Listy Ježiškovi


Oto BALOGH

Parlamentná rozprava k Programovému vyhláseniu vlády SR (PVV) priniesla v poslaneckej snemovni potvrdenie názorovej priepasti medzi vládnymi a opozičnými poslancami na spôsob konsolidácie verejných financií a na zmiernenie účinkov krízy, ktorej čelí Európska únia. Z radov liberálov zaznelo varovanie pred možným daňovým šialenstvom jednofarebnej vlády; SDKÚ-DS nazvala PVV bianco šekom a podľa KDH je tento dokument majstrovským dielom populizmu...

Škola nemôže byť fabrikou a študent tovarom


čaplovič dušanPo takmer absolútnom rozklade čaká rezort školstva náročná racionalizácia

Eva SISKOVÁ

Rezort školstva, vedy, výskumu a športu sa počas pôsobenia minulej vlády dostal takmer do absolútneho rozkladu. Celý školský systém bude treba upravovať a racionalizovať. Čoho všetkého sa zmeny budú dotýkať, povedal pre SNN minister školstva Dušan Čaplovič.

Uhrín je jedno z najrozšírenejších mien na Slovensku


Bratislava engerau - historiská pohľadnicaStarý názov Petržalky – Engerau – vznikol zo slov Ostrov Maďarov a Uhorská niva

Milan MAJTÁN

Pomenovanie etnických Maďarov slovom Maďar (Magyar, Madjar...) sa začalo v európskych jazykoch používať od 18. storočia. V slovenčine sa až do začiatku 19. storočia nepoužívalo na pomenovanie príslušníka maďarského etnika slovo Maďar, ale slová Uhrín a Uher/Uhor. Najstaršie zápisy osobného mena Ugrinus, z čoho pochádza Uhrín, sú z konca 12. a zo začiatku 13. storočia. V slovenskom jazykovom kontexte medzi najstaršie patrí zápis osobného mena Laczko Vhrzynowicz z roku 1416.

Nechápu, čo čítajú!

Odpoveď na otázku, čo vedia žiaci pred tým, než opustia brány základných škôl, malo priniesť tradičné testovanie deviatakov, ktoré absolvovalo takmer 44 tisíc detí. O výsledkoch testovania Monitor 9 sa rozprúdila živá verejná debata. Slovenskí deviataci v tomto roku pri celoštátnom testovaní neprekonali hranicu priemernosti. Na jednej strane dosiahli mierne zlepšenie v matematike, na druhej strane im body klesli v slovenčine. Opäť sa ukázalo, že problémy robí žiakom základných škôl najmä porozumenie čítaného textu.

Ešte raz o slávnostných trápnostiach


VŠIMLI SME SI

Rudolf ZELENAY

Dôstojnosť ustanovujúceho zasadnutia Národnej rady SR krikľavým spôsobom narušil Juraj Miškov zo strany SaS. K poslaneckému sľubu na Ústavu Slovenskej republiky pristúpil nevhodne oblečený, čím ostro kontrastoval s ostatnými kolegami z nového parlamentu. Farba jeho obleku bola v rozpore s protokolom, nehovoriac o chýbajúcej kravate.

Pribúdajú mená prvých veľkodušných darcov

Logo-MaticaMatica sa vracia ku koreňom – obnovila štatút zakladajúceho i podporujúceho členstva

Vedenie MS sa v minulom roku rozhodlo nadviazať na myšlienku národných dejateľov, ktorí už pri založení Matice v 19. storočí mysleli aj na jej ekonomickú podstatu a zabezpečenie do budúcnosti. Jedným z podporných prvkov národnej ustanovizne v jej začiatkoch bolo zavedenie rôznych systémov členských príspevkov. Matica slovenská mala štyri druhy členov – zakladateľov, riadnych členov, podporovateľov a čestných členov. Podľa druhu členstva bola stanovená aj rôzna výška členských príspevkov.

Verejnoprávnosť dávno zmenili na verejnopopravnosť


RTVS logoV Rozhlase a televízii Slovenska si službu verejnosti vysvetľujú po svojom

Alexander GOCZ

Podľa informácií od tajomníka MS Petra Mulíka ešte pred rokom poslal predseda Matice slovenskej Marián Tkáč vedeniu RTVS ponuku na spoluprácu. Odpovede sa doteraz nedočkal ani od generálnej riaditeľky Miloslavy Zemkovej, ani od programového riaditeľa Ľuboša Machaja.

3 OTÁZKY PRE: JUDr. Juraja HORVÁTHA, predstaviteľa ľudsko-právnej organizácie

Juraj HorváthSlovenská republika sa zrejme dočká tretieho napomenutia OSN, lebo doteraz nezriadila nezávislú inštitúciu na monitorovanie a ochranu práv detí. Ako hľadíte na túto hrozbu z pozície výkonného riaditeľa Slovenského národného strediska pre ľudské práva?  

Dohovor o právach dieťaťa je medzinárodnou zmluvou a má podľa Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi. Ak nesplníme naše medzinárodné záväzky aj voči OSN, vyšleme do sveta veľmi zlý signál. Slovensko významne ohrozí svoju dôveryhodnosť a prestane byť rovnocenným partnerom pre medzinárodné spoločenstvo. OSN bude potom uplatňovať princíp „trikrát a dosť“.

Jazykový prevrat v Matici slovenskej


Václav Vážný štvorecČeský profesor Václav Vážný to myslel s čechoslovakizáciou naozaj vážne

Peter MULÍK

V medzivojnovom česko-slovenskom štáte sa Slováci ocitli v kurióznej situácii. Pokiaľ v Uhorsku o existencii slovenskej národnosti nikto nepochyboval, ba vykazovala sa aj pri sčítaniach ľudu, v ČSR – v štáte, ktorý mal zabezpečiť záchranu Slovákov pred zánikom – odrazu Slováci neexistovali ani ako národnosť.

Najvyššie kládol záujem vlastného národa


lobl štvorecBratislavskú jeseň, ktorá predznačila pražskú jar

Marián TKÁČ

V tomto roku uplynú dve okrúhle výročia trochu zabúdanej osobnosti našich dejín – Eugena Löbla. Narodil sa pred 105 rokmi 4. mája 1907 v židovskej rodine v Holíči a umrel pred štvrťstoročím – 8. augusta 1987 v New Yorku.