Hľadajú len národnostné zádrapky


VŠIMLI SME SI

Hľadajú len národnostné zádrapky

Viliam KOMORA – Foto: SNN

Stredisko národnostných vzťahov Matice slovenskej (SNV MS) sa 12. februára obrátilo na Ministerstvo vnútra SR s podaním o podozrení z protiprávneho konania pri dvojjazyčnom označovaní niektorých železničných staníc v maďarskom jazyku.

... chcem mať voľnú ruku!


Nové skupinové kolektívy na trhu práce

... chcem mať voľnú ruku!

Ivan BROŽÍK

Jediné pravidlo, týkajúce sa nejakej ľudskej končatiny, bolo vždy pravidlo pravej ruky. Motoristi vedia, o čo ide. V posledných rokoch sa však u nás udomácnilo práve pravidlo voľnej ruky. V praxi sa obvykle a viac ako často stáva, že síce stranícky nominovaný, ale inak nemohúci šéf chce na miesta svojich podriadených ľudí, o ktorých predpokladá, že kvalifikovanú prácu odvedú za neho. Veď nejakými výsledkami sa bude treba časom prezentovať.

Jazyková suverenita je súčasťou štátnej suverenity!


rozhlas 1Úroveň spisovnej slovenčiny v tlači, rozhlase aj v televízii je zarážajúco nízka

Jazyková suverenita je súčasťou štátnej suverenity!

Štefan PAULOV - Karikatúra: Peter GOSSÁNYI

V poslednom období aj viacero publicistov vo svojich článkoch vyjadrilo nespokojnosť s úrovňou slovenčiny v tlači a v televízii. Niektorí súčasný stav s používaním spisovnej slovenčiny pokladajú za alarmujúci. Ministerstvo kultúry SR vydalo v závere minulého roka dokument s názvom Správa o stave používania štátneho jazyka na území Slovenskej republiky a predložilo ho vláde.

Marián Leško obľuboval komunizmus

Marián Leško obľuboval komunizmus Spracoval: (red) Konečne sa vysoko postavený činiteľ - tentokrát nezávislého Ústavného súdu SR - priamo jeho predsedníčka I. Macejková - odvážila podpísať a pomenovať KTO JE novinár a bývalý kmeňový redaktor SME Marián LEŠKO. Dosiaľ sme tieto informácie publikovali len my v Slovenských národných novinách.  Je to parádne čítanie Leškových citátov o februári 1848 a podobných jeho komunistických "žvástoch". HANBA!!! Toto sú novodobí demokrati Slovenka. ...

Umelecká anticharta alebo krivý charakter


Nezabúdajme

Umelecká anticharta alebo krivý charakter

Spracoval: (red) - Video: Youtube.com

Na internete sa objavil zaujímavý videozostrih tzv. Anticharty. Bolo to verejné vystúpenie a petícia občanov socialistickej vlasti na čele s tzv. umelcami, ktorí takto zareagovali na skutočný antikomunistický vzdor pod názvom Charta 1977. Je zaujímavé, aké tváre sa v spote objavujú. Je zaujímavé, že mali svoje postavenie vtedy a rovnako ho majú aj dnes - ale o niekľoko s kontom o niekoľko núl vyšším. Je zaujímavé, akú politickú ideológiu podporujú dnes. Sú z nich demokrati, liberáli,... Česť patrí tým, ktorí sa nezlomili. A bolo ich mnoho. Dnes sa však na televíznych obrazovkách neobjavia, dnes ich mládež nepozná....

Andrej KMEŤ -Žil v Bohu, pre národ a odovzdal sa slovenskej vede


Kmeť štvorecUplynulo 105 rokov od smrti významného kňaza, vedca a dejateľa Andreja Kmeťa

Žil v Bohu, pre národ a odovzdal sa slovenskej vede

Roman KALISKÝ-HRONSKÝ – Foto: archív SNN

Kňaz a vlastivedný bádateľ Andrej Kmeť sa výrazne zapísal do slovenského kultúrneho, politického a odborného diania druhej polovice 19. a začiatku 20. storočia. S jeho menom je spojený vznik dvoch významných inštitúcií – Muzeálnej slovenskej spoločnosti a Slovenského národného múzea. Bol aj spoluzakladateľom katolíckeho gymnázia v Kláštore pod Znievom. Stelesňoval v sebe jednotu duchovného, vedeckého i osvetového činiteľa a nositeľa matičných ideí. Náplň Kmeťovho života výstižne vyjadruje výrok: „Nežil sebe, žil Bohu, národu a vede,“ vytesaný na jeho pomníku v Banskej Štiavnici. Pamätník zobrazuje vedca s knihou v ruke, s pohľadom upretým na jeho milované Štiavnické vrchy. Vďační občania Banskej Štiavnice ho odhalili pri príležitosti 30. výročia jeho úmrtia a bol postavený z dobrovoľných finančných príspevkov.

VÝZVA - RTVS: Všestranná diskreditácia zakladateľov slovenskej štátnosti


logo rtvsVýzvu podpísali skutočné osobnosti slovenskej inteligencie

RTVS: Všestranná diskreditácia zakladateľov slovenskej štátnosti

Spracoval: (mrs) – Karikatúra: Andrej MIŠANEK - Ilustrácia: archív SNN

V poslednom období slovenská inteligencia kriticky vníma vysielanie niektorých relácií rozhlasu a televízie verejno-právnej RTVS. Svedčia o tom dokumenty, výzvy a otvorené listy, ktoré sa množia na verejnosti. Dôvodom je predovšetkým nevyváženosť publicistických, mienkotvorných relácií v rozhlasovom éteri i v televízii. Do očí bijúca je hlavne chýbajúca objektivita v relácii RTVS Pod lampou, ktorej autorom a moderátorom je šéfredaktor súkromného neoliberálneho týždenníka .týždeň Štefan Hríb.

Cnosti sa treba učiť


POZNÁMKA

Cnosti sa treba učiť

Peter JÁNOŠÍK

Návrh zákona na mravnú ochranu detí a mládeže má v komercializujúcej sa spoločnosti hlboké opodstatnenie. V našom mediálnom priestore dlhodobo dochádza k hrubému porušovaniu pravidiel tradičných morálnych hodnôt, čo má negatívny dosah na spoločenské prostredie, v ktorom žijeme. Médiá nás bezbreho zaplavujú nesprávnym a poškodzujúcim zobrazovaním ľudskej nahoty, dochádza k dehonestovaniu obrazu ženy propagovaním perverzity, k vyprázdňovaniu pohľadu na hodnotu ľudskej intimity a k ohrozovaniu mravnosti tých najzraniteľnejších – detí a mládeže.

Česko-Slovensko ako historický a právny fakt


slovensko-vlajka 3 štvorecSpojovník, z ktorého pražské odmietanie a nepochopenie urobilo rozdeľovník

Česko-Slovensko ako historický a právny fakt

Dušan D. KERNÝ – Ilustrácia: archív SNN

Na prahu roku 2013 sa v Bratislave uskutočnili významné, vysoko odborné podujatia, ktoré pripomenuli jestvovanie názvu Česko-Slovensko ako právne a historicky jestvujúci fakt potvrdený dokumentmi. Je to viac ako významné, pretože ukazuje dôležitosť poznania vlastných dejín, ako aj to, že ešte v tomto roku, s odstupom desaťročí, je dôležité pripomínať si tieto fakty, keďže doznieva veľký konflikt okolo tzv. pomlčkovej vojny z roku 1992. Pomlčková vojna sa stala súčasťou politického kvasu, ktorý viedol k ústavnému zákonu prijatému tak českými, ako aj slovenskými poslancami.

Kam to speje?


SEBAOBRANA

Kam to speje?

Roman KALISKÝ-HRONSKÝ

Predstavitelia Európskej únie odobrili balík finančných zákonov, medzi ktorými je aj zákon proti nadmerným odmenám bankárov. Európska komisia a zástupcovia vlád členských štátov súhlasili s tým, že odmeny bankárov nebudú môcť prekročiť výšku ich ročného platu. Predpokladá sa, že schválenie v Európskom parlamente bude už len formalita.