Anton PULANICH - Mal prestíž bojovať na území slovenských obcí - 4. časť


Pulanich štvorecNa pleciach mali nielen výložky s hviezdami, ale aj osudy národa

Mal prestíž bojovať na území slovenských obcí

Peter JAŠEK - Foto, zdroj: STK, tic.holic.sk

Anton Pulanich sa narodil 25. mája 1884 v Holíči. Do armády monarchie vstúpil v roku 1903 a stal sa dôstojníkom z povolania. Počas vianočných sviatkov v roku 1914 odišiel do zákopov na ruskom fronte, kde bojoval až do podpísania Brest-litovského mieru v marci 1918. Absolvoval aj boje počas známej Brusilovovej ofenzívy na východe Slovenska. Do Pulanichovej pamäti sa nezmazateľne vryli útrapy, ktoré ako dôstojník zažíval v zákopoch.

Superstar – upadajúca filiálka Slovensko


stv-erorZ prevzatej súťaže talentov sa postupne stáva už len komerčná fraška

Superstar – upadajúca filiálka Slovensko

Alexander GOCZ – Karikatúra: Andrej MIŠANEK

Bol to šok, keď v roku 2004 verejnoprávna televízia, vtedy ešte STV, prišla s novým formátom. Bola to podľa vtedajšej tlače talentová súťaž pre mladých spevákov a speváčky, ktorá mala oživiť stojaté vody slovenskej populárnej hudby. Konkurencia zo súkromných televízií len otvárala ústa a Slovensko sa zaradilo medzi krajiny, kde podobný ošiaľ už prebehol. Nič to zato, že zasa išlo o licencovaný formát. Hlavne, že sa podporí u detí tvorivosť a pritiahne ich to k spevu, vraveli si ľudia od umenia aj rodičia. Po deviatich rokoch je Superstar zrejme už o niečom úplne inom.

Obroda matičného hnutia je spoločenská nevyhnutnosť


Matica slovenská rokovanie štvorecUplatniť tie formy a metódy činnosti, ktoré vrátia Matici slovenskej dobré meno

Obroda matičného hnutia je spoločenská nevyhnutnosť

Marián GEŠPER – Foto: Juraj SOKOLÍK

Matičné hnutie prešlo od založenia Matice slovenskej pred sto päťdesiatimi rokmi pohnutou históriu. V tejto histórii sa odrážajú do značnej miery politické, spoločenské, ideologické, ale aj ekonomické zmeny, ktorým bol vystavený slovenský národ v priebehu 19. až 21. storočia. Podľa prvých stanov Matice slovenskej sa jej členstvo delilo na čestných členov, zakladateľov, riadnych členov a podporovateľov.Zaujímavosťou je, že zakladateľom sa v prvom matičnom období stal ten, kto sa zaviazal zaplatiť základinu 100 zlatých naraz alebo 12 zlatých v pravidelných ročných splátkach na desať rokov.

Závislosti zabíjajú v ľuďoch tvorivý potenciál


OKRUHLICA štvorecNie je to zlozvyk ani skúška pevnej vôle človeka, ale smrteľná choroba

Závislosti zabíjajú v ľuďoch tvorivý potenciál

Roman KALISKÝ-HRONSKÝ – Foto: autor

Za zdravotnými a sociálnymi ťažkosťami mnohých ľudí sa často skrýva príčina, ktorou je závislosť od návykových látok. Nevyberá si obete podľa veku, vzdelania, pohlavia, nerozlišuje medzi postihnutými podľa ich spoločenského postavenia. O závislosti, ktorá má rôzne diagnózy, hovoria lekári jednoznačne ako o chorobe. Počet tých, ktorí odmietajú odbornú pomoc, sa dá iba odhadovať. Tí, ktorí ju vyhľadajú, možno vojdú do dverí bratislavského Centra pre liečbu drogových závislostí (CPLDZ). Jeho riaditeľom je MUDr. Ľubomír OKRUHLICA, CSc. Je aj hlavným odborníkom pre medicínu drogových závislostí Ministerstva zdravotníctva SR.

Aktivisti za ľudské práva bojujú proti slobode prejavu a názorov


dúha štvorecBudú homosexuáli na Slovensku kádrovať príslušníkov väčšinovej spoločnosti?

Aktivisti za ľudské práva bojujú proti slobode prejavu a názorov

Roman KALISKÝ-HRONSKÝ - Karikatúra: Ľubomír KOTRHA - Foto: internet, zdroj: webnoviny.sk

Slovenská spoločnosť väčšinovo nadväzuje na kresťanské tradície a riadi sa biblickým Desatorom. Nie každému sa to páči. Sú tu menšiny, ktoré útočia na kohokoľvek, kto si dovolí nesúhlasiť s ich verejne proklamovanými prejavmi homosexuálnej orientácie, ktorá by sa mala stať akousi „novou normou“. Komu sa nepáči, že homosexualita sa v médiách a vo verejnom živote prezentuje ako rovnocenná, ba až nadradená spoločenská norma, toho verejne pranierujú!

