VOĽBY SOV: V sobotu je na programe voľba šéfa olympijského hnutia

Ilustračné foto Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 25. novembra (TASR) - Už v sobotu spozná verejnosť nového šéfa Slovenského olympijského výboru (SOV). Po sedemnástich rokoch vystrieda Františka Chmelára jeden zo štvorice kandidátov, ktorí založili svoje kampane aj na práci so športovou mládežou či urovnaní vzťahov v celom olympijskom hnutí. Na právoplatné zvolenie nového prezidenta je v prvom kole potrebná nadpolovičná väčšina hlasov od delegátov 51. Valného zhromaždenia SOV, v prípade konania druhého kola už len akýkoľvek najvyšší počet.

Antona Siekela navrhol do funkcie Výkonný výbor Slovenského zväzu judo (SZJ) na konci októbra. Predsedu Správnej rady Nadácie SOV ihneď podporila početná skupina národných športových zväzov ako aj dosluhujúci prezident František Chmelár. Mnohonásobná podpora s hlasmi delegátov ho stavia do pozície favorita, no Siekel sa tak necíti. "Cítim dôveru a podporu zväzov, avšak nie ako favorit. Teším sa na sobotu a verím, že voľby dopadnú dobre pre športovú budúcnosť. Výsledok budem rešpektovať," uviedol vo štvrtkovej diskusii na RTVS. Na to, aby SOV šliapal, sa podľa Siekela musia presne nastaviť vnútorné procesy. Následne je potrebné mobilizovať do štruktúr ľudí, ktorí budú mať presne zadefinované svoje úlohy. "Slovenský šport potrebuje zásadné zmeny. Musíme si pozvať do športového prostredia tých najlepších odborníkov, využiť ich potenciál a skúsenosti," dodal Siekel.

Branislav Delej pracuje v SOV dvadsať rokov. Vo funkcii vedúceho lekára slovenskej výpravy sa zúčastnil na piatich olympijských hrách a uplynulé štyri roky bol členom exekutívy strešnej organizácie. "Ako lekár som diagnostikoval niektoré choroby, na ktoré som upozornil aj vo svojej kampani. Chcem kandidovať v duchu hesla 'Ozdravme olympijské hnutie', aby som doniesol niečo nové, čo tu chýbalo," deklaroval dva dni pred valným zhromaždením. Podľa Deleja je slovenská športová mládež v alarmujúcom stave, aj preto svoju kampaň postavil na zdravom životnom štýle, ktorého súčasťou je predovšetkým športová činnosť. "Je potrebné zapôsobiť na športovú mládež a celú slovenskú populáciu. Ľudia sa musia hýbať, to musí byť našim hlavným mottom. Zväzom ponúkam alternatívu. Delegáti sa musia rozhodnúť, či chcú ísť starou alebo novou cestou," zdôraznil Delej.

Marian Majzlík, predseda Slovenskej asociácie športu na školách, sa opiera o šírenie myšlienok olympizmu. V nadväznosti na ne by rád zefektívnil systém práce s mládežou a zriadil oblastných športových koordinátorov, ktorí by zabezpečili koordináciu medzi centrami voľného času, školami a samotnými klubmi. Výsledkom by mala byť reštrukturalizáciu vrcholového športu. "Veľmi rád by som šíril olympizmus. Trápi ma, že vo vrcholovom slovenskom športe chýba širšia základňa najtalentovanejších športov ako aj systém práce s mládežou. Nemáme na to pripravenú legislatívu. Presne viem, čo treba zmeniť. Tieto otázky riešim do hĺbky a s tým súvisí aj moja motivácia," uviedol v diskusii na RTVS.

