Volanie na ratu


POZNÁMKA

Volanie na ratu

(jcb)

Prežijú Slováci v Maďarsku? Po konštatovaní, že je to s nimi horšie, ako sme predbežne predpokladali, je táto otázka celkom namieste. Problémom je nielen to, že Slovákov v Maďarsku je menej ako v roku 2001, ale najmä to, že maďarská politika to mieni proti nim využiť – zohľadniť to trebárs pri udeľovaní dotácií, pri zakladaní miestnych slovenských samospráv a podobne.

Výrazne ubudlo veriacich, ale aj Slovákov


slováci v píliši 2Čo ukázali výsledky sčítania obyvateľov z roku 2011 u našich južných susedov

Výrazne ubudlo veriacich, ale aj Slovákov

Pavol BEŇO – Zdroj: oslovma.hu

Od zverejnenia prvých výsledkov sčítania obyvateľstva v roku 2011 v Maďarsku neuplynulo veľa času a už sa objavili prvé interpretácie. Najväčší ohlas vyvolal obrovský pokles veriacich (ubudlo 1,7 milióna katolíkov, 470 tisíc reformovaných a 90 tisíc evanjelikov a. v.), respektíve veľký počet tých respondentov (1,6 milióna osôb), ktorí na otázku príslušnosti k vierovyznaniu neodpovedali. Pritom sa však v priebehu desiatich rokov počet tých, ktorí sa nehlásia k žiadnemu cirkevnému spoločenstvu, zvýšil o 323 tisíc osôb – na 1,8 milióna. Analytici sa zhodujú, že to je v súlade s celoeurópskym trendom.

Poučenie z krízového vývoja na Cypre a v Únii


eurovalTerajšia dlhodobá kríza je príležitosťou zmeniť jazyk a hovoriť otvorene

Poučenie z krízového vývoja na Cypre a v Únii

Dušan D. KERNÝ - Karikatúra: Ľubomír KOTRHA

Pred dvomi rokmi, v marci roku 2010 to boli aj SNN, ktoré využili obrázok z obálky nemeckého týždenníka Der Spiegel, na ktorom bolo vidno roztápajúcu sa mincu euro. Po dvoch rokoch azda stojí za to uverejniť celú obálku – je na nej výrazné slovo – EUROLOŽ. A citát z Lisabonskej zmluvy, základu Európskej únie, paragraf 125, odsek 1: členský štát neručí za záväzky iného členského štátu Európskej únie.

Kronika Slovákov príde aj na Slovensko


Odstráňme podlžnosť voči tvorcom slovenskej spolupatričnosti v zahraničí

Kronika Slovákov príde aj na Slovensko

Claude BALÁŽ – Foto: archív autora

Nedávno sa uskutočnila v Martine medzinárodná vedecká konferencia pod názvom Matica slovenská v národných dejinách, na ktorej sa zúčastnili aj Slováci zo zahraničia. Jedným z nich bol aj reverend Dr. Dušan Tóth z Kanady, kňaz Evanjelickej cirkvi Missourskej synody.

Cyperské účtovanie


POZNÁMKA

Cyperské účtovanie

Peter JÁNOŠÍK

Európska únia prekročila hranicu – rekvirovanie peňazí uložených v cyperských bankách najprv všetkým a potom tým, ktorí tam majú nad sto tisíc eur – a to hneď v rozmedzí okolo 15 percent – je prekročením hranice tak politickej, ako aj finančníckej a bankovej. Keďže sme s Cyprom v jednej menovej zóne – zóne eura – týka sa to všetkých.

O slávu ho nepripravila ani smrť


Odišiel štátnik, ktorý ovplyvnil vývoj v celej Latinskej Amerike

O slávu ho nepripravila ani smrť

Peter JÁNOŠÍK – Foto: theprisma.co.uk

Venezuelský prezident Hugo Chávez mal ešte veľké plány, ale osud rozhodol inak. Venezuela a veľká časť Latinskej Ameriky sa bude musieť obísť bez neho. Má sa čoho držať, veď nebohý zanechal podnetný odkaz a kus práce na poli pozdvihnutia života prostých Venezuelčanov. Strojca socializmu 21. storočia sa stal strašidlom západnej pologule a USA.

Europoslanec ako vytrvalý zástanca národného štátu


Kozlík-štvorecPrijatie koncepcie Sergeja Kozlíka by mohlo priniesť revolučný zvrat

Europoslanec ako vytrvalý zástanca národného štátu

Dušan D. KERNÝ – Foto: archív SNN

Europoslanca Sergeja Kozlíka v eurokuloároch považujú za schopného a usilovného odborníka. Pre SNN to povedal, samozrejme kuloárne, jeden z najstarších slovenských znalcov inštitúcií Európskej únie. Poslanec S. Kozlík, člen Aliancie liberálov a demokratov za Európu (ALDE), je členom rozpočtového výboru Európskeho parlamentu (EP), v týchto týždňoch jeho kľúčovej zložky.

Prvý František a jezuita otvára dvere cirkvi


Objavila sa silná morálna autorita pre dnešný globalizovaný svet

Prvý František a jezuita otvára dvere cirkvi

Dušan D. KERNÝ – Foto: internet

 

Voľba 266. pápeža rímskokatolíckej cirkvi, prvej hlavy cirkvi v dejinách z Južnej Ameriky, prvého Františka a prvého jezuitu, je dôležitou celosvetovou udalosťou nielen pre cirkev samotnú. Celý dnešný globalizovaný svet očakáva a potrebuje silnú morálnu autoritu. Tá prichádza práve teraz a z Ríma.

Slovensko sa nedá vyjadriť len jedným slovom


slovensko-vlajka 3 štvorecPo Viedni a Berlíne sa s ojedinelou knihou o Slovensku zoznámili aj Bratislavčania

Dušan D. KERNÝ – Foto: archív SNN

Slovensko sa nedá vyjadriť jedným slovom. O fascinujúcej krajine od Dunaja po Tatry a od Záhoria po Zemplín sa nedá hovoriť skratkovito. A najmä sa nedá v krátkosti hovoriť o  politickom vývoji počnúc vznikom samostatného štátu – od roku 1993, od národno-sociálneho pohybu až po liberálno-demokratické smerovanie. Konštatovalo sa to pri treťom predstavovaní nemeckojazyčnej štúdie Slowakei.

Rozpadajúci sa svet v chaose a malé štáty


Vstup do roku 2013 – nevyhnutnosť návratov a národná schopnosť predvídať

Dušan D. KERNÝ – Foto: archív autora

Pred rokmi sa vracal posledný spravodajca Československej tlačovej kancelárie z Afganistanu. Končila sa tam vojna jednej veľmoci. Rozpadávala sa oná veľmoc, dovtedajší svetový poriadok, ale aj Afganistan. Nikto nepredpokladal, že sa tu začne ďalšia vojenská operácia, ktorá prerastie do vojny, z ktorej sa bude ťažko odchádzať. V dejinách posledný stály československý spravodajca odchádzal, jeho posluha, ktorá každé ráno usilovne striekala okolie domu, aby niekto nestúpil na vyhrievajúce sa jedovaté hady, odlietal posledným lietadlom.