Ministerstvo: Z dôvodu štrajku je dnes zatvorených 111 škôl

Ilustračné foto Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Bratislava 29. januára (TASR) - Počet škôl, ktoré dnes z dôvodu štrajku učiteľov zostali zatvorené oproti štvrtku (28.1.), poklesol. Kým vo štvrtok bolo zatvorených 114, dnes je to 111, čo predstavuje 1,65 percenta z celkového počtu 6724 škôl na Slovensku. Informuje o tom ministerstvo školstva. Údaje zaslali rezortu okresné úrady k 10.00 h.

"Pokles počtu zapojených škôl evidujeme v Bratislavskom, Nitrianskom či Žilinskom kraji, naopak, zmena nastala napríklad v Levoči, kde dnes vstúpili do jednodňového štrajku tri školy," uviedla hovorkyňa ministerstva školstva Beáta Dupaľová Ksenzsighová. Rezort upozorňuje, že podľa vyhlášky riaditelia škôl majú povinnosť informovať zriaďovateľa školy a príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve o prerušení alebo zmene vyučovania, ako aj o poskytnutí riaditeľského voľna.

V Bratislavskom kraji je zatvorených 20 škôl, v Trnavskom 15, Nitrianskom 20, Žilinskom 16, Trenčianskom 15, Banskobystrickom 15, Prešovskom štyri a Košickom šesť škôl.

K 10.45 h je podľa webovej stránky Iniciatívy slovenských učiteľov (ISU) do štrajku zapojených vyše 10.600 učiteľov zo 758 škôl. Tieto čísla sú približne na rovnakej úrovni, ako tomu bolo vo štvrtok. Vtedy bolo číslo zapojených učiteľov približne na úrovni 10.600 a škôl asi 780.

Časť učiteľov vstúpila v pondelok 25. januára do ostrého, časovo neobmedzeného štrajku. Dôvodom jeho vyhlásenia je podľa ISU dlhodobé ignorovanie požiadaviek učiteľskej obce, odborových a profesijných organizácií v školstve na zabezpečenie primeraného financovania školstva.

Na stredných školách Košického kraja štrajkuje 185 učiteľov

Zo 63 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja (KSK) aj dnes ostala pre štrajk učiteľov zatvorená jedna škola. Ide o Strednú zdravotnícku školu (SZŠ) v Michalovciach, v ktorej je do štrajku od utorka (26. 1.) zapojených 46 učiteľov.

"Na ostatných školách sa vyučuje. Spolu na školách KSK k dnešnému dňu štrajkuje 185 učiteľov z 11 škôl," informovala TASR hovorkyňa predsedu KSK Zuzana Bobriková.

Na školách, kde sa niektorí pedagógovia zapojili do štrajku, sú hodiny suplované, prípadne je vyučovanie skrátené. Prioritne je zabezpečené vyučovanie v maturitných triedach.

Do štrajku sa zo škôl KSK v Košiciach k dnešnému dňu zapojili učitelia na gymnáziách Šrobárova (21 učiteľov), Poštová (1) a Trebišovská (29), na Strednej zdravotníckej škole Moyzesova (17), na Škole úžitkového výtvarníctva (6) a Strednej odbornej škole (SOŠ) v Šaci (1). V Spišskej Novej Vsi ide o gymnáziá Javorová (21) a Školská (15), v Michalovciach je to okrem SZŠ aj Gymnázium P. Horova (26) a v Moldave nad Bodvou je to Gymnázium Š. Moysesa (2).

Na 63 stredných školách, ktorých zriaďovateľom je KSK, pôsobí celkovo 2526 pedagógov.

Košické školy zapojené do štrajku vydávajú hodnotenia žiakov zväčša podľa záujmu

Základné školy v Košiciach, ktoré pre štrajk fungujú v obmedzenom režime, vydávajú polročné výpisy hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa záujmu. Deti alebo rodičia si ich chodia vyzdvihnúť individuálne. Ostatní ich dostanú po skončení štrajku.

