VIDEO: Adlerka je vo viacerých oblastiach priekopníckou školou

Na snímke žiaci a učiteľ počas vyučovania v triede Strednej priemyselnej školy (SPŠ) elektrotechnickej Karola Adlera, známej aj ako Adlerka v bratislavskej Dúbravke, 5. decembra 2015. Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 5. decembra (TASR) – Stredná priemyselná škola (SPŠ) elektrotechnická v bratislavskej Dúbravke sa môže popýšiť niekoľkými prvenstvami. Adlerka sa priekopníckou stala napríklad v oblasti výučby počítačovej techniky, ale i sieťových technológií.

"Naša škola bola jednou z prvých, kde vybudovali školské počítačové laboratórium," upozornil riaditeľ školy Daniel Adamko. Postupne pribúdali ďalšie. Študenti majú v súčasnosti k dispozícii približne 150 počítačov, ktoré sa pravidelne obnovujú. Priestory laboratórií, dielní a počítačových učební sú im k dispozícii aj v čase mimo vyučovania. "Pod odborným dozorom vyučujúcich môžu tak riešiť svoje ročníkové projekty alebo maturitné projekty," dodal riaditeľ.

SPŠ bola takisto jednou z prvých, na ktorej bola v roku 1998 vytvorená Cisco akadémia. "Poskytujeme v nej vzdelávanie v programe CCNA (Cisco Certified Networking Associate), ktorý je najkomplexnejší profesijne orientovaný vzdelávací program na svete v oblasti sieťových technológií. Študentom ponúka možnosť získať medzinárodne platný certifikát o odbornej spôsobilosti," ozrejmil Adamko.

Pred viac ako dvadsiatimi rokmi do študijného programu zaradili takisto odbor Obrazová a zvuková technika, ktorý sa dovtedy študoval len v Prahe. V súčasnosti je Adlerka jednou z dvoch stredných škôl na Slovensku, kde sa tento odbor vyučuje. Pripravuje technikov pre televízne a rozhlasové štúdiá, ako aj pre všetky pracoviská využívajúce audio alebo video techniku. Študenti majú v súčasnosti v škole k dispozícii i rozhlasové a video štúdio. "Slúži k praktickým cvičeniam, prácam na praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky, ale tiež k pravidelnému rozhlasovému vysielaniu," doplnil riaditeľ školy.

Na snímke budova Strednej priemyselnej školy (SPŠ) elektrotechnickej Karola Adlera, známej aj ako Adlerka v bratislavskej Dúbravke, 5. decembra 2015. Foto: TASR - Michal Svítok

Napriek svojmu technickému zameraniu SPŠ rozvíja aj vzťah ku kultúre, všeobecnému rozhľadu i športu, a to prostredníctvom medzitriedneho projektu Adlerácky kapacitátor. „Cieľom tejto súťaže, určenej pre triedy 1. až 3. ročníka, je dať šancu každému žiakovi vyniknúť v oblasti, ktorá ho baví, podporiť tímovú spoluprácu, zdravú rivalitu medzi triedami, ale tiež odmeniť aktívnych študentov a odlíšiť tak tých, ktorí sa snažia, od tých, čo sa iba vezú," vysvetlil Adamko.

Študenti plnia rôzne úlohy. Prezentujú napríklad život a prínos konkrétnych svetových osobností, zápolia tiež v športových disciplínach, ako je florbal či stolný tenis, pripravujú vystúpenia na vianočnú akadémiu, ale body môžu získať aj prostredníctvom účasti v programátorskej súťaži, Matematickom klokanovi či olympiáde z anglického jazyka.

Adlerka formuje odborníkov v elektrotechnike i komunikačných systémoch

Človek so záujmom o elektrotechniku a informatiku, ktorý má záujem profesionálne sa venovať oblasti informačných a komunikačných systémov. Tak vyzerá ideálny uchádzač o štúdium na Strednej priemyselnej škole (SPŠ) elektrotechnickej v bratislavskej Dúbravke, známej ako Adlerka.

História tejto školy siaha až do roku 1968, v roku 1976 sa však rozdelila pôvodná škola na bratislavských Palisádach. Sídlom SPŠ v Dúbravke sa presne pred 40 rokmi stala budova na Ulici Karola Adlera, pôvodne základná škola. "V priebehu rokov sa preto priestory rozširovali a prispôsobovali potrebám SPŠ, vrátane dostavby praktických dielní, prebudovania učební na počítačové laboratóriá či audiovizuálne štúdiá," pripomenul súčasný riaditeľ SPŠ Daniel Adamko.

