Ivan STODOLA - Bol majster dynamickej divadelnej zápletky


Stodola Ivan štvorecRozpätie života a tvorby dramatika Ivana Stodolu – Svätopluk a Jožko Púčik

Bol majster dynamickej divadelnej zápletky

Miloš FERKO – Foto: autor

Autor vyše dvadsiatich divadelných hier sa narodil desiateho marca 1888 v Liptovskom Mikuláši, zomrel osemdesiatdeväťročný v Piešťanoch. Vyštudoval medicínu v Budapešti a Berlíne. Ročnú vojenskú službu absolvoval vo Viedni. Divadlá veľkomiest ho očarili a poskytli mu inšpiráciu. Počas prvej svetovej vojny pôsobil ako vojenský lekár, neskôr ako župný lekár v rodisku, v rokoch 1933 – 1938 bol krajinským zdravotným inšpektorom v Bratislave. Vzápätí rok pracoval v Prahe na ministerstve zdravotníctva, od roku 1939 do 1951 pôsobil v Štátnom zdravotníckom ústave.

Prelom do verejného uvažovania a slovníka


Tieňová správa o chudobe a sociálnom vylúčení na Slovensku

Prelom do verejného uvažovania a slovníka

Dušan D. KERNÝ – Karikatúra: Peter GOSSÁNYI

V Bratislave predstavili rozsiahlu štúdiu Slovenskej siete proti chudobe, ktorá je členom európskej siete podobných organizácií. Je to Tieňová správa o chudobe a sociálnom vylúčení v Slovenskej republike. Štúdia je dielom jednej nevládnej slovenskej siete podporenej kvalifikovanou prácou Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied. Šesťčlenný odborný tím vedie mimoriadne skúsená a národne i európsky rozhľadená Zuzana Kusá.

Odišiel splnomocnenec pre menšiny L. Nagy


Nagy L.AKTUÁLNE

Prečo nie Rusín?

Viliam KOMORA

Za odstúpením splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny nemusí byť len oficiálne uvedený dôvod. László A. Nagy abdikoval na základe výzvy Bélu Bugára a strany MOST – HÍD, keď slovenský parlament neprijal novelu zákona o používaní jazykov národnostných menšín, aby železničné stanice v obciach, kde žije nad 15 percent obyvateľov menšiny, mali označenia aj v ich jazyku.

Voda vezme viac, ako priplavila


BROŽÍK webKOMENTÁR

Voda vezme viac, ako priplavila

Ivan BROŽÍK

Júnové povodne sú v tomto čase už (verím) spravodajskou minulosťou. Čo z nich zostalo, to sú nanajvýš špekulácie o tom, kto a ako na nich zarobí. Milí občania, nedajme sa pomýliť! Aj teraz platí, že tí, čo majú najmenej, prídu o najviac. Je to nielen krutý zákon logiky, ale aj jedno z ekonomických pravidiel a napokon aj slovenská obyčaj. Vôbec sa nezaoberajme škodami na majetku tých boháčov, ktorí si svoje sídla zámerne postavili v záplavových oblastiach v atraktívnych lokalitách „horných desaťtisíc“ len preto, aby si mohli – slovami vodohospodára Petra Minárika – „priamo od kávičky zo svojej luxusnej terasy skočiť hlavičku do osviežujúcich vôd“.

Nech žije dobrý dedinský futbal


valo webAKO BOLO, ČO BOLO

Peter VALO

Nech žije dobrý dedinský futbal

Minule som zo svojej psiarskej chalupy zašiel s kamarátom Ďurom na futbal do susedných Kozároviec. Hráčom sa nedala uprieť snaha, veď hrali za svoju dedinu. Ľudia sa bavili. Atmosféra mala všetko, čo do nej patrí. Minule som trpel pri televíznej obrazovke. Vysielali slovensko-lichtenštajnské utrpenie. Naše futbalové hviezdy tam cestovali s nabubrenými vyhláseniami, že nič iné ako víťazstvo neprichádza do úvahy, pričom s odratými ušami uhrali remízu. A mali ešte šťastie.

SLOVO O SLOVENSKU 24


BROŽÍK webSLOVO O SLOVENSKU

Ivan BROŽÍK

Predseda vlády nedávno oznámil, že na Slovensku by mohla byť nezamestnanosť aj nižšia ako desať percent. Teda menšia o celú jednu tretinu oproti súčasnému stavu. Za týmto vyjadrením v podmieňovacom tvare logicky nasledovalo slovko AK...

Svätí solúnski bratia sú v hlavnom meste na indexe


cyril a metod socha v BASúsošie vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda v Bratislave nebude

Svätí solúnski bratia sú v hlavnom meste na indexe

Alexander GOCZ – Foto: archív

Keď pred vyše rokom vyhlásila Matica slovenská spolu so Spoločnosťou sv. Gorazda a Radou konferencie biskupov Slovenska verejnú anonymnú súťaž na súsošie svätých Cyrila, Metoda a Gorazda, ktorú napokon vyhral akademický sochár Anton Gábrik z Modry, zavládlo medzi slovenskými vlastencami a ctiteľmi cyrilo-metodskej tradície nadšenie. Dnes je už jasné, že odporcovia sochy zvíťazili.

Oslavy vierozvestcov - Dôstojné slávnosti národnej identity


cyril a metod socha NitraČaká nás udalosť roka, oslavy 1 150. výročia príchodu vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda

Dôstojné slávnosti národnej identity

Maroš M. BANČEJ, Michal BADÍN - Foto: archív SNN

Oslavy príchodu našich vierozvestcov sa budú koncentrovať najmä do Nitry, Bratislavy-Devína a svoj odraz budú mať aj v Košiciach, pričom v Nitre bude mať prvý deň duchovno- historický charakter, druhý sa ponesie v slovanskom duchu a program tretieho dňa dostal prívlastok nitriansky.

3 OTÁZKY PRE: Jozefa DVONČA, primátora mesta Nitra


dvonč primátor Nitry3 OTÁZKY PRE: Jozefa DVONČA, primátora mesta Nitra

Matka slovenských miest vie, čo sa patrí

Zhováral sa Roman KALISKÝ-HRONSKÝ

Foto: strana-smer.sk

Tento rok si pripomíname okrúhlych tisíc stopäťdesiat rokov od príchodu solúnskych bratov na naše územie. Nitra je pri sviatku svätých Cyrila a Metoda centrom osláv výročia príchodu vierozvestcov medzi našich dávnych predkov. Ako sa mesto na túto udalosť pripravovalo?

Boli sme spolu s mojimi spolupracovníkmi ako zástupcovia mesta Nitra členmi koordinačnej rady na prípravu slávností, no a zároveň celý rok v meste prebiehali prípravy aj v spolupráci s inými organizátormi, spoluorganizátormi a so združeniami.

Opätovný triumf vierozvestcov v Blatnohrade


Blatnohrad štvorecV maďarskom Zalaváre slávnostne odhalili súsošie Cyrila a Metoda

Opätovný triumf vierozvestcov v Blatnohrade

Maroš M. BANČEJ – Foto: autor. Jozef Schwarz

V sobotu 22. júna sa udiala podľa väčšiny zúčastnených historická udalosť. V Blatnohrade, teda v terajšom juhomaďarskom Zalaváre, odhalili pamätník sv. Cyrila a Metoda. Udialo sa tak pri príležitosti 1 150. výročia príchodu solúnskych bratov na územie Veľkej Moravy a my sme boli pri tom. V Blatnohrade bolo odhalené umelecky mimoriadne hodnotné bronzové súsošie sv. Cyrila a Metoda od autorky Ľudmily Cvengrošovej, a to v polovičnej veľkosti, v akej oslavuje našich vierozvestcov v Nitre.