Maďarsko prehralo ďalšiu žalobu proti Slovensku


turul štvorecVŠIMLI SME SI

Ivan BROŽÍK

Vinohradnícka oblasť Tokaj v podobe označenia, ktorým sa môžu vo svete hrdiť vinári z nášho východu, zostáva Slovensku. Všeobecný Európsky súd totiž zamietol žalobu Maďarska podanú proti zápisu označenia Vinohradnícka oblasť Tokaj pre Slovensko v databáze E-Bacchus. Tento zápis už nemožno napadnúť. Je to mimoriadne dobrá správa pre Slovensko.

Slovenská facka autoritatívnej celosvetovej organizácii


šebej františek štvorec voxvictimsZarážajúce názory bývalého predsedu zahraničného výboru nášho parlamentu F. Šebeja

Ján ČERNÝ - Foto: archív

 „Organizácia spojených národov je v danej chvíli pre triezveho pozorovateľa, ktorý na to nepozerá ružovými okuliarmi, v mnohých aspektoch skôr škodlivá ako prospešná organizácia,“ povedal František Šebej pri príležitosti nedávneho Dňa OSN, ktorý sa už od roku 1948 celosvetovo pripomína vždy 24. októbra.

Najdôležitejšie miesto na svete


Béreš Imrich PSS Hačko SEROZHOVOR
(red)

Stavebné sporenie pomohlo státisícom občanov Slovenska lepšie bývať. O minulosti, prítomnosti a budúcnosti tohto finančného produktu sa zhovárame s Ing. Imrichom BÉREŠOM, predsedom predstavenstva Prvej stavebnej sporiteľne.

  • Čo podľa vás znamená stavebné sporenie pre Slovákov?

Som presvedčený, že neobyčajne veľa. Vidím to množstvo ľudí, ktorým sme umožnili naplniť ich predstavy o výbornom zhodnotení vkladov a príprave investície do svojho prvého či lepšieho bývania.

Napijeme sa z bruselského mliečneho balíčka?


mlieko-štvorecPotrebujeme rovnomernejšiu deľbu profitu medzi prvovýrobou, spracovateľmi a obchodom

Ivan BROŽÍK – Foto: archív SNN

Zrušenie mliečnych kvót po roku 2015 výrazne zosilní konkurenčný tlak medzi jednotlivými krajinami. „Je preto veľmi dôležité pripraviť Slovensko na bezkvótový systém,“ vyplýva z koncepcie rozvoja produkcie mlieka a mliekarenského priemyslu na Slovensku, ktorú spracovalo Ministerstvo pôdohospodárstva SR.

Niekdajší slovenský tiger pripomína neškodnú mačku


peniaze 2Máme dvojtretinovú výkonnosť európskej ekonomiky, ale podpriemerné platy

Oto BALOGH – Karikatúra: Andrej MIŠANEK

Vďaka rastu percentuálnej ročnej zmeny hrubého domáceho produktu (HDP) v rokoch 2006 – 2007 (najmä však v roku 2007, keď HDP vzrástol o 10,4 percenta) si Slovensko vyslúžilo prívlastok tiger Európy. Tempo dobiehania vyspelých ekonomík členských štátov Európskej únie (EÚ) postupne začalo klesať a po vypuknutí svetovej hospodárskej krízy v roku 2009 prišiel prvý pokles rastu HDP o 4,8 percenta. V nasledujúcich dvoch rokoch sa síce zmena HDP vrátila do plusových čísiel, ale od roku 2008 sme sa z pohľadu zvyšovania životnej úrovne v porovnaní s priemerom EÚ nepohli z miesta.

Satisfakcia pre zdravý les a zdravý rozum


záhorie - štvorecOchranársky ekoterorizmus utrpel autoritatívnu porážku priamo v Štrasburgu

Ivan BROŽÍK – Karikatúra: Andrej MIŠANEK

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil za neprijateľnú sťažnosť Lesoochranárskeho združenia VLK proti Slovenskej republike, ktorá súvisela s opatreniami na zníženie rizika premnoženia podkôrového hmyzu v lesnom celku Podbanské (v Tichej a Kôprovej doline) tri roky po víchrici v Tatrách 19. novembra 2004.