"Dávame výpisy klasifikácie. Rodičia si ich chodia osobne prevziať do riaditeľne. Stáva sa, že príde rodič s dieťaťom alebo i samotné dieťa," vysvetlila riaditeľka Základnej školy na Krosnianskej ulici Danka Daneshjoová. Z 56 učiteľov sú do štrajku zapojení 53 a traja sú práceneschopní. Ostatným žiakom odovzdajú výpisy ich triedni učitelia po ukončení štrajku.

Základnú školu Jozefa Urbana na Jenisejskej navštevuje 650 detí. V pondelok (25.1.) zabezpečovali vyučovanie iba pre žiakov 1. ročníka. Dnes učia vo všetkých ročníkoch prvého stupňa.

"Žiaci na prvom stupni sú dnes riadne v škole. Výpisy z vysvedčení dostanú na poslednej vyučovacej hodine. Pre žiakov na druhom stupni sme zriadili miesto, kde si môžu dnes medzi 10.30 a 12.30 h vyzdvihnúť výpis z vysvedčenia," uviedol riaditeľ školy Róbert Schwarcz. Ostatní ich dostanú po skončení štrajku. K dnešnému dňu je do štrajku zapojených 32 z 50 pedagógov.

Podobná situácia je aj v Základnej škole na Krosnianskej. Zo 47 učiteľov je do štrajku zapojených 30. Vyučujú žiakov v prvom až štvrtom ročníku. "Deti, ktoré sú v škole, dostanú výpisy. Tie deti, ktoré majú prerušené vyučovanie, si ich chodia priebežne vyzdvihnúť. Bolo to oznámené. Tí, ktorí si ich neprevezmú, ich dostanú po skončení štrajku," povedala riaditeľka školy Júlia Špilárová.

Podľa rezortu školstva v posledný vyučovací deň prvého polroka školského roka triedny učiteľ vydá žiakovi výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania sa za prvý polrok. Výpis nie je verejnou listinou. Vydáva sa na žiadosť plnoletého žiaka, zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

"Tento výpis je možné dať rodičovi v tlačenej podobe či elektronicky, podľa toho, aký spôsob informovania majú školy zaužívaný. Výpis dostane každý žiak, ktorý bol hodnotený pedagogickou radou. Vysvedčenie dostane len ten žiak, ktorého zákonný zástupca o to požiada," uviedla hovorkyňa ministerstva školstva Beáta Dupaľová Ksenzsighová.

"V mimoriadnej situácii, ktorou je aj štrajk, vydá škola výpis v inom termíne. Je však dôležité pripomenúť, že v štrajku je menej ako dve percentá škôl, a tak sa netýka 98 percent škôl," uzavrela.

Podľa údajov Centra vedecko–technických informácií Slovenskej republiky je v základných školách v tomto školskom roku viac ako 457.000 žiakov, vrátane žiakov v špeciálnych základných školách, a takmer 231.000 stredoškolákov, vrátane externých.

Tri ZŠ v Žiline zostali úplne zatvorené, jedna je v obmedzenom režime

V Žiline dnes zostali zatvorené v súvislosti so štrajkom učiteľov tri základné školy (ZŠ) - Cirkevná základná škola (CZŠ) s materskou školou (MŠ) Dobrého pastiera, CZŠ Romualda Zaymusa a ZŠ s MŠ Žilina – Závodie. V ZŠ Limbová vyučujú iba žiakov prvého a druhého ročníka.

Do štrajku je podľa hovorcu mesta Pavla Čorbu zapojených 70 pedagógov. "V ZŠ Limbová štrajkuje 22 učiteľov, v ZŠ s MŠ Školská v mestskej časti Závodie funguje školská družina (ŠKD) aj MŠ a štrajkuje tu 34 učiteľov. V ďalších piatich školách je zapojených od jedného do šesť učiteľov, vyučovanie sa neprerušilo. Ide o ZŠ s MŠ Do Stošky (jeden), ZŠ Jarná (jeden), ZŠ Martinská (dvaja), ZŠ Slovenských dobrovoľníkov (šesť), ZŠ Vendelína Javorku (štyria)," uviedol Čorba.

