Hitlerovskí pohrobkovia


homolov puč 1Maďari na obsadenie východného Slovenska zabúdajú

Jozef MIŽÁK

Minulý mesiac sa v Maďarsku uskutočnila oficiálna smútočná spomienka na 69. výročie tragédie 2. maďarskej armády na Done v roku 1943. Sovietske vojská v poslednej fáze bitky o Stalingrad a počas následnej ofenzívy (13. – 27. január 1943) úplne rozdrvili na hornom Done spojenecké hitlerovské nemecké, maďarské a talianske vojská.

Matica je proti tabuizácii dejín


marián tkáč 150 pxPripomíname si 73. výročie vzniku slovenského štátu, neskoršej prvej Slovenskej republiky

Dušan D. KERNÝ

Rozhovor s predsedom Matice slovenskej Mariánom Tkáčom o nevyhnutnosti v povolebnom období odstrániť nedostatok pravdivého poznania našich dejín a zmeniť názor verejnosti, že 14. marec musí rozdeľovať slovenskú spoločnosť

Vládnutie v štýle zlej macochy


potravinyProdukcia slovenského poľnohospodárstva mizne z našich stolov ako para nad hrncom

Ivan BROŽÍK

Úradníkom na ministerstvách porozdeľovali odmeny, o akých sa bežným občanom môže iba snívať, a šéfovia rezortov sa pobrali loviť do terénu volebné ovečky. Už mesiace tento štát nikto neriadi, nikto tu nevládne. Skutočné ovce zo salašov pritom miznú, chov dobytka je zdecimovaný, rastlinná výroba dožíva na celoplošnom siatí repky.

Aby bolo jasné


marián tkáč 150 pxReflexia predsedu Matice slovenskej Mariána TKÁČA na zbytočné útoky médií

"Matica slovenská v zmysle svojich prvých stanov – všetko zdravé pretrváva na princípoch, ktoré ho zrodili – je úzko spätá tak s národom, ako aj so životom slovenským. Ako taká sa nikdy nemôže stotožniť s neľudským osudom nevinných obetí rasových represálií v čase druhej svetovej vojny, za čo nemôžu neniesť zodpovednosť príslušní predstavitelia Slovenského štátu.

Národná slávnosť na Devíne


devínPo stopách národnej histórie

Dňa 29. apríla 2012 organizuje Matica slovenská Národnú slávnosť na Devíne, ktorá bude akousi predprípravou veľkolepých osláv 1150. výročia príchodu vierozvestcov Cyrila a Metoda na územie našich slovenských predkov. Na Devíne sa bude konať oficiálny program pod záštitou predsedu Matice slovenskej Mariána Tkáča. Jeho obsahom bude uctenie si pamiatky našich vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda ako aj výstupu Ľudovíta Štúra a jeho druhov na Devín.

Bohumil GOLIAN - Najlepší vyrástol ako strom na Horehroní


golian voljebalista 150pxElegán spod vysokej siete, legendárny Bohuš Golian neodvrátil nečakaný smrtiaci smeč

Rudolf ZELENAY – Foto: Ján SÚKUP

V menoslove tých, ktorým prezident Ivan Gašparovič 3. januára pri príležitosti 19. výročia vzniku Slovenskej republiky udelil najvyššie štátne vyznamenania, bol aj skvelý športovec Bohumil Golian. Bol len v zozname laureátov. Na slávnostnom akte v historickej budove Slovenskej národnej rady chýbal.

Znova plno bútľavých programov


gorila kauza www.ekumst.skPonúkame porovnanie volebných sľubov z roku 2010 s našou terajšou realitou

Ivan BROŽÍK – Karikatúra: Peter GOSSÁNYI

Jediná z dnes ešte kontinuálne existujúcich politických strán – Slovenská národná strana – išla v roku 1901 do uhorských volieb s úderným, ale stručným a jasným programom: „Zrovnoprávnenie slovenského jazyka v škole, pri súdoch a úradoch, revízia cirkevno-právnych predpisov, autonómia cirkvi, sociálne požiadavky, všeobecné hlasovacie právo.“ Volebný program na necelé tri riadky, ale jeho historický dosah pre Slovensko bol nesmierny.

Nie sme bezmocní

eva zelenayováEva ZELENAYOVÁ                                                     

Dlhšie počúvame o dlhovej kríze, o nevyhnutnosti šetriť, o tom, že nesmieme zadlžovať budúce generácie, či žiť na ich úkor, len riešenia neprichádzajú. Politici ustavične sľubujú vyššiu životnú úroveň, no ktovie pre koho. Človek nemusí byť odborníkom, aby pochopil, že nerovnosť vo vnútri krajín aj medzi nimi narastá enormným tempom. Zabezpečiť základné životné potreby začína byť pre väčšinu obyvateľstva problémom.

Voľby v Rusku vraj falšovali v Amerike


putin vladimír štvorecKremeľ hľadá mechanizmy a ochranu proti vlnám povolebnej občianskej nespokojnosti

Karol GORALSKÝ

Už druhý mesiac môžeme v Rusku pozorovať zaujímavé spoločensko-politické procesy. Ich spúšťacím mechanizmom boli parlamentné voľby v decembri 2011, v ktorých tesnú nadpolovičnú väčšinu v Dolnej komore získala dominantná kremeľská strana Jednotné Rusko doplnená o Putinom vytvorené hnutie Všeruský národný front.

Akademici spod Urpína siahajú na najvyššie umelecké méty


Oľha rektor štvorecBystrická akadémia rozvíja to, čo je v umeleckom prejave Slovákov svojské a jedinečné

Zhovárala sa Eva SISKOVÁ

Doc. Mgr. Art. Matúš OĽHA, PhD. je rektor Akadémie umení v Banskej Bystrici (AU BB). Akadémiu povedie aj v budúcnosti. Rozhodol o tom jej akademický senát v polovici decembra minulého roka. Nové funkčné obdobie by mu malo začať plynúť po vymenovaní prezidentom Slovenskej republiky vo februári 2012. S