Vraj nie sme dosť konzervatívni


zelenayová webPOZNÁMKA

Vraj nie sme dosť konzervatívni

Eva ZELENAYOVÁ

Azda nijaký kňaz v súčasnosti nevyvoláva taký mediálny záujem ako bývalý arcibiskup Róbert Bezák. Je takmer neuveriteľné, že takého skromného, mierneho, umierneného, pokorného duchovného odvolal pápež Benedikt XVI. z funkcie. Aspoň takýto dojem vzbudzuje knižka rozhovorov s jeho priateľom, publicistom Štefanom Hríbom, keď hovorí o Bohu. Menej zhovievavý je k cirkvi a v niektorých úvahách takmer nepochopiteľný. „V nižších morálnych nárokoch môže byť problém, ale na druhej strane je v tom aj čosi pekné,“ hovorí bývalý arcibiskup. Tvrdí tiež, že nie sme konzervatívna katolícka krajina. Lenže potom prečo ju pápež Ján Pavol II. označil za záchrankyňu Európy?

Prečo toľko kriku proti Matici


KERNÝ webSpoza opony

Prečo toľko kriku proti Matici

Dušan D. KERNÝ

Uplynulo niekoľko rokov odvtedy, čo som pravidelne pendloval hore dolu po Európe v úsilí čo najviac porozumieť integrácii a jej zákrutám. Bol to obrovský tlak na rýchlosť prijímania množstva noriem. Išlo najmä o čo najrýchlejšie prispôsobenie sa, v mnohých smeroch takrečeno splývanie. Z najprestížnejšej, najrozsiahlejšej a najreprezentatívnejšej celoeurópskej organizácie ma vtedy zavolali, aby som sa vyjadril k návrhu rezolúcie o fašizoidných pomeroch v slovenských médiách... Išlo o to, že v slovenských médiách vraj majú slovo fašizoidné osobnosti. No, strčte ruku do ohňa za médiá na Slovensku! Polemizujte! To je samozrejme scestné, nerozumné, nediplomatické, nielen hlúposť, ale priam chyba a úbohosť. Lenže v texte návrhu rezolúcie sa ako príklady uvádzali denník a týždenník Slovenská pravda a Literárny život. Povedal som, že také noviny na Slovensku nevychádzajú.

Otvorený list za petíciu za rodinu


deti spievajú štvorecAKTUÁLNE

Otvorený list za petíciu za rodinu

(red) - Karikatúra: Ľubomír KOTRHA

Občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody zverejnilo otvorený list Konferencii biskupov Slovenska, v ktorom ich vyzýva, aby iniciovali petíciu za vypísanie referenda s cieľom ukotvenia manželstva výslovne ako zväzku medzi mužom a ženou priamo do Ústavy Slovenskej republiky. List je reakciou na agresívne snahy homo-aktivistov rozleptávať tradičné, vekmi overené ľudské a morálne hodnoty, na ktorých je postavená naša spoločnosť.
Mgr. Róbert Švec, predseda SHO: "Slovenské Hnutie Obrody bude prvé v uliciach, ktoré aktívne podporí túto petíciu vyzbieraním tisícov podpisov.""

Podporme zákon o rodine


MACHALAO ČOM JE REČ

Podporme zákon o rodine

Drahoslav MACHALA                                                       

Stal sa zázrak. Po prvý raz odvtedy, čo vystupuje v politike, prišiel predseda KDH Ján Figeľ s témou aj s postojom, ktorým rozumie každý Slovák a každý zvrchovaný občan Slovenskej republiky. Navrhuje, aby sa všetci ľudia dobrej vôle na Slovensku spojili a postavili pevnú hrádzu proti vedomému rozkladaniu súdržnosti slovenskej rodiny z médií, ale systematicky najmä z menšinových združení. Návrh znie, aby slovenský parlament prijal úpravu Ústavy Slovenskej republiky tak, aby z nej zaznela jasná prioritná podpora rodine, ktorú tvoria jeden muž a jedna žena.  

(Ne)potrebný Miro Šatan?!


Šatan - štvorecKAMPAŇ ZA MIRA ŠATANA

(Ne)potrebný Šatan

Peter JÁNOŠÍK

KAMPAŇ SLOVENSKÝCH NÁRODNÝCH NOVÍN za účasť Miroslava ŠATANA na ZOH 2014 v ruskom Soči.

Nielen SNN ale mnoho slovenských hokejových fanúšikov - hlavne z Bratislavy - prijala s nevôľou nezradanie Miroslava Šatana do slovenskej hokejovej reprezentácie na ZOH 2014 v Soči.  Jeho posledné zápasy za Slovan Bratislava v KHL sú jasným dôkazom, že tam patrí. Preto vyzývame našich čitateľov, aby svoje názory publikovali na našom konte Facebook /https://www.facebook.com/slovenskenarodnenoviny?bookmark_t=page! a my ich potom elektroinickou poštou prepošleme SZĽH, aby si ich kompetentní prečítali. Nech vedia čo si o tomto rozhodnutí myslíme.

Ľadový hokej sa na Slovensku teší mimoriadnej obľube hádam od čias, keď sa tento šport u nás udomácnil. Hokejové šampionáty či olympijské hry dostávajú prednosť pred všetkým. Aj dnes sa fanúšikovia tešia na svoju strhujúcu hru a na svojich obľúbených miláčikov. K nim od čias samostatnosti Slovenska patrí aj Miroslav Šatan. Nie iba pre modré oči. Je najlepším strelcom v histórii slovenskej reprezentácie, držiteľ všetkých štyroch medailí z majstrovstiev sveta a víťaz Stanley Cupu s Pittsburghom Penguins v roku 2009. V ročníku 1999/2000 nastúpil ako jediný hráč Buffala za Výber sveta pri jubilejnom päťdesiatom zápase All Stars v Toronte.