Patriot chce vrátiť do verejného života slušnosť


strana Patriot jašík-štvorecPolitici nehrajú čistú hru – zo zvolených zástupcov ľudu sa poväčšine stali elitári

Roman KALISKÝ-HRONSKÝ – Foto: archív SNN

Na politickej scéne Slovenskej republiky je niekoľko strán, ktoré sa vyhlasujú takmer za ochranárske združenia národných záujmov slovenského národa. Názov strany Patriot je odvodený z latinčiny a je to medzinárodné slovo. Opýtali sme sa predsedu Františka JAŠÍKA na politické ciele strany.

Triedny boj a jeho obete neboli virtuálna realita – krv naozaj tiekla


brichta štvorec lesayJáchymovské peklo nebolo to najhoršie, čo mohlo kedysi politického väzňa postretnúť

Zhovárala sa Eva ZELENAYOVÁ – Foto: Ladislav LESAY

Jáchymovskú trestnicu zvyknú obrazne nazývať jáchymovské peklo. Mnohí politickí väzni by sa však boli priznali k hocičomu, len aby sa už dostali do tohto pekla. Pre niektorých bola práve vyšetrovacia väzba konečnou stanicou ich života. Fakty hovoria, že komunistické režimy spáchali zločiny týkajúce sa približne sto miliónov osôb oproti približne 25 miliónom obetí nacizmu (Čierna kniha komunizmu). Budúca nacistická spoločnosť mala byť vybudovaná okolo „čistej rasy“ a budúca komunistická spoločnosť okolo proletárskeho ľudu očisteného od buržoáznych pliev (tamtiež). V noci z 13. na 14. apríla 1950 žandári začali obsadzovať rehoľné ústavy a kláštory v celom štáte. Do dejín sa táto noc zapísala ako Barbarská noc. Ing. Ján BRICHTA (1928) v tom čase študoval v saleziánskom pedagogickom ústave v Šaštíne. Chcel sa stať kňazom. V súčasnosti žije v Bratislave, je funkcionárom občianskeho združenia Politickí väzni Zväzu protikomunistického odboja (PV ZPKO).

Vstali (len či sa aj zobudili) novodobí „demokratickí“ cenzori


sme štvorecDenník SME zaútočil na Slovenské národné noviny pre vtipy s vraj rasistickým podtónom

se, ib, mb, mab

Denník SME neprimeraným spôsobom hodnotil niektoré vtipy a karikatúry, ktoré uverejnili Slovenské národné noviny už na jar tohto roku. Podľa právnikov denníka majú naše vtipy a karikatúry údajne rasový podtón a hraničia so zákonom. Rasový motív v humore videli aj ich dvorní posluhovači z ľudsko-právnych organizácií . Prekvapuje, že rasový motív kritizoval priamo aj šéfredaktor SME M. Kostolný a predseda Tlačovej rady SR J. Lörincz.

Zástavník ľudskej slušnosti a nádeje II.


dubček štvorecAlexander Dubček – charizmatický politik viery v lepší a spravodlivejší svet

Spracoval: (ddk) – Foto: archív SNN

V minulom čísle sme uverejnili prvú časť rozprávania profesora PhDr. Ivana LALUHU, CSc., ktorý bol dlhoročným priateľom a spolupracovníkom Alexandra Dubčeka; v rokoch 1990 – 1992 bol poslancom FZ ČSFR a v rokoch 1992 – 1994 prvým predsedom Zahraničného výboru NR SR. Je autorom a spoluautorom kníh o A. Dubčekovi. Dnes jeho prenikavú črtu dokončujeme. Ako vrcholný predstaviteľ strany na Slovensku sa Dubček dožadoval, aby každý občan mohol prejaviť svoje schopnosti. To je útok na základné tabu dovtedajšej politiky.