Mestské lesy Spišskej Belej dostanú vyše 186.830 eur

Ilustračné foto Foto: Vanessa Hull, Michigan State University

Spišská Belá 17. augusta (TASR) – Lesy Spišská Belá, s.r.o., sa ešte v máji 2015 zapojili do výzvy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v rámci Programu rozvoja vidieka SR na roky 2014 – 2020 s projektom Lesnícko-environmentálne a klimatické služby a ochrana lesov. Projekt v ostatných dňoch schválili a Lesom Spišská Belá každoročne v období piatich rokov bude uhradených viac ako 37.366 eur na jeho realizáciu.

"Cieľom projektu je poskytnutie podpory obhospodarovateľom lesa za vykonávanie špeciálnych lesnícko-environmentálnych činností a plnenie klimatických záväzkov," vysvetlil František Pisarčík z Lesov Spišská Belá. V rámci projektu sa rieši prevencia proti prírodným katastrofám v lesoch, posilnenie ich ochrannej funkcie, obnova po prírodných katastrofách a eliminácia dosahov a adaptácia lesa na zmeny klímy. "Ide o ročnú kompenzačnú platbu na hektár lesného pozemku pokrytého lesným porastom nachádzajúci sa v územiach európskeho významu s tretím alebo štvrtým stupňom ochrany prírody vo výške 39 eur za ha, teda spolu viac ako 31.927 eur. V chránenom vtáčom území ide o výšku 42,45 eur za ha, teda takmer 5439 eur," doplnil Pisarčík.

Lesom Spišská Belá bude každoročne v období piatich rokov uhrádzaná suma viac ako 37.366 eur, čo predstavuje sumu viac ako 186.830 eur za päť rokov. Finančné prostriedky budú poskytnuté z fondov EÚ vo výške 75 % a zo štátneho rozpočtu SR vo výške 25 % z uvedenej sumy. Lesy mesta využijú tieto finančné prostriedky na úhradu nákladov spojených s hospodárením v lesoch.

Finančná podpora bude vyplácaná mestským lesom každoročne s tým, že mestské lesy budú musieť dodržiavať určité podmienky, a to hospodáriť na základe schváleného programu starostlivosti o les a vstúpiť do záväzku s minimálnou výmerou jeden ha lesného porastu v stanovenom území. "Ďalej ponechať po obnovnej ťažbe minimálne päť kusov živých stojacich stromov na jednom ha okrem smreka, používať jemnejší spôsob hospodárenia, dosiahnuť prirodzenú obnovu drevín na minimálne 60 % obnovovanej plochy s výnimkou plôch vzniknutých po kalamite, ponechať 10 % pionierskych drevín, ide napríklad o jarabinu alebo brezu pri výchovných zásahoch," vymenoval Pisarčík. Doplnil, že rovnako musia vylúčiť používanie prípravkov na ochranu rastlín, pri ťažbe používať biologicky odbúrateľný olej na mazanie a vo vtáčom území na hniezdnych lokalitách ohrozených druhov vtákov vylúčiť i lesohospodársku činnosť, najmä ťažbu a dopravu dreva a pohyb mechanizmov.

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASRPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.