Správny súdny poriadok zavádza nové inštitúty a typy konaní

Minsterstvo spravodlivosti Foto: TASR

Bratislava 30. júna (TASR) – Súdy sa od začiatku júla začnú riadiť novými kódexmi civilného práva, ktoré prinášajú do súdnej praxe množstvo zmien. Popri Civilnom sporovom poriadku a Civilnom mimosporovom poriadku nadobúda účinnosť i Správny súdny poriadok. Prehľad jeho najdôležitejších noviniek prinieslo ministerstvo spravodlivosti.

Hovorca ministerstva Peter Bubla vysvetlil, že správne súdnictvo preskúmava zákonnosť rozhodnutí orgánov verejnej správy, ich postupu alebo aj nečinnosti. Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov sa môžu osoby dotknuté rozhodnutiami domôcť ochrany podaním správnej žaloby. Lehota na jej podanie je dva mesiace.

Správny súdny poriadok prináša nové inštitúty a typy konaní pred správnym súdom. Takými sú napríklad konania v správnom trestaní, vo veciach sociálnych, vo veciach azylu, zaistenia a administratívneho vyhostenia, vo veciach zániku mandátu poslanca zastupiteľstva, starostu, primátora a predsedu samosprávneho kraja a hlavného kontrolóra, konanie o žalobe generálneho prokurátora na rozpustenie politickej strany či osobitné konanie vo veciach iných politických práv, vymenoval Bubla.

Novým typom je aj konanie o kompetenčnej žalobe.

Predmetom je rozhodovanie kladného alebo záporného kompetenčného konfliktu, medzi orgánmi verejnej správy navzájom, alebo je na opačnej strane konfliktu odlišný subjekt. Zavádza sa i konanie o správnych žalobách vo veciach správneho trestania, čo je rozhodovanie orgánov štátu o priestupku, správnom delikte alebo o sankcii a takisto konanie v sociálnych veciach, ktoré zahŕňajú okruh konaní týkajúcich sa sociálneho a zdravotného poistenia.

Novým inštitútom je uspokojenie žalobcu. Žalovaný orgán verejnej správy môže podať správnemu súdu návrh na uspokojenie žalobcu vydaním nového rozhodnutia, opatrenia alebo vykonaním iného úkonu, ak sa tým nezasiahne do práv, právom chránených záujmov alebo povinností tretích osôb a správny súd vo veci ešte nerozhodol.

"Správny súdny poriadok priznáva široké oprávnenia zainteresovanej verejnosti," informoval ďalej Bubla. V určených prípadoch má žalobnú legitimáciu a právo účasti na konaniach vo veciach životného prostredia. Nový kódex, naopak, upúšťa od inštitútu odvolania, ten sa podľa Bublu ukázal v súdnej praxi ako nevhodný.

Inštitút kasačnej sťažnosti

Zavádza sa však inštitút kasačnej sťažnosti, ktorý má charakter mimoriadneho opravného prostriedku. Možno ju podať vo vymedzených prípadoch proti právoplatnému rozhodnutiu krajského súdu. Občan musí byť v konaní o kasačnej sťažnosti zastúpený advokátom. V tomto prípade rozhoduje Najvyšší súd SR.

Správny súdny poriadok vypúšťa opravné prostriedky proti neprávoplatným rozhodnutiam orgánov verejnej správy. Posilňuje sa tým pravidlo, že v správnom súdnictve majú súdy rozhodovať iba o "zákonnosti" už právoplatných rozhodnutí správnych orgánov, zdôraznil Bubla. Zavádza sa tiež žaloba na obnovu konania, avšak len v obmedzenom rozsahu, najmä z dôvodu zabezpečenia realizácie rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora Európskej únie, doplnil hovorca MS.

Rekodifikácia civilného procesného práva má za cieľ nahradiť 80-krát novelizovaný Občiansky súdny poriadok z roku 1963. Ten bol po novom rozdelený na tri časti. Po schválení kódexov v parlamente bývalý minister spravodlivosti Tomáš Borec (nominant Smeru-SD) uviedol, že ide o najväčšie legislatívne dielo za posledných desať rokov.

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASRPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.