DOKUMENTY SLOVENSKEJ ŠTÁTNOSTI

MATICA VYDÁVA ZLATÚ KNIHU SLOVENSKA: DOKUMENTY SLOVENSKEJ ŠTÁTNOSTI Slovenský mysliteľ Vladimír Clementis už ako dvadsaťpäťročný napísal sentenciu, ktorá nás aj dnes privádza do úžasu: „Tradícia je putom pre životaschopných!“ Každý národ je povinný pestovať si sebaúctu cez poznanie  vlastných dejín a prostredníctvom významných dokumentov upevňovať svoju dôstojnosť. Odvaha k skutkom je mierou životaschopnosti národa. Zlatou knihou Slovenska vraciame milovanému slovenskému národu ...

S Maticou v duši a v srdci


Parenička PavolKOMENTÁR

S Maticou v duši a v srdci

Pavol PARENIČKA

Nedá nám nepristaviť sa pri nedávnych Národných matičných slávnostiach v Martine (1. až 4. augusta 2013) a niekoľkými poznámkami komentovať to najdôležitejšie, čo s nimi bezprostredne súviselo – počasie, účasť a účinkujúcich, aj neseriózne, nepríjemne neprajné reči a rečičky matičného a iného sveta na margo tohto podujatia.

Organizátori slávností sa sprvu najviac obávali počasia, lebo – už stará múdrosť hovorí, že vetru a dažďu nerozkážeš. S blížiacim sa začiatkom Matičných dní sa však ich mokrý variant stával absolútnou utópiou. Uprostred leta zasiahlo naše územie nevídané sucho, tropické horúčavy a všadeprítomné teplo bolo takmer neznesiteľné. Celé Slovensko, Martin nevynímajúc, predstavovalo začiatkom augusta jednu obrovskú rozpálenú pec. Tak bolo aj v martinskom amfiteátri, ktorý, mimochodom, vykopali na návrh MS podľa architektonického projektu jej tajomníka J. Cincíka slovenskí vojaci na rozkaz ministra obrany, generála F. Čatloša pri príležitosti celoštátnych osláv 80. výročia prijatia Memoranda národa slovenského v roku 1941. Plochu amfiteátra neúprosne rozpaľovali slnečné lúče počas celučkého Matičného popoludnia, ktoré ozdobili skvelé matičné folklórne skupiny a súbory.

Vráti sa na štadióny šport?


KALISKÝ-HRONSKÝPOZNÁMKA

Roman KALISKÝ-HRONSKÝ

Vráti sa na štadióny šport?

Po nechutných kauzách okolo násilia na slovenských futbalových štadiónoch z tohto augusta, ktoré šokovali verejnosť, zrazu akoby sa spamätali ľudia zodpovední za to, že už sa to nemá opakovať. Do parlamentu, teda do NR SR, sa v zrýchlenej legislatívnej procedúre dostal návrh na úpravu zákona o konaní športových akcií s výkonom právomocí organizátorov v spolupráci so štátnymi orgánmi. Treba pripomenúť, že už v roku 2012 ministerstvo vnútra vypracovalo materiál, ktorý predpokladal vytvorenie antikonfliktných tímov a posilnenie oddelení boja proti extrémizmu. Generálna prokuratúra navrhla možnosť postihovať kluby s problémovými fanúšikmi a vyžadovať úhradu nákladov na zabezpečenie poriadku v súvislosti so športovým podujatím. 

Pochybní hrdinovia


valo webAKO BOLO, ČO BOLO

Pochybní hrdinovia

Peter VALO

V poprevratovom roku som vo Verejnosti uverejnil úryvok z rukopisu historika Jozefa Jablonického Povstanie 1944. Hovoril o udalosti, ku ktorej došlo v predvečer povstania vo Vrútkach a v Martine. Železničiari, infiltrovaní ľuďmi sovietskeho veliteľa Velička, zadržali na vrútockej stanici rýchlik, v ktorom cestovali nemeckí dôstojníci z Rumunska do Nemecka. Medzi nimi boli dve ženy a dve dievčatá. Jablonický napísal: „Posádkový veliteľ Emil Perko bol proti akémukoľvek zákroku, aby nevznikol dôvod pre nemeckú okupáciu. Partizáni s tým nesúhlasili. Preto z Martina odišiel plukovník Perko autom do Sklabine za Veličkom, aby riešil tento problém. Vzápätí za ním uháňal do Sklabine na motorke nadporučík Kuchta. Medzitým súprava stála na železničnej stanici. Kým plukovník Perko bol za to, aby sa nemecká misia pustila ďalej, Veličkov štáb naliehal na Kuchtu, aby sa nemeckej misii znemožnilo pokračovať v ceste. Veličko sa ku Kuchtovi správal ako k podriadenému a pri príchode za Perkovej prítomnosti mu veliteľsky povedal: „Éto vaša pervaja bojevaja zadača!“

SLOVO O SLOVENSKU 38-39 - dúhoví v akcii


SMOLEC webSLOVO O SLOVENSKU - dúhoví v akcii

Maroš SMOLEC

šéfredaktor

Na základnej škole som patril medzi najnižších v triede. Ak som sa chcel presadiť, musel som o to viac kričať. Tak je to aj s našimi menšinami. Páči sa im kričať. Kritizujú vládu a ocitajú sa vo svetlách kamier. Za posledných dvadsať rokov vykrikovala maďarská menšina. Vraj, ako sa im na Slovensku ťažko žije. Pritom školy, omše aj  názvy obcí majú v materinskom jazyku. Ich politici nám dokonca vládli. Dvakrát. Maďari majú u nás rovnaké práva ako akokoľvek iná národnostná menšina členského štátu Európskej únie, ak nie väčšie.

SLOVO O SLOVENSKU 37


KALISKÝ-HRONSKÝSLOVO O SLOVENSKU

Roman KALISKÝ-HRONSKÝ

Cesty sú spojnice. Nespájajú len dva body, teda východiskový a cieľový, spájajú všetko. Mestá, obce, podniky, ľudí. Myslím v tomto prípade cesty pozemné. Je celkom jedno, či sú to komunikácie obecné, mestské, krajské alebo štátne. Dôležité je, že niekto ich využíva a niekto aj spravuje. Ten, kto ich využíva, za to i platí. Ten, kto ich má spravovať, berie peniaze. Cesty vedú z jedného bodu do druhého, peniaze idú z jednej kasy do druhej.

Patriotizmus a nacionalizmus


slovenska vlajka 2 štvorecPatriotizmus a nacionalizmus v Európe splynuli do pojmu vlastenectvo

Rozvoj slovenského národa nebol v Uhorsku možný

Peter MULÍK – Foto: internet

V slovenskej verejnosti sa v posledných desaťročiach často stretávame s porovnávaním patriotizmu a nacionalizmu (dokonca aj pápež Ján Pavol II. sa venoval tejto téme práve u nás), pričom tieto dva pojmy chápeme ako prejavy vlastenectva, ale niekedy ich staviame proti sebe. Patriotizmus hodnotíme pozitívne a nacionalizmus negatívne. Bez hlbšej analýzy týchto dvoch javov nemožno zaujať záver, ktorý by nebol zjednodušený a skreslený. Napriek tomu veľa slovenských intelektuálov a politikov skĺzava práve k takémuto nevedeckému nazeraniu a hodnoteniu.

RINALDO - Mali sme svojho Paganiniho


rinaldo - štvorecPríbeh famózneho huslistu a koncertného majstra SĽUK-u Rinalda Oláha

Mali sme svojho Paganiniho

Ján ČOMAJ – Foto: archív autora

Skutočná osobnosť našej hudobnej tvorby a interpretácie v 20. storočí. Vyše tridsať rokov sólista Slovenského ľudového umeleckého kolektívu a primáš jeho ľudovej kapely, štvrťstoročie šéf orchestra. Nahrával v rozhlase, mal vlastné koncerty, komponoval technicky náročné virtuózne skladby pre husle a orchester. Veľký etnológ, filmár a fotograf profesor Karol Plicka nazval Rinalda už pred päťdesiatimi rokmi slovenským Paganinim.

Martin ožil ochotníckym divadlom


Už 91. ročník Scénickej žatvy priniesol radosť aj otázniky

Martin ožil divadlom

Maroš M. BANČEJ – Foto: archív NOC

Amatérske divadlo zohralo v kultúrnom sebauvedomovaní sa Slovákov jednu z najdôležitejších úloh. Poučné či zábavné divadelné predstavenia, ktoré písali naši prví spisovatelia a dramatici, prinášali do slovenských dedín a mestečiek slovenčinu, ktorá sa stávala jazykom sprostredkujúcim estetický zážitok, a teda sa stala rovnocennou s ostatnými európskymi jazykmi. Nečudo, že prehliadka ochotníckych súborov Scénická žatva pretrvala doteraz celých neuveriteľných deväťdesiatjeden rokov.