľ Svätopluk...

Založili tradíciu pod sochou vládcu starých Slovákov

Dušan D. KERNÝ – Foto: Maroš M. BANČEJ

Nech je meč nášho kráľa Svätopluka vo vašom srdci, nech ho tam pocítite vždy, keď ide o obranu legitímnych slovenských záujmov kdekoľvek, nech vám pripomína nášho kráľa a najmä to, že sme národ, ktorý si ctí minulosť a tradície. Táto socha symbolizuje tradície identity a štátotvornosti,“ vyhlásil predseda Národnej rady Slovenskej republiky Pavol Paška, hlavný rečník na ojedinelom podujatí Matice slovenskej pod sochou Svätopluka na nádvorí Bratislavského hradu.

Budú farmárske supermarkety?


Budú farmárske supermarkety?

Ivan BROŽÍK

V susednej Českej republike to už vôbec nie je otázka, ale skutočnosť. Ak by sme zmysel týchto potravinárskych veľkoobchodov rozviedli, potom pôjde o veľkoplošné predajne, ktoré budú ponúkať sortiment zložený výhradne z produkcie českých chovateľov a pestovateľov.

Farmárske supermarkety v Českej republike zakladá podnikateľ David Kukla. Je to pomerne mladý človek, vzdelaním technik, ale s presvedčením...: „Pre mňa je najpodstatnejšia informácia o pôvode potraviny. Nielenže chcem vedieť, ale aj mám právo vedieť, kto ju vyrobil, v akých podmienkach a na akej kvalitatívnej úrovni. Musím vedieť, čo obsahuje.“

Žiadosti slovenských vlastencov Bruselu


logo-maticaMatica obdržala darom Popradské memorandum

Žiadosti slovenských vlastencov Bruselu

(sns,red) - Foto: Andrej MITÁL

Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko odovzdal predsedovi Matice slovenskej Mariánovi Tkáčovi Žiadosti slovenských vlastencov Bruselu – Popradské memorandum. Popradské memorandum je v histórii samostatného Slovenska prvý dokument, ktorým politická strana žiada a navrhuje kroky na zásadnú zmenu Európskej únie.

DOKUMENTY SLOVENSKEJ ŠTÁTNOSTI

MATICA VYDÁVA ZLATÚ KNIHU SLOVENSKA: DOKUMENTY SLOVENSKEJ ŠTÁTNOSTI Slovenský mysliteľ Vladimír Clementis už ako dvadsaťpäťročný napísal sentenciu, ktorá nás aj dnes privádza do úžasu: „Tradícia je putom pre životaschopných!“ Každý národ je povinný pestovať si sebaúctu cez poznanie  vlastných dejín a prostredníctvom významných dokumentov upevňovať svoju dôstojnosť. Odvaha k skutkom je mierou životaschopnosti národa. Zlatou knihou Slovenska vraciame milovanému slovenskému národu ...

Patriotizmus a nacionalizmus


slovenska vlajka 2 štvorecPatriotizmus a nacionalizmus v Európe splynuli do pojmu vlastenectvo

Rozvoj slovenského národa nebol v Uhorsku možný

Peter MULÍK – Foto: internet

V slovenskej verejnosti sa v posledných desaťročiach často stretávame s porovnávaním patriotizmu a nacionalizmu (dokonca aj pápež Ján Pavol II. sa venoval tejto téme práve u nás), pričom tieto dva pojmy chápeme ako prejavy vlastenectva, ale niekedy ich staviame proti sebe. Patriotizmus hodnotíme pozitívne a nacionalizmus negatívne. Bez hlbšej analýzy týchto dvoch javov nemožno zaujať záver, ktorý by nebol zjednodušený a skreslený. Napriek tomu veľa slovenských intelektuálov a politikov skĺzava práve k takémuto nevedeckému nazeraniu a hodnoteniu.

Nedovidia si od nosa...


VŠIMLI SME SI

Nedovidia si od nosa...

Rudolf SLEZÁK

Keď čítam alebo počúvam naše médiá, čo publikujú o veľkej ruskej krajine, mám z toho pocit, akoby nás mali zaujímať iba protiputinovské protesty alebo udalosti súvisiace s Pussy Riot. Akoby vo väčšine našich médií sedela postavička, ktorej dal Anatol France vo svojom Ostrove tučniakov meno Fulgencius Tapir.

Prišiel čas reslovakizovať našu históriu


devínNetreba pochybovať, že dejiny Slovákov sa začínajú už tesne po Kristovi

Prišiel čas reslovakizovať našu históriu

Prof. MUDr. Štefan HRUŠOVSKÝ, CSc., Dr. SVS. – Ilustrácia: vedy.sk

Národná hrdosť... Veľa sa o nej píše na stránkach Slovenských národných novín. Na čo môže byť hrdý mladý slovenský chlapec či dievča školského veku a na čo dospelý Slovák či Slovenka? Čo ich učia v škole, čo čítajú v médiách v tomto, pre slovenský národ jubilejnom roku? Maďari sa učia o Maďaroch, Česi o Čechoch a Slováci – o akýchsi „našich predkoch“ bez mena! Slovo Česi sa vyskytlo spolu so slovom Slováci v textoch od roku 1400.

Vysoko držal zástavu za slovenskú svojbytnosť


Hlinka - kňaz štvorecAndrej Hlinka je právom vyzdvihovaný ako otec slovenského národa.

Vysoko držal zástavu za slovenskú svojbytnosť

Peter JÁNOŠÍK – Foto: SNN

Pred 75 rokmi dotĺklo šľachetné srdce muža, ktorého jediným cieľom bola sloboda pre slovenský národ a jeho povznesenie. Stalo sa tak po mohutnej 120-tisícovej demonštrácii za autonómne postavenie Slovenska v republike, konanej v Bratislave 5. júna 1938, kde Hlinka rečnil posledný raz pred milovaným národom. Potom sa mu zhoršil zdravotný stav a na svojej fare v Ružomberku 16. augusta 1938 zavŕšil svoju životnú púť.