3 OTÁZKY pre: ušana TÓTHA, reverenda z kanadskej základiny v Toronte


3 otázky pre: Dušana TÓTHA, reverenda z kanadskej základiny v Toronte

Oceňujem Maticu a pamätník vysťahovalectva

Zhováral sa Dušan D. KERNÝ

Na pôde Matice slovenskej ste vyvinuli nemálo úsilia postaviť Pamätník vysťahovalectva. Koľký je to už pokus?

Bol to siedmy okrúhly stôl, podstata je, že sa vytvorila Nadácia Národný pamätník slovenského vysťahovalectva. Oceňujem, že Matica slovenská, ktorá bola od prvopočiatku pri týchto snahách ešte od roku 1984, ako aj pri položení základného kameňa v roku 2000, vytvára teraz vedno s dvomi občianskymi združeniami novú iniciatívu na postavenie pamätníka.

3 OTÁZKY pre:Milana STANA, výtvarníka a vydavateľa


3 otázky pre Milana Stana, výtvarníka a vydavateľa

Stále je na čom sa smiať        

 Zhováral sa Maroš M. BANČEJ

Ste na poli humoru ako doma či už ako karikaturista, či vydavateľ legendárneho časopisu Kocúrkovo. Ako to je podľa vás so zmyslom Slovákov pre humor? Mení sa s dobou? Je ešte na čom sa smiať?

Slováci vždy mali, majú a aj budú mať zmysel pre humor. Len v niektorých obdobiach ho bolo vidieť viac. Veď aj prvý slovenský román bol humorný a satirický – René príhody mládenca a skúsenosti od J. I. Bajzu. Za socializmu bolo viac času na rozprávanie anekdot, teraz je času pomenej, no s rozprávaním anekdot sa neprestalo. Napríklad: „Čo znamená skratka SaS? – Sami a Sebe.“ „Kto je to Fico? – Mečiar light!“ „Načo nám slúžia peniaze? – Na to, aby sme mohli prežiť túto dnešnú drahotu.“ Stále je na čom sa smiať.

Slovenské médiá skutočnú elitu spoločnosti úspešne ignorujú


Matica slovenská opäť oceňovala skutočné osobnosti národa

Slovenské médiá skutočnú elitu spoločnosti úspešne ignorujú

Maroš M. BANČEJ - Foto: autor

Matica slovenská využila predvečer Dňa nezávislosti stredu 18. augusta 2013 o 15. 30 hodine na ocenenie ďalších osobností, ktoré sa zaslúžili o vznik nezávislej Slovenskej republiky 1. 1. 1993. Stalo sa tak za prítomnosti predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Pašku, ktorý od predsedu MS Ing. Mariána Tkáča, PhD. dostal bronzovú sošku sv. Cyrila a Metoda. Okrem iného zmyslom tohto podujatia bolo aj zdôrazniť, že to boli najmä matičiari, ktorí sa výraznou mierou roku 2010 zastali Jazdeckej sochy kráľa Svätopluka.

Založili tradíciu pod sochou vládcu starých Slovákov


Svätopluk pohľadnica