Jediným kandidátom na post prezidenta SOV, ktorý pochádza z radov športovcov, je Milan Jagnešák. Bývalý dlhoročný bobista po 17 rokoch nateraz skončil s aktívnou činnosťou a chce sa venovať novým nádejam slovenského športu od stola. "Mám potrebu vrátiť energiu a skúsenosti tým, ktorí to budú potrebovať. Ako bývalý reprezentant chcem upozorniť na minulé problémy a od stola sa dá o tom rozhodovať. Je potrebné urobiť nové príbehy a treba sa pozrieť na novú realitu," zdôraznil Jagnešák. Šéf Slovenského zväzu bobistov chce zjednotiť národnú športovú komunitu a vyraziť s ňou za lepšími zajtrajškami. "SOV teraz musí za všetkým urobiť hrubú čiaru. Prišiel som za všetkých športovcov bojovať srdcom, nebáť sa. Sobota ukáže," dodal.

Na 51. Valnom zhromaždení budú voliť orgány SOV prítomní delegáti zo 79 združených subjektov s výsledným súčtom 111 hlasov. Dosluhujúci prezident František Chmelár a členka Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Danka Barteková budú mať jeden hlas. Svojho zástupcu do volebného pléna dosadí 32 športových federácií z olympijských športov, pričom každá z nich disponuje dvoma hlasmi. Ďalších desať federácií (športová a moderná gymnastika, kanoistika na divokej vode, rýchlostná kanoistika, plávanie, vodné pólo, krasokorčuľovanie, rýchlokorčuľovanie, bejzbal, softbal) má po jednom hlase. Dvanásť delegátov dosadia športové federácie neolympijských rezortov, občianske združenia, inštitúcie a organizácie s členstvom v SOV budú mať trinásť kresiel. Záverečných desať hlasov si rovným dielom rozdelia olympionici (5) a osobnosti olympijského hnutia (5) - Andrej Glatz, Mária Jasenčáková, Jozef Golonka, Janka Stašová, Katarína Ráczová. Zvolení členovia do orgánov SOV budú zastávať svoje funkcie štyri roky.

Na to, aby mohlo sobotňajšie zhromaždenie voliť, musí byť uznášaniaschopné a pred samotnou voľbou musí schváliť program, zápisnicu, rokovací i volebný poriadok. Nasledovať bude schválenie zloženia pracovných komisií - mandátovej, návrhovej a volebnej, následne rokovanie o úprave stanov SOV. Tá sa bude týkať sťaženia možnosti o odvolaní zvoleného člena VV SOV. Po novom bude môcť zástupcu exekutívy odvolať len orgán, ktorý ho do funkcie zvolil - čiže valné zhromaždenie.

Po hodnotiacej správe z účasti na Hrách XXXI. olympiády v Rio de Janeiro ako aj celého uplynulého olympijského cyklu prejde plénum k samotnej voľbe. Okrem prezidenta bude voliť aj deväť členov Výkonného výboru (novozvolený prezident a členka MOV Barteková sa ex officio podľa Stanov SOV stanú automatickými členmi), predsedu a dvoch členov dozornej rady, päť nových individuálnych členov z radov osobností olympijského hnutia a premiérovo aj post ombudsmana SOV. Na zvolenie prezidenta v prvom kole je potrebná nadpolovičná väčšina hlasujúcich, pri stopercentnej delegátskej účasti je to 56 hlasov. V prípade konania druhého kola sa stane víťazom kandidát s akýmkoľvek najvyšším počtom hlasov.

Počas VZ pribudnú do rodiny SOV dvaja noví členovia - Slovenský horolezecký spolok JAMES a Slovenská kanoistika, ktorá vznikla zlúčením zväzu na divokej vode a rýchlostnej kanoistiky. Okrem toho budú delegáti hlasovať o uznaní Chmelára za čestného prezidenta SOV a Vladimíra Millera, Jozefa Golonku a Andreja Glatza za čestných členov SOV.

Zoznam kandidátov vo voľbách do orgánov SOV na roky 2017-2020:

/Poznámka: Kandidáti sú uvedení podľa abecedy. V zátvorke je uvedený člen (prípadne členovia SOV), ktorý(í) predložil(i) SOV návrh na konkrétneho kandidáta.

