Vláda chce tiež diel z poisťovacieho koláča


poisťovňaNa Slovensku pôsobí a bezproblémovo profituje dvadsaťtri poisťovacích ustanovizní

Tibor B. HAČKO – Karikatúra: Peter GOSSÁNYI

Vláda Roberta Fica neskrýva intenzívnejší záujem o všetky inštitúcie, ktorým sa v uplynulých dvoch desaťročiach podarilo v slovenských podmienkach nahromadiť väčšie hotovostné prostriedky. Priznajme, že v niekdajšej finančnej džungli sa získavali hravo, neraz bezprácne a mimo súlad s ekonomickými pravidlami platnými západne od Devína. Inak by tu tieto inštitúcie nepôsobili. Preto je namieste vládne halali aj odhodlanie lapidárne vyjadrené slovkom – stačilo.

Poisťovne doposiaľ unikali pozornosti všetkých ministrov financií. Problematika ich podnikania nebola nikdy zvlášť verejne pretriasaná. Logicky natrafíme na otázku prečo? Žiadna z poisťovní nezbankrotovala, ale tiež sa tieto inštitúcie dajako významne neangažovali v podpore rozvoja spoločnosti, vedy, vzdelávania a iných humanitných cieľov. Nepretrhli sa ani v hlavnej činnosti – plnení poistenia. Spomeňme si na po sebe sa opakujúce záplavy, na zosuvy pôdy, kalamitu vo Vysokých Tatrách, na desiatky zničujúcich požiarov a iné mimoriadne udalosti a škody na majetku obcí i jednotlivých poistencov.

REGULÁCIA PO SVOJOM

ppoisťovne TBH SEPoisťovníctvo je samostatnou oblasťou finančníctva, ktoré kumuluje nemalé prostriedky. Pritom pomerne rýchlo, systematicky a bez straty. Poisťovne sa však odlišujú od ostatných finančných subjektov v niekoľkých oblastiach. Prvou sú ekonomické pravidlá. Na rozdiel od iných subjektov štát zasahuje do činnosti poisťovacieho trhu a rozkladá náklady súvisiace s rizikom. Dôvodom takéhoto dozoru je skutočnosť, že mnohé z produktov poistenia sú zo zákona povinné. Poisťovňa si už len reguluje výdaje, čo klient pociťuje na miere plnenia v prípade škodovej udalosti – zvyčajne zoškrtaním.

Na slovenskom poistnom trhu pôsobí 23 poisťovní, z ktorých je päť v rukách bankových domov. Opäť je namieste otázka, načo živia daňoví poplatníci taký veľký neprodukčný a vysoko nákladový aparát? Obzvlášť keď plnenie poistných zmlúv nastupuje až po viacerých domáhaniach a odvolaniach.

ZLATÉ DECÉNIUM

Po programe Phare bolo poisťovníctvo západného typu prvým v integračnom procese harmonizácie slovenského poistného práva s európskym poistným právom. Už 1. februára 1995 bola podpísaná asociačná dohoda medzi Slovenskou republikou a Európskou úniou o pridružení poisťovníctva. Po zlatom desaťročí začali poisťovniam klesať marže, zásadnejšie od roku 2008. Trebárs najbežnejšie povinné poistenie osobných automobilov je teraz podľa typu poisťovne v porovnaní s rokom 2008 až o 21 – 35 percent nižšie. Takýto trend nie je v súlade s politikou materských poisťovacích centrál. Z odbornej verejnosti preto presiakli správy o uzatváraní neverejných dohôd medzi poisťovňami. Poisťovne chcú vyjednávaním spojiť ponukové tabuľky a zamedziť konkurenčnému boju tam, kde poisťovne prehrávajú a víťazom sa stáva klient, ktorý môže platiť menej. Kartelové dohody sú podľa medzinárodného práva trestné, lenže po skúsenostiach s praxou slovenských súdov by bolo pre vedenia poisťovní nelogické nerokovať o zastavení prepadu ziskov a zjednotení podmienok uzatvárania poisťovacích zmlúv a následne ich plnení. To je realita. Kamenným poisťovniam sa prestáva páčiť aj fakt, že ľudia začínajú preferovať lacnejšie, internetové poisťovne, ktorým klienti neustále pribúdajú.

VIAC KONKURENCIE

Konkurenciu na trhu by zvýšil najmä nástup internetových prehliadačov, ktoré dokážu roztriediť výhodnosť ponuky poisťovní. Zatiaľ je však nepatrný. Väčšina dohôd uzrie svetlo sveta pri okienkach poisťovacích ustanovizní. Potenciál poistného trhu je obrovský. Len v segmente vozidiel sa v SR ročne registruje okolo 100 tisíc áut. Pre poisťovne je povinné ručenie neziskové. Preto sa usilujú o maximálnu efektivitu ostatných produktov. Finančné rezervy poisťovní vzrástli v čase najväčších suchôt – v roku 2009 o 11,3 percenta a dosiahli hodnotu 4,477 miliardy eur. Na životnom poistení vzrástli rezervy o 9,2 percenta – na 2,589 miliardy eur.

Poisťovne preto spolupracujú na stratégii, ako efektívne osloviť klientov bez toho, aby sa s produktmi dostali pod hranicu rentability, čo je priestor pre kartel. Prečo sa potom v roku 1995 zrušilo solídne fungovanie jedinej Slovenskej poisťovne, čo je pre 5,5 milióna obyvateľov štátu postačujúce, a pristúpilo sa k jej privatizácii? Nestačili by trebárs dve? Tých 23 poisťovní určite nie je efektívny model a určite sa podpisuje na predražených fixných nákladoch.Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.