Sú slovenskí krajania od macochy?


slovenská vlajkaNárodné manko voči našim menšinám v zahraničí sa začína meniť na krivdu

Sú slovenskí krajania od macochy?

Dušan MIKOLAJ – Foto – zdroj: slovakia travel.sk

Vedecká konferencia k 150. výročiu Matice slovenskej koncom marca v Martine mala medzinárodný charakter predovšetkým účasťou Slovákov zo sveta. Pri jej otvorení rozčeril pokojné vody svojím príhovorom na tému „menšiny“ predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico. V opozičných reakciách na jeho vystúpenie však nezaznela ani jedna jediná obrana slovenských komunít vo svete.

Prvé náznaky divadelnej konsolidácie


SNDNa sezónu pôvodných slovenských hier si ešte počkáme

Prvé náznaky divadelnej konsolidácie

Milan POLÁK – Foto-zdroj: snd.sk

Nepočúva sa to dobre, ale fakty nepustia. Naša prvá národná divadelná scéna po zmene spoločenských a politických pomerov v roku 1989 postupne strácala svoju tvár reprezentatívnej divadelnej ustanovizne. Vo výraznej podobe sme to pocítili najmä v ére bývalých dvoch generálnych riaditeľov SND, dosť bezradnej Silvie Hroncovej a exhibicionistu Ondreja Šotha.

Hľadajú len národnostné zádrapky


VŠIMLI SME SI

Hľadajú len národnostné zádrapky

Viliam KOMORA – Foto: SNN

Stredisko národnostných vzťahov Matice slovenskej (SNV MS) sa 12. februára obrátilo na Ministerstvo vnútra SR s podaním o podozrení z protiprávneho konania pri dvojjazyčnom označovaní niektorých železničných staníc v maďarskom jazyku.

... chcem mať voľnú ruku!


Nové skupinové kolektívy na trhu práce

... chcem mať voľnú ruku!

Ivan BROŽÍK

Jediné pravidlo, týkajúce sa nejakej ľudskej končatiny, bolo vždy pravidlo pravej ruky. Motoristi vedia, o čo ide. V posledných rokoch sa však u nás udomácnilo práve pravidlo voľnej ruky. V praxi sa obvykle a viac ako často stáva, že síce stranícky nominovaný, ale inak nemohúci šéf chce na miesta svojich podriadených ľudí, o ktorých predpokladá, že kvalifikovanú prácu odvedú za neho. Veď nejakými výsledkami sa bude treba časom prezentovať.

Jazyková suverenita je súčasťou štátnej suverenity!


rozhlas 1Úroveň spisovnej slovenčiny v tlači, rozhlase aj v televízii je zarážajúco nízka

Jazyková suverenita je súčasťou štátnej suverenity!

Štefan PAULOV - Karikatúra: Peter GOSSÁNYI

V poslednom období aj viacero publicistov vo svojich článkoch vyjadrilo nespokojnosť s úrovňou slovenčiny v tlači a v televízii. Niektorí súčasný stav s používaním spisovnej slovenčiny pokladajú za alarmujúci. Ministerstvo kultúry SR vydalo v závere minulého roka dokument s názvom Správa o stave používania štátneho jazyka na území Slovenskej republiky a predložilo ho vláde.

Marián Leško obľuboval komunizmus

Marián Leško obľuboval komunizmus Spracoval: (red) Konečne sa vysoko postavený činiteľ - tentokrát nezávislého Ústavného súdu SR - priamo jeho predsedníčka I. Macejková - odvážila podpísať a pomenovať KTO JE novinár a bývalý kmeňový redaktor SME Marián LEŠKO. Dosiaľ sme tieto informácie publikovali len my v Slovenských národných novinách.  Je to parádne čítanie Leškových citátov o februári 1848 a podobných jeho komunistických "žvástoch". HANBA!!! Toto sú novodobí demokrati Slovenka. ...

Umelecká anticharta alebo krivý charakter


Nezabúdajme

Umelecká anticharta alebo krivý charakter

Spracoval: (red) - Video: Youtube.com

Na internete sa objavil zaujímavý videozostrih tzv. Anticharty. Bolo to verejné vystúpenie a petícia občanov socialistickej vlasti na čele s tzv. umelcami, ktorí takto zareagovali na skutočný antikomunistický vzdor pod názvom Charta 1977. Je zaujímavé, aké tváre sa v spote objavujú. Je zaujímavé, že mali svoje postavenie vtedy a rovnako ho majú aj dnes - ale o niekľoko s kontom o niekoľko núl vyšším. Je zaujímavé, akú politickú ideológiu podporujú dnes. Sú z nich demokrati, liberáli,... Česť patrí tým, ktorí sa nezlomili. A bolo ich mnoho. Dnes sa však na televíznych obrazovkách neobjavia, dnes ich mládež nepozná....

Andrej KMEŤ -Žil v Bohu, pre národ a odovzdal sa slovenskej vede


Kmeť štvorecUplynulo 105 rokov od smrti významného kňaza, vedca a dejateľa Andreja Kmeťa

Žil v Bohu, pre národ a odovzdal sa slovenskej vede

Roman KALISKÝ-HRONSKÝ – Foto: archív SNN

Kňaz a vlastivedný bádateľ Andrej Kmeť sa výrazne zapísal do slovenského kultúrneho, politického a odborného diania druhej polovice 19. a začiatku 20. storočia. S jeho menom je spojený vznik dvoch významných inštitúcií – Muzeálnej slovenskej spoločnosti a Slovenského národného múzea. Bol aj spoluzakladateľom katolíckeho gymnázia v Kláštore pod Znievom. Stelesňoval v sebe jednotu duchovného, vedeckého i osvetového činiteľa a nositeľa matičných ideí. Náplň Kmeťovho života výstižne vyjadruje výrok: „Nežil sebe, žil Bohu, národu a vede,“ vytesaný na jeho pomníku v Banskej Štiavnici. Pamätník zobrazuje vedca s knihou v ruke, s pohľadom upretým na jeho milované Štiavnické vrchy. Vďační občania Banskej Štiavnice ho odhalili pri príležitosti 30. výročia jeho úmrtia a bol postavený z dobrovoľných finančných príspevkov.

VÝZVA - RTVS: Všestranná diskreditácia zakladateľov slovenskej štátnosti


logo rtvsVýzvu podpísali skutočné osobnosti slovenskej inteligencie

RTVS: Všestranná diskreditácia zakladateľov slovenskej štátnosti

Spracoval: (mrs) – Karikatúra: Andrej MIŠANEK - Ilustrácia: archív SNN

V poslednom období slovenská inteligencia kriticky vníma vysielanie niektorých relácií rozhlasu a televízie verejno-právnej RTVS. Svedčia o tom dokumenty, výzvy a otvorené listy, ktoré sa množia na verejnosti. Dôvodom je predovšetkým nevyváženosť publicistických, mienkotvorných relácií v rozhlasovom éteri i v televízii. Do očí bijúca je hlavne chýbajúca objektivita v relácii RTVS Pod lampou, ktorej autorom a moderátorom je šéfredaktor súkromného neoliberálneho týždenníka .týždeň Štefan Hríb.

Keď sa o nás v zahraničí hovorí ako o probléme, vždy ide o Rómov


BelousovovaSo strachom, s alibizmom, neochotou a amaterizmom rómsku reformu neurobíme

Keď sa o nás v zahraničí hovorí ako o probléme, vždy ide o Rómov

Zhováral sa Ivan BROŽÍK – Foto: archív SNN

Keďže sme našim čitateľom v siedmom čísle Slovenských národných novín sľúbili, že s niekdajšou predsedníčkou Výboru pre ľudské práva a menšiny NR SR Annou Belousovovou pripravíme rozsiahlejší rozhovor na tému, ktorú mala v kompetencii, sľub plníme a ponúkame jej názor na to, čo by sa riešiť malo a dalo, keby...

● Nedávno sme v našom týždenníku uverejnili rozhovor s Oskarom Dobrovodským z Malaciek. Okrem mnohých iných tém spomenul aj vás a vašu úprimnú snahu riešiť známy problém Družstevnej ulice v Malackách.

Problémom Dobrovodský som sa aktívne začala zaoberať ešte v čase pôsobenia v spomínanej funkcii v slovenskom parlamente. Nestačili mi iba informácie z médií, aj keď v tých časoch ich bolo naozaj veľa. Preto som sa s pánom Dobrovodským stretla. Mala som, aj stále mám úprimnú snahu mu pomôcť. Ešte v parlamentnej funkcii som ho pozvala aj na výbor, mali sme prijať nejaké východiskové stanovisko. My sme však vtedy boli v opozícii a výstupy z výborov sú výsledkom hlasovaní v nich. A tak dopadol aj ten môj zámer – reálny a účinný výstup nebol žiaden.