Vyhlásili súťaž na súsošie Cyrila a Metoda v Bratislave

SNN 51-52 1 TITULKA OTVARÁK 1 Súsošie súťaž  Cyril a Metod v Nitre na hradeMatica slovenská, Rada Konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie a kultúru a Spoločnosť svätého Gorazda vyhlásili verejnú anonymnú sochársku súťaž na výtvarný návrh súsošia svätých Cyrila, Metoda a Gorazda v Bratislave. Víťazný návrh bude realizovaný a odhalený pri príležitosti 1 150. cyrilo-metodského jubilea v roku 2013. Uzávierka súťaže je 31. januára 2012, odborná komisia potom do konca februára posúdi všetky zaslané práce a odporučí najlepší z návrhov na realizáciu.

Vojna v zdravotníctve sa neskončila

lekariSlováci boli v ostatných dňoch svedkami núdzového stavu v niektorých nemocniciach krajiny. Dôvodom boli výpovede takmer 1 500 lekárov na celom Slovensku. Lekári na čele s odborármi bojovali za zmenu riadenia a odmeňovania v zdravotníctve, v ktorom súčasný systém kolabuje. Žiadna transformácia žiadnej vlády jeho boľačky zatiaľ nevyliečila. 

Druhý bankrot Orbánovho Maďarska


Hospodárstvo našich južných susedov sa zosúva do priepasti

    BRATISLAVA (Dušan D. KERNÝ) – O situácii v Maďarsku polovici obyvateľov Slovenska nemusíte nič hovoriť – sleduje kurz maďarskej ceny a porovnáva. Po dvadsiatich štyroch mesiacoch sa to odohráva už druhý raz – tentoraz bolo euro dokonca ešte silnejšie – 1 € /318 FUH. Hodnota forintu pol roka nepretržite klesá; euro sa drží nad tristo forintmi od 28. októbra.  Prepad forintu je väčší než v roku 2008. Vtedy sa Maďarsko masívnym dvadsaťmiliardovým úverom zachraňovalo pred bankrotom po prvý raz.

Kultúra, vzdelávanie a blahobyt po novom


Matica slovenská vyzýva politikov na vypracovanie štátnej doktríny

MARTIN (mrs) – „Dnes na prahu volieb v roku 2012 treba prijať tézu o potrebe vypracovať štátnu doktrínu, ktorá by sa mohla oprieť o  osvedčené „matičné princípy“, ako sú: vzdelanosť, kultúra a blahobyt. V záujme toho sa vypracuje, prerokuje a uvedie do života národohospodárska koncepcia ďalšieho vývoja slovenskej ekonomiky v súlade s európskymi prioritami,