Pápež ho nazval Rex...

VŠIMLI SME SI Ján Čarnogurský pre SME uviedol, že Svätopluk bol kráľom Pápež ho nazval Rex... (mrs) – Foto: Ladislav LESAY Denník Sme priniesol nedávno rozhovor s Jánom Čarnogurským ako s kandidátom na prezidenta Slovenska. Okrem politických tém sa dotkli aj histórie. Slovenské národné noviny zaujalo jeho vyjadrenie o Svätoplukovi, ktorého považuje za kráľa a jeho sochu by nemenil. Otázku aj odpoveď publikujeme v plnom znení: Videli ste sochu Svätopluka? „Samozrejme. ...

Vratký život princípov spoločného štátu


Pittsburská dohoda štvorecPittsburská dohoda – jeden zo základných kameňov ČSR má 95 rokov

Vratký život princípov spoločného štátu

Ján ČOMAJ

Posledný májový deň si pripomenieme 95. výročie jedného z dvoch základných dokumentov vzniku spoločného štátu historicky a kmeňovo blízkych národov Čechov a Slovákov – Pittsburskej dohody. Tri roky po prvom štátoprávnom dokumente, podpísanom 22. októbra 1915 v Clevelande, v ktorom sa formuloval cieľ žiť vedno v jednom štáte, znenie Pittsburskej dohody znamenalo zo slovenskej strany ústupok – americkí Slováci, iniciátori a signatári zmluvy už netrvali na federácii, ale súhlasili s unitárnym štátom pri zachovaní slovenskej územnej, zákonodarnej a kultúrnej autonómie.

Zlepšenie vzťahov s južným susedom je viac želanie ako realita


turul štvorecPodľa vicepremiéra Semjéna Maďari majú právo na autonómiu

Zlepšenie vzťahov s južným susedom je viac želanie ako realita

Viliam KOMORA – Karikatúra: Andrej MIŠANEK        

Maďarský vicepremiér Zsolt Semjén sa na medzinárodnej konferencii o autonómii v Budapešti vyjadril, že Maďari majú právo na autonómiu. Škandalózne vyjadrenie médiá takmer nezaznamenali, ale nereagovali ani politici dotknutých štátov. Konferenciu pripravil Výskumný ústav národnej politiky, ktorý zriadila vláda V. Orbána. Doposiaľ pripravili konferencie o otázkach života menšín, dvojakom občianstve či etnických politických stranách.

Posledný maják Slovenska nemôže zhasnúť


logo-maticaV Bratislave rokovali predstavitelia najvyšších orgánov Matice slovenskej

Posledný maják Slovenska nemôže zhasnúť

Dušan D. KERNÝ

Na podnet predsedu prezídia Matice slovenskej (PMS) Jozefa Šimonoviča zvolal Marián Tkáč spoločné zasadanie prezídia a výboru MS. Hlavnými bodmi rokovania mali byť správa o činnosti a hospodárení Matice slovenskej a schválenie rozpočtu na tento rok. Výbor však nebol uznášaniaschopný. Z jeho 38 členov prišlo len dvanásť, deväť sa ospravedlnilo, ostatní sa nezúčastnili. Neprítomní členovia tým mali vyjadriť svoj nesúhlas s niektorými rozhodnutiami vedenia ustanovizne. V Matici slovenskej nastala polarizácia.

Kosovské vychádzanie zo slepej uličky


MICHELKOKOMENTÁR

Kosovské vychádzanie zo slepej uličky

Roman MICHELKO

Vinou dvojitých metrov v zahraničnej politike veľmocí boli na rôznych miestach sveta vyvolané konflikty, ktoré sa nakoniec podarilo „ zmraziť“, ale nie vyriešiť. Typickými príkladmi takýchto konfliktov sú Podnestersko medzi Ukrajinou a Moldavskom, pôvodne autonómne územia v Gruzínsku, kde však žije negruzínske obyvateľstvo (Abcházsko a Južné Osetsko), ďalej Náhorný Karabach, ktorý je de facto nezávislou republikou, v ktorej žijú prevažne Arméni napriek tomu, že je to enkláva Azerbajdžanu. V istom zmysle je zmrazený konflikt aj Bosna, čo je veľmi zvláštny štátny útvar na čele s európskym protektorom, ktorý je nad volenými politikmi a môže zrušiť akékoľvek ich rozhodnutie. Inak tento štát-neštát je vlastne federáciou Moslimov a Chorvátov s voľne pridruženými, vlastne samostatnými Srbmi v Srbskej krajine.