Kandidáti na funkciu prezidenta SOV (spolu 4):

Branislav Delej (Slovenská spoločnosť telovýchovného lekárstva, Slovenský curlingový zväz, Zväz potápačov Slovenska)

Milan Jagnešák (Slovenský zväz bobistov)

Marian Majzlík (Slovenská asociácia športu na školách)

Anton Siekel (Slovenský zväz judo, Slovenská plavecká federácia, Slovenský atletický zväz, Slovenské hnutie špeciálnych olympiád, Slovenská baseballová federácia, Slovenská triatlonová únia, Slovenská gymnastická federácia, Slovenský šachový zväz, Slovenský zväz hádzanej, Slovenský zväz karate, Univerzita Komenského Bratislava – Fakulta telesnej výchovy a športu, Slovenský lukostrelecký zväz, Slovenský zväz ľadového hokeja, František Chmelár, Andrej Glatz)

Kandidáti na 9 miest členov výkonného výboru SOV (spolu 22):

Irena Adámková (Slovenská plavecká federácia)
Juraj Bača (František Chmelár)
Jaroslav Burian (Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz)
Július Dubovský (Slovenská asociácia univerzitného športu)
Tomáš Fusko (Slovenský zväz biatlonu)
Jozef Gönci (Danka Barteková)
Ľubor Halanda (Slovenská volejbalová federácia)
Richard Havrilla (Slovenský futbalový zväz)
Jaroslav Holeša (Slovenský zväz hádzanej)
Ľubomír Chripko (Slovenský šachový zväz, Zväz potápačov Slovenska, Slovenský zväz vodného motorizmu)
Jozef Jurášek (Slovenská triatlonová únia)
Peter Korčok (Slovenský atletický zväz)
Zdenko Kríž (Slovenský stolnotenisový zväz)
Daniel Líška (Slovenský zväz karate, Slovenská baseballová federácia)
Rastislav Pavlikovský (Slovenský zväz ľadového hokeja)
Róbert Petriska (Slovenský zväz rýchlostnej kanoistiky, Slovenský zväz kanoistiky na divokej vode)
Peter Privara (Slovenský zväz cyklistiky)
Dárius Rusnák (Slovenský zväz bobistov)
Ľubomír Ryšavý (Slovenská basketbalová asociácia)
Monika Šišková (Slovenská gymnastická federácia)
Jozef Škvarek (Slovenský zväz sánkarov)
Marián Vanderka (Univerzita Komenského Bratislava – Fakulta telesnej výchovy a športu, Prešovská univerzita v Prešove - Fakulta športu)

Kandidáti na funkciu predsedu dozornej rady SOV (spolu 2):

Ladislav Križan (Slovenská plavecká federácia)
Marián Kukumberg (Slovenská volejbalová federácia)

Kandidáti na 2 miesta členov dozornej rady SOV (spolu 7):

Marcel Blažo (Slovenská plavecká federácia)
Peter Bodoki (Slovenská boxerská federácia)
Janka Gantnerová (František Chmelár)
Tibor Hubík (Slovenská golfová asociácia)
Ján Karšňák (Slovenský zápasnícky zväz)
Ján Mižúr (Slovenský zväz orientačných športov) Jozef Pekarovič (Slovenská baseballová federácia)

Kandidát na funkciu ombudsmana SOV (1):

Ľubomír Fogaš (František Chmelár)

Kandidáti na 5 miest členov SOV - osobností slovenského športu a olympijského hnutia (spolu 7):

Juraj Bača (František Chmelár)
Jozef Gönci (Danka Barteková)
Mária Jasenčáková (Slovenský rýchlokorčuliarsky zväz, Slovenská spoločnosť telovýchovného lekárstva)
Miroslav Luberda (Slovenský bowlingový zväz)
Michal Martikán (Slovenský zväz kanoistiky na divokej vode)
Janka Stašová (Slovenský zväz hádzanej)
Jozef Stümpel (Slovenský zväz ľadového hokeja)

Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASRPridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.