Volanie na ratu


POZNÁMKA

Volanie na ratu

(jcb)

Prežijú Slováci v Maďarsku? Po konštatovaní, že je to s nimi horšie, ako sme predbežne predpokladali, je táto otázka celkom namieste. Problémom je nielen to, že Slovákov v Maďarsku je menej ako v roku 2001, ale najmä to, že maďarská politika to mieni proti nim využiť – zohľadniť to trebárs pri udeľovaní dotácií, pri zakladaní miestnych slovenských samospráv a podobne.

Výrazne ubudlo veriacich, ale aj Slovákov


slováci v píliši 2Čo ukázali výsledky sčítania obyvateľov z roku 2011 u našich južných susedov

Výrazne ubudlo veriacich, ale aj Slovákov

Pavol BEŇO – Zdroj: oslovma.hu

Od zverejnenia prvých výsledkov sčítania obyvateľstva v roku 2011 v Maďarsku neuplynulo veľa času a už sa objavili prvé interpretácie. Najväčší ohlas vyvolal obrovský pokles veriacich (ubudlo 1,7 milióna katolíkov, 470 tisíc reformovaných a 90 tisíc evanjelikov a. v.), respektíve veľký počet tých respondentov (1,6 milióna osôb), ktorí na otázku príslušnosti k vierovyznaniu neodpovedali. Pritom sa však v priebehu desiatich rokov počet tých, ktorí sa nehlásia k žiadnemu cirkevnému spoločenstvu, zvýšil o 323 tisíc osôb – na 1,8 milióna. Analytici sa zhodujú, že to je v súlade s celoeurópskym trendom.

Poučenie z krízového vývoja na Cypre a v Únii


eurovalTerajšia dlhodobá kríza je príležitosťou zmeniť jazyk a hovoriť otvorene

Poučenie z krízového vývoja na Cypre a v Únii

Dušan D. KERNÝ - Karikatúra: Ľubomír KOTRHA

Pred dvomi rokmi, v marci roku 2010 to boli aj SNN, ktoré využili obrázok z obálky nemeckého týždenníka Der Spiegel, na ktorom bolo vidno roztápajúcu sa mincu euro. Po dvoch rokoch azda stojí za to uverejniť celú obálku – je na nej výrazné slovo – EUROLOŽ. A citát z Lisabonskej zmluvy, základu Európskej únie, paragraf 125, odsek 1: členský štát neručí za záväzky iného členského štátu Európskej únie.

Kronika Slovákov príde aj na Slovensko


Odstráňme podlžnosť voči tvorcom slovenskej spolupatričnosti v zahraničí

Kronika Slovákov príde aj na Slovensko

Claude BALÁŽ – Foto: archív autora

Nedávno sa uskutočnila v Martine medzinárodná vedecká konferencia pod názvom Matica slovenská v národných dejinách, na ktorej sa zúčastnili aj Slováci zo zahraničia. Jedným z nich bol aj reverend Dr. Dušan Tóth z Kanady, kňaz Evanjelickej cirkvi Missourskej synody.

Bronzový hrdina s menom na opätku


Najslávnejší americký seržant prišiel na svet v drotárskej rodine v Jarabine

Bronzový hrdina s menom na opätku

Emil SEMANCO – Foto: autor

Pred niekoľkými rokmi o Michalovi Strenkovi nevedel nikto ani v jeho rodnej obci Jarabina. Pritom to bol najznámejší seržant americkej armády. Keď po ťažkých bojoch výsadky americkej námornej pechoty obsadzovali japonský ostrov Iwo Jima, viedol 23. februára 1945 vojakov zo svojho družstva na najvyšší vrchol vyhasnutej sopky Suribachi, kde vztýčili víťaznú zástavu. Fotoreportér agentúry Associated Press Joe Rosenthal zachytil tento okamih na dramatickej snímke, ktorú odborníci označili za najpôsobivejší fotodokument o bojoch Američanov v Tichomorí. Po vojne získal za túto fotografiu najprestížnejšie novinárske ocenenie – Pulitzerovu cenu.