Pracujúci s nízkymi príjmami nezaujímajú u nás nikoh


Pollák róm - štvorecDemokracia nesmie byť len o nekonečnej ústretovosti, je aj o povinnostiach

Pracujúci s nízkymi príjmami nezaujímajú u nás nikoho

Ivan BROŽÍK – Ilustrácia, foto: archív

Keď vlani splnomocnenec vlády pre Rómov Peter Pollák predstavil základné piliere reformy, Slovenské národné noviny okamžite poukázali na to, že niekto, kto si mýli demokraciu s politizovaním, ju napadne na ústavnom súde. Deje sa tak v týchto dňoch. Opäť niekto poukazuje iba na práva a zabúda na povinnosti. Podľa nového zákona o hmotnej núdzi, ak obec ponúkne sociálne odkázanému občanovi prácu, musí odpracovať aspoň tridsaťdva hodín mesačne. Inak nemá nárok na dávku vo výške približne šesťdesiat eur.

Lúpežníci a kati so samopalmi a s granátmi


Historici by mali demytologizovať partizánsku legendu a ukázať aj tiene odboja

Lúpežníci a kati so samopalmi a s granátmi

Vojtech KÁRPÁTY – Foto: archív autora

Medzi tienisté a zámerne zamlčované kapitoly v dejinách poslednej fázy druhého domáceho odboja na Slovensku patria vraždy slovenského civilného obyvateľstva ozbrojenými partizánskymi skupinami a jednotlivcami. Ich pozadie bolo rôznorodé. Od osobnej pomsty, cez ideologicko-politické pohnútky až po obyčajné lúpežné prepadnutia, ktoré sa končili náhodne alebo zámerne tragicky.

Imrich-Jacko LYSÁK: Nálepkovi zabezpečil prechod k bieloruským partizánom


Lysák - partizán - štvorecKapitán in memoriam Imrich Jacko-Lysák patrí k hrdinom protifašistického odboja

Nálepkovi zabezpečil prechod k bieloruským partizánom

Text a foto: Mojmír LYSÁK

Predposledný deň minulého roka uplynulo presne sedemdesiat rokov od smrti Imricha Jacka-Lysáka, ktorý v čase druhej svetovej vojny bojoval na Ukrajine proti nemeckým fašistom. Padol pri oslobodzovaní obce Ruda pri Bielej Cerkvi v Kyjevskej oblasti. Pochádzal z Brezovice nad Torysou pri Sabinove, kde sa narodil 3. júna 1912. Od septembra 1934 pôsobil ako učiteľ rímskokatolíckej ľudovej školy najskôr v Davidove a neskôr v Nižnom Slavkove...

Banková únia prichádza s ročným meškaním


Európa zvyšuje dozor nad finančným trhom

Banková únia prichádza s ročným meškaním

Ivan BROŽÍK – Karikatúra: Ľubomír KOTRHA

Nikto presne nevie, koľko bánk a finančných ústavov pôsobí v Európe. Najväčších stotridsať z nich preberie pod svoj dozor Európska centrálna banka (ECB). Potrebuje na to len jediné – podpisy zástupcov všetkých členských štátov Únie na zakladateľskej listine Bankovej únie. A tie už má. Testami kondície chce ECB odhaliť potenciálne riziká prv, ako sa v novembri 2014 chopí úlohy dohľadného orgánu, čo je prvou časťou plánu na vytvorenie európskej bankovej únie, ktorej úlohou je prevencia finančných kríz v budúcnosti.

Jozef TOMKO: Každá inštitúcia si po rokoch musí overiť svoje poslanie.


Tomko KARDINAL - štvorecKardinál Jozef Tomko: „Každá inštitúcia si po rokoch musí overiť svoje poslanie.“

Cyrilo-metodskú tradíciu pochopili všetky kresťanské zložky národa

Zhovárala sa Eva ZELENAYOVÁ – Foto – zdroj: youtube.com

Prvým slovenským kardinálom sa v roku 1985 stal Jozef Tomko (1924). Štúdiá na bohosloveckej fakulte začal na Slovensku, od roku 1945 v nich pokračoval v Ríme. Stál pri zrode Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme, ktorý počas komunistickej éry bol útočiskom slovenských katolíkov a miestom výchovy nových kňazov. V roku 2013 si ústav pripomenul päťdesiate výročie svojho vzniku a pri tejto príležitosti sa v Bratislave uskutočnil seminár. Zúčastnil sa na ňom aj kardinál Jozef Tomko. Pripomenul prekážky, ktoré museli priekopníci myšlienky prekonávať, keďže ústav vznikal za éry spoločného štátu a mal slúžiť výlučne pre potreby cirkvi na Slovensku. To Praha nechcela akceptovať. Ako pamätník ústavu spomenul tú časť jeho histórie, ktorá stále čaká na svoje spracovanie. Kardinál Tomko sa tohto roku dožíva svojho životného jubilea, ku ktorému mu Slovenské národné noviny i Matica slovenská úprimne blahoželajú.

Slovensko zavŕšilo dvadsať rokov svojej štátnosti. Ako obhájilo svoju národnú kultúru, teda vlastnú identitu?

Slovensko sa ukázalo schopným žiť v samostatnom štáte hospodársky, kultúrne,  politicky i národne. Pritom si zachovalo svoju identitu. To by nám malo pomôcť posilniť si aj vlastné povedomie.