V Martine sa podľa hovorkyne mesta Zuzany Kalmanovej z deviatich škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta do štrajku momentálne zapojilo päť škôl a štrajkuje aj jedna základná umelecká škola (ZUŠ). "V ZŠ Ul. J. Kronera aj počas štrajku poskytujú deťom stravu v školskej jedálni a v ZŠ Ul. A. Stodolu a ZŠ A. Dubčeka sú v prevádzke školské jedálne a je zabezpečený výchovný program pre žiakov až po piaty ročník," dodala Kalmanová.

Zo stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) pokračuje v štrajku šesť škôl - Gymnázium Hlinská 29 v Žiline (osem učiteľov), Gymnázium Michala Miloslava Hodžu v Liptovskom Mikuláši (12), Stredná zdravotnícka škola v Liptovskom Mikuláši (13), Spojená škola, Scota Viatora 8 v Ružomberku (21), Hotelová akadémia v Liptovskom Mikuláši (desať), Stredná odborná škola, Hattalova 968/33 v Námestove (jeden učiteľ) a Spojená škola v Nižnej (traja učitelia). "V školách je vyučovanie pre žiakov zabezpečené v normálnom režime, vyučovanie v špecifickom režime je len v prípade Gymnázia M. M. Hodžu v Liptovskom Mikuláši," informovala TASR hovorkyňa ŽSK Lenka Záteková.

V Senici polročné vysvedčenie nerozdali na troch zo štyroch ZŠ

Situácia v počte štrajkujúcich stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) sa dnes nezmenila a je predpoklad, že bude rovnaká aj utorok 2. februára po nástupe školákov po polročných prázdninách. V kraji stále podporuje štrajk šesť škôl.

Na Gymnáziu F. A. Sasinka v Skalici a Gymnáziu Ladislava Novomeského v Senici by sa mal podľa zatiaľ dostupných informácií na budúci týždeň počet štrajkujúcich učiteľov zvýšiť. V Skalici je to dnes 12 a v utorok by to malo byť 13, v Senici by sa mal dnešný počet 12 zvýšiť na 18. Pokračovať budú aj na Gymnáziu Vojtecha Mihálika v Seredi, Jána Hollého v Trnave, Obchodnej akadémii vo Veľkom Mederi a Strednej odbornej škole v Hlohovci. Podľa údajov z Úradu TTSK sú dnes do štrajku zapojené tri percentá a v utorok by malo byť 2,6 percenta všetkých vyučujúcich na školách TTSK. Ani jedna zo škôl nie je a nebude zatvorená.

Štrajkuje naďalej aj súkromná škola Via Humana v Skalici, kde zostali študenti doma, a aj cirkevné Gymnázium Angely Merici v Trnave, kde sa vyučuje podľa upraveného režimu.

V Hlohovci zostáva zatvorená ZŠ Podzámska, ZŠ na Ulici M. R. Štefánika, ktorá na svojej webovej stránke oznámila, že žiaci sú odhlásení z obedov do 5. februára, i ZŠ sv. Jozefa, kde sa rovnako polročné vysvedčenia nerozdávali.

V Senici zostáva počet štrajkujúcich škôl rovnaký, nevyučuje sa na troch zo štyroch ZŠ a podľa vedúceho spoločného školského úradu Petra Kovačiča neodovzdávajú deťom ani vysvedčenia. Štrajkujúca základná umelecká škola vysvedčenia rozdá v utorok a pravdepodobne sa začne s vyučovaním. Tri ZŠ majú podľa jeho slov na pondelok 1. februára naplánované stretnutia pedagógov, na ktorých sa rozhodnú ako ďalej.

Zatvorená zostala dnes aj ZŠ na Vajanského ulici v Skalici, riadne vyučovanie by sa tam malo začať 2. februára.

V Trnave pokračujú v proteste a v zmenenom režime fungujú ZŠ na Bottovej ulici, Gorkého ulici a na Ulici K. Mahra.

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASRPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.