Na mape neslobody nesmú byť biele miesta


Krajňák UPN štvorecROZHOVOR TÝŽDŇA

Ústav na skúmanie totalitného režimu vznikol až trinásť rokov od jeho pádu

Na mape neslobody nesmú byť biele miesta

Zhovárala sa Eva ZELENAYOVÁ - Foto: archív SNN

Zákon o pamäti národa predložil Ján Langoš, ktorý sa stal prvým predsedom Správnej rady Ústavu pamäti národa (ÚPN).Z tohto zákona vyplýva, že štát je povinný „sprístupniť utajenú činnosť represívnych orgánov v dobe neslobody 1939 – 1989 a určiť zodpovednosť za porobenie vlasti, vraždenie, zotročovanie, lúpenie a ponižovanie, morálny a hospodársky úpadok sprevádzaný justičnými zločinmi a terorom proti nositeľom odlišných názorov, deštrukciu tradičných princípov vlastníckeho práva a zneužívanie výchovy vzdelávania a vedy a kultúry na politické a ideologické účely“.

Dejiny sa stali predmetom politického záujmu


Slovenský historický ústav v Ríme už osem rokov sídli na Trnavskej univerzite

Dejiny sa stali predmetom politického záujmu

Zhovárala sa Eva ZELENAYOVÁ - Ilustrančné foto: SNN

Slovenský historický ústav v Ríme, pracovisko Trnavskej univerzity (SHÚ pri TU), je jediným pracoviskom na Slovensku, ktoré uskutočňuje náročný výskum vo vatikánskych a v rímskych archívoch. Vydal tri zväzky prameňov k dejinám Slovenska vo forme edície Monumenta Vaticana Slovaciae I., II. a III. Od januára budúceho roku by mal zo zákona začať svoju činnosť ďalší Slovenský historický ústav v Ríme so sídlom v Bratislave. Mohlo by sa teda zdať, že Slováci prejavujú enormný záujem o svoju minulosť. Či je to skutočne tak, sme sa zhovárali s riaditeľkou SHÚ pri TU prof. PhDr. Martou DOBROTKOVOU, CSc.

Národ, ktorý sa sám neopúšťa, nebýva opustený!


Martin Hamuliak bol aktívny podporovateľ slovenskej kultúry a literatúry                

Národ, ktorý sa sám neopúšťa, nebýva opustený!

Text a ilustrácia: Helena RUSNÁKOVÁ

Zapísal sa na samý vrch dlhého zoznamu známych osobností slovenskej literatúry a slovenskej histórie. Do povedomia vošiel najmä ako zakladateľ Spolku milovníkov reči a literatúry slovenskej v Budíne. Vydal štyri ročníky almanachu Zora a Básne Jána Hollého. Súčasníci, ale aj slovenská história si ho pripomínajú ako mecéna slovenskej literatúry – podporovateľa vydania niektorých diel a zberateľa pamiatok slovenskej literatúry.

Pokojne ich volajme Sulíkova sekta


MICHELKOKOMENTÁR

Pokojne ich volajme Sulíkova sekta

Roman MICHELKO

Začneme netypicky – citátom z encyklopedického hesla sekta: „Hovorovo je sekta výraz pre skupinu, ktorá spravidla radikálnym spôsobom zastáva ideologické, náboženské alebo náboženstvu podobné názory odlišné od základných hodnôt ‚väčšiny‘ spoločnosti, alebo všeobecnejšie pre skupinu, ktorá sa odštiepila od nejakej organizácie. V bežnej predstave je pojem spätý so skupinou radikálov zhromaždených okolo charizmatickej osobnosti.“

Politická nekultúrnosť „na živo"


zelenayová webPOZNÁMKA

Politická nekultúrnosť „na živo"

Eva ZELENAYOVÁ

Na politickej scéne máme nadmieru flexibilné politické strany, ktoré dokážu svoj konzervatívny program hravo prispôsobiť ľavici či liberálom, keď ide o vládnutie. Jediné politické strany, ktoré sú médiami ostentatívne vysúvané do politického dôchodku, sú strany preferujúce národnoštátne záujmy. V súčasnosti sa celkom úspešne o mimoparlamentnú pozíciu uchádza SNS. Nové vedenie sa úspešne vyrovnáva so starými tvárami v strane. Bývalý, vylúčený šéf národniarov zas tvrdí, že ide o dôsledok premysleného scenára, v ktorom hlavnú úlohu hrajú peniaze. V každom prípade na politickej scéne zostávajú priam obscénne figúrky, na ktorých sa už nedá ani len zabávať.