Prečo Z. Brzezinski pochválil V. Mečiara – a iných


KERNÝ webSPOZA OPONY

Dušan D. KERNÝ

Prečo Z. Brzezinski pochválil V. Mečiara – a iných

Ako rýchlo beží čas! V roku 2008 – to sme ešte platili korunami – matičné Slovenské národné noviny a Literárny týždenník boli jediné médiá na Slovensku, ktoré recenzovali knihu amerického nositeľa Nobelovej ceny za ekonomiku J. Stiglitza. Jej názov: Skutočná cena vojny – trojbiliónová vojna, dôsledky konfliktu v Iraku.

Medvedia olympiáda


valo webAKO BOLO, ČO BOLO

Medvedia olympiáda

Peter VALO

V tlači sa objavila správa, že v Jelšave poškodil medveď včelín. Pri tamojších Slovenských magnezitových závodoch stretli medvedicu s mláďatami. V okolí mesta sa pohybuje medveď, ktorý má podľa odhadov poľovníkov tri roky a hľadá si svoje teritórium. Miestny rozhlas vyzval občanov, aby boli pri prechádzkach opatrní. Poškodený včelár si môže uplatniť náhradu škody spôsobenú chráneným živočíchom. Primátor Jelšavy Milan Kolesár sa vyjadril: „Ostáva nám len dúfať, že medveď si nájde svoje vlastné územie a prirodzená plachosť ho odradí od ďalších návštev blízko ľudí.“ Primátorovo dúfanie sotva uspokojí obyvateľov mesta, ani ich nezbaví strachu prejsť sa po lese. Každý Jelšavčan totiž vie, že sa medvede v okolitých lesoch vyskytujú dlhodobejšie a každý má svoje teritórium. Ak príde ďalší, musí si ho vytvoriť tam, kde neprekáža inému, teda bližšie k mestu.

Ako dobre usporiadať štát


MICHELKOKOMENTÁR

Ako dobre usporiadať štát

Roman MICHELKO

V posledných rokoch sa zdá, ako by sa celá politika redukovala len na ekonomiku. Politické debaty, ktoré počúvame, sa stále točia len okolo daní, odvodov, podnikateľského prostredia, reformy zdravotného či dôchodkového systému, investičných stimulov a podobne. Do istej miery je to aj logické – žijeme v čase najväčšej ekonomickej krízy od 30. rokov dvadsiateho storočia, ale v podstate tým len riešime dôsledok, nie príčinu. Preto si treba položiť otázku – ako mohlo k takémuto stavu vôbec dôjsť? Zároveň sa však treba aj pýtať, či systém, ktorý generuje takéto ekonomické nerovnováhy, nie je potrebné zásadne politicky reformovať.

3 otázky pre: Mariána TKÁČA, predsedu Matice slovenskej


marián tkáč 150 px3 otázky pre: Mariána TKÁČA, predsedu Matice slovenskej

Idea národných pútí na Devín je správna

Zhováral sa Maroš BANČEJ

Foto: autor

● Pán predseda, ako hodnotíte druhú Národnú púť na Devín?

Vnímam to tak, že obnovujeme tradíciu pútí na Devín. Vlani sme začali, teraz pokračujeme a zisťujeme, že všetko dobré sa rodí v bolesti. Druhá Národná púť na Devín dokázala, že myšlienka stretnutia ľudí so vzťahom k národným tradíciám, k viere a k slovenskej spolupatričnosti, je správna. Niekto by mohol povedať, že oproti prvému ročníku prišlo o niečo menej účastníkov, ale musíme si uvedomiť, že v dnešnej dobe, keď celosvetová kríza zďaleka neskončila, nie je vôbec jednoduché finančne utiahnuť cestu na Devín napríklad z východného Slovenska.

3 OTÁZKY PRE: Jaroslava REZNÍKA st., spisovateľa a matičiara


Spisovatelia budú administratívni bezdomovci

Roman KALISKÝ-HRONSKÝ

Foto: Maroš M. BANČEJ

  • Viacerí literáti zo Spolku slovenských spisovateľov (SSS) sa ozvali v súvislosti s rozhodnutiami profesionálneho vedenia spolku o budove na Laurinskej ulici v Bratislave. Čo sa vlastne stalo?

Devín znovu privítal vlastencov


devínDruhý ročník Národnej slávnosti na Devíne nesklamal očakávania

Devín privítal vlastencov

Maroš M.BANČEJ – Foto: autor

Na staroslávnom Devíne, ktorý je tesne zviazaný s našou históriou, bolo v sobotu 27. apríla mimoriadne živo. Už od rána sem prúdili stovky ľudí, aby sa zúčastnili na druhom ročníku Národnej púte na Devín. Kto prišiel, určite neobanoval. Čakal ho duchovný zážitok pri slávnostnej gréckokatolíckej omši, ale aj umelecký, o ktorý sa postarali folklórne súbory z celého Slovenska. SNN boli už tradične pri tom.

NÁRODNÁ PÚŤ NA DEVÍN - PROGRAM


NÁRODNÁ PÚŤ NA DEVÍN

Milí priatelia a ľudia dobrej vôle

V dňoch 27. a 28.4. 2013 -teda tento víkend na druhý ročník púte na Devín, ktorou oslávime 1150. výročie príchodu svätých solúnskych bratov k našim slovenským predkom a 150 rokov Matice slovenskej. Uctime si svojou účasťou tieto piliere nášho kresťanstva, našej vzdelanosti, našej kultúry, našej národnej a štátnej svojbytnosti.

Nezraď svoju zem, lebo poblúdiš...


bielik štvorecPred tridsiatimi rokmi umrel legendárny predstaviteľ Jánošíka Paľo Bielik

Nezraď svoju zem, lebo poblúdiš...

Pavol M. KUBIŠ – Foto: archív

Herec a režisér Paľo Bielik sa narodil 11. decembra 1910 v Senici (dnes súčasť Banskej Bystrice). Film mal vtedy iba štrnásť rokov, divadlo našťastie viac. Oboje okúsil. Po svojom. Svojsky. O jeho diele a postavách sa už popísalo dosť. On svoj postoj zanechal v nevšednom a neopakovateľnom filmovom odkaze. Pre moju generáciu, ktorá uzrela svetlo sveta desať rokov po Fričovom Jánošíkovi, však znamená práve tú čiernobielu postavu strieborného plátna, čo pre nás vtedy hrala všetkými farbami...

Mesto bez sôch a bez vízie budúcnosti


BartfayKeď sa sochár mieša architektom do remesla

Mesto bez sôch a bez vízie budúcnosti

Tibor BARTFAY – Foto: Emil SEMANCO

Táto úvaha je vernou mozaikou myšlienok národného umelca, sochára Tibora Bartfaya, autora nitrianskeho Pribinu, bratislavského súsošia štúrovcov, Kopernika v parku pred SND, pomníka obetiam Hirošimy na Račianskom mýte v Bratislave a mnohých ďalších monumentálnych diel z jeho životopisnej a memoárovej knihy Tisíc a jeden príbeh sochára Bartfaya. Akoby za tých šesť rokov, čo majster tieto slová vyslovil, dozreli. V čase, keď nedoznel spor o sochu Svätopluka, keď mestskí poslanci odmietajú súsošie svätých Cyrila, Metoda a Gorazda, keď sú developeri mocnejší ako zdravý rozum i ľudský cit, Bartfayove slová nám padajú z jeho výšin ako manna nebeská.                                                        (jč)

Nový pápež dáva svetu novú nádej


Zvolenský-štvorecS arcibiskupom Bratislavskej arcidiecézy S. Zvolenským o aktuálnych problémoch

Nový pápež dáva svetu novú nádej

Zhovárala sa Eva ZELENAYOVÁ – Foto: Ladislav LESAY

Rozhovor s arcibiskupom Bratislavskej arcidiecézy Stanislavom ZVOLENSKÝM sa uskutočnil bezprostredne po voľbe nového pápeža Františka. Médiá nielen na Slovensku, ale aj vo svete prikladali voľbe pápeža veľký význam. Navyše na Slovensku si pripomíname 1 150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu a s účasťou Benedikta XVI. sa na oslavách nerátalo. Nový pápež dáva novú nádej. Biskupská konferencia Slovenska upravila vystupovanie klerikov a zasvätených osôb v médiách, čo tiež vyvolalo značný mediálny ohlas. Bolo sa teda o čom s otcom arcibiskupom S. Zvolenským rozprávať.