Slovensko má nového prezidenta - je ním Andrej Kiska


Slovensko má nového prezidenta - je ním Andrej Kiska

Ivan BROŽÍK, (mrs) - Foto: archív SNN

Slovensko má nového prezidenta. Je ním Andrej Kiska. Slovenské národné noviny mu gratulujú k zvoleniu. Druhý kandidát Robert Fico už v noci po voľbách priznal porážku a ostáva naďalej predsedom vlády. Uvidíme, aký dopad bude mať tento výsledok na politický vzťah: premiér-prezident. A. Kiska získal 59,4 % R. Fico len 40,6 %. Taký vysoký rozdiel analytici nepredpokladali. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov volieb, ktoré zverejnila Ústredná volebná komisia. Andrej Kiska nastúpi do prezidentského úradu 15. júna. Narodil sa v roku 1963 v Poprade. Vyštudovaný elektrotechnický inžinier sa v rokoch 1996 – 2005 venoval podnikaniu v splátkových spoločnostiach Triangel a Quatro, ktoré založil a viedol spolu s bratom. V roku 2005 svoje podiely v oboch spoločnostiach predal a v tom istom roku založil charitatívnu organizáciu Dobrý anjel. V máji 2013 však svoje pôsobenie v tejto organizácii ukončil. Živí sa ako podnikateľ a filantrop. 

Vzájomne prospešná spolupráca

TELEGRAFICKY Z MIESTNYCH ODBOROV MATICE SLOVENSKEJ Vzájomne prospešná spolupráca Na pôde Kysuckej knižnice v Čadci privítala nedávno jej riaditeľka Blanka Králiková zástupcov Miestneho odboru Matice slovenskej v Žiline na oficiálne rokovania o vzájomnej spolupráci podľa dohody, ktorá bola na podnet riaditeľky knižnice podpísaná ešte v marci minulého roka. Kysucká knižnica sa tak stala kolektívnym členom MO MS v Žiline. Predseda Pavol Jurecký, riaditeľka Katarína Kalánková a pracovníčka ...

Matica k Slovenskému štátu

VYHLÁSENIE Vyhlásenie predsedníctva Matice slovenskej V súlade s dlhodobým cieľom objasňovať i odtabuizovať udalosti slovenských dejín a osobnosti, pripomenula si Matica slovenská odborným seminárom aj 75. výročie vyhlásenia slovenskej štátnosti Slovenským snemom 14. marca 1939, pričom vychádza aj z postojov vtedajšieho vedenia Matice slovenskej, ktoré reprezentovali Jozef Škultéty, Jozef Cíger Hronský a ďalšie matičné osobnosti. Uvedomujeme si vážnosť tohto dátumu ...

Kytice Matice v školách

TELEGRAFICKY Z MIESTNYCH ODBOROV MATICE SLOVENSKE Kytice Matice v školách Kveta SLYŠKOVÁ V Dome kultúry v Dúbravke sa uskutočnilo podujatie, ktoré je pokračovaním matičného projektu v tejto bratislavskej mestskej časti. Projekt sa začal kvízom pre všetky základné školy k 150.výročiu Matice slovenskej a pokračuje prehĺbením vedomostí a znalostí o našej národnej ustanovizni. Podujatie sprevádzal prekvapujúco veľký záujem detí z miestnych základných škôl Beňovského a Sokolíkova, ktoré ...

Nezabúdať na Andreja Hlinku


Hlinka - kňaz štvorecBratislavskí matičiari k roku vedúcej osobnosti slovenského národného hnutia

Nezabúdať na Andreja Hlinku

Marta BULLOVÁ - Foto: snn.sk

Matica slovenská vyhlásila rok 2014 za Rok Svätopluka a Andreja Hlinku. Bratislavskí matičiari zo Starého mesta si tiež pripomenuli 150. výročie narodenia významného človeka, slovenského rímskokatolíckeho kňaza, politika, vedúcu osobnosť slovenského národného hnutia – Andreja Hlinku. O tomto skvelom mužovi slovenských dejín im prednášal prof. PhDr. Róbert Letz, PhD., vedúci Katedry histórie na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave.

Aktivity matičiarov

Prebúdzajú záujem o históriu (jm) Na pracovnú návštevu k matičiarom vo Valči nedávno zavítal riaditeľ Vlastivedného odboru Matice slovenskej v Martine Igor Krištek. Keďže VO MS vyvíja činnosť ako združenie regionálnych vlastivedných činovníkov, bádateľov regionálnej histórie a kultúry, kronikárov, priaznivcov kultúrneho dedičstva Slovenska a matičiarov, prediskutovali možnosti spolupráce aj zástupcovia miestnych matičiarov – Jaromír Meriač a predseda miestnej organizácie MS Ján Lučan. ...

Sponzorské dary predsedu MS M. Tkáča_1

INZERCIA Sponzorské dary predsedu MS M. Tkáča_1 Na základe volebného prísľubu informujem o poskytnutí vlastných finančných prostriedkov na podporu matičných, resp. vlasteneckých aktivít do konca r. 2013: 29.10. 1013 – podpora najstaršej slovenskej školy v Srbsku v Starej Pazove prostredníctvom Rotary klubu Košice – 100 eur; 30.10. 2013 – podpora vydania knihy Mons. Hirku – 200 eur; 30.10. 2013 – podpora vydania knihy Hroboň, Evanj. cirkev Martin – 100 eur; 19.11. 2013 – príspevok na činnosť ...

Sponzorské dary predsedu MS M. Tkáča_2

INZERCIA Sponzorské dary M. Tkáča_2 Na základe volebného prísľubu informujem o poskytnutí vlastných finančných prostriedkov na podporu matičných, resp. vlasteneckých aktivít za obdobie január – začiatok marca 2014: 1. 1. 2014: podpora výtvarného odboru MS – 50 eur; 4. 2. 2014: pamätná tabuľa MO MS Ivanka pri Dunaji – 200 eur; 4. 2. 2014: oprava fary Adolfa Dobrianskeho (Rudlov) – 300 eur; 18. 2. 2014: podpora Oblastného pracoviska MS v Prievidzi – 100 eur; 18. 2. 2014: podpora ...

NEOGRAFIA - OZNÁMENIE o zvolaní riadneho valného zhromaždeni

INZERCIA NEOGRAFIA, a. s., Sučianska 39A, 038 61 Martin - Priekopa OZNÁMENIE o zvolaní riadneho valného zhromaždenia Predstavenstvo akciovej spoločnosti NEOGRAFIA, a. s., so sídlom Sučianska 39A, 038 61 Martin - Priekopa, IČO 31 597 912, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Žilina v odd. Sa, vl. č. 181/L na základe uznesenia predstavenstva a v súlade s čl. VIII., ods. 4 a 6 stanov a.s. zvoláva RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE spoločnosti NEOGRAFIA, a. s. so sídlom Sučianska 39A, 038 61 ...

Svetlá a tiene národnej kultúry


 Obraz slovenskej kultúry v rokoch 1939 – 1945

Svetlá a tiene národnej kultúry

Alexander GOCZ – Foto: autor

Slovenská kultúra v rokoch 1939 – 1945 nadväzovala na dejinnú cestu nášho národa k samostatnosti. Opierala sa celkom prirodzene o tradície národného obrodenia, ale vo zvýšenej miere, najmä v literatúre, čerpala podnety aj zo svetovej kultúry. Nevyhla sa samozrejme dobovej ideologizácii, no práve v tomto období boli položené dôležité základné kamene inštitúcií, pre neskorší národný kultúrny život mimoriadne dôležitých.