Škola doteraz vychovala viac ako 8000 absolventov navštevujúcich 330 tried. "V súčasnosti máme 512 žiakov, väčšina je z Bratislavy, no máme tu aj študentov z regiónov Trnavy či Nitry," uviedol riaditeľ. "Drvivú väčšinu tvoria, logicky, chlapci, no v kolektíve študentov je v súčasnosti aj desiatka dievčat a rozhodne sa nestratí," dodal Adamko.

Žiaci získavajú vzdelanie v odbore elektrotechnika - v jednej zo štyroch oblastí prípravy - počítačové systémy, informatické a telekomunikačné systémy, priemyselná informatika a obrazová a zvuková technika. Najväčší záujem je o prvé dve spomínané oblasti.

Absolventi školy sa dokážu uplatniť v IT i oblasti telekomunikácií, ale i audiovizuálnych médiách, kde sa starajú o technické zabezpečenie vysielaní rádií či zvukovú a obrazovú produkciu televízií. Absolventi školy sa dokážu uplatniť v IT i oblasti telekomunikácií, ale i audiovizuálnych médiách, kde sa starajú o technické zabezpečenie vysielaní rádií či zvukovú a obrazovú produkciu televízií. "Viacerí absolventi si založili vlastné firmy, presadili sa v zahraničí, prípadne pokračovali vo vysokoškolskom štúdiu," uviedol riaditeľ.

"Snažíme sa o nadväznosť našich študijných programov na rovnaké programy Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity, s ktorou máme úzku spoluprácu," ozrejmil Adamko.

Adlerka má pečať v CERN-e i globálnom biznise

Škola, ktorá ovplyvnila náš život i kariéru. Tak sa v spomienkach na Strednú odbornú školu (SPŠ) elektrotechnickú v bratislavskej Dúbravke, známu ako Adlerka, vyjadrujú dvaja z jej najznámejších absolventov - zakladateľ ESET-u Miroslav Trnka i Daniel Valúch, ktorý pôsobí v Európskej organizácii pre jadrový výskum (CERN) v Ženeve.

Pre Trnku sa Adlerka stala dôkazom toho, že školu robia najmä ľudia, ktorí sú jej súčasťou. "Na niektorých profesorov si dodnes veľmi rád spomínam, napríklad na prísneho, no inšpiratívneho pána učiteľa Daniša a najmä na to, ako zdôrazňoval, že "jedenkrát je nikdy a dvakrát je vždy". Rovnako tak pretrvali aj niektoré priateľstvá so spolužiakmi, s ktorými je vždy na čo spomínať," priznal pre TASR Trnka.

S vďakou i uznaním spomína na Adlerku aj člen prestížneho vedeckého tímu z CERN-u. Valúch začal na SPŠ študovať tesne po Nežnej revolúcii v roku 1989. "Učitelia aj ostatní zamestnanci boli veľmi progresívni, odborne nás viedli, motivovali. Už počas štúdia sa z nás stali priatelia a aj napriek vekovému rozdielu rovnocenní partneri," uviedol pre TASR. Spomenul aj to, že so spolužiakmi radi ostávali v škole aj po vyučovaní. "Nikdy sme neodchádzali po poslednej vyučovacej hodine, ale často až neskoro večer. Do školy sme chodievali pracovať a experimentovať aj počas letných prázdnin. Dali sa robiť veci, ktoré sú teraz už nepredstaviteľné. Vďaka skvelému prístupu sme sa paradoxne omnoho viacej naučili po škole ako počas bežného vyučovacieho procesu," povedal Valúch, ktorý na škole istý čas aj vyučoval.

Na snímke žiaci v počítačovej učebni Strednej priemyselnej školy (SPŠ) elektrotechnickej Karola Adlera, známej aj ako Adlerka v bratislavskej Dúbravke, 5. decembra 2015. Foto: TASR - Michal Svítok

Obaja sa zhodujú, že aj dnešní študenti môžu na Adlerke nabrať potenciál, ktorý ich posunie v živote ďaleko. Zakladateľ dnes už globálneho hráča vo svete počítačovej ochrany preto študentom odporúča, aby "na maximum vyťažili pri štúdiu podstatu tejto školy". "Aby sa snažili stať skutočnými odborníkmi vo svojom fachu, lepší než ostatní. V živote im špičková odbornosť zaistí nielen uplatnenie, ale dodá aj potrebné sebavedomie od okolia, dôležité pre spokojný a úspešný život," dodal Trnka.

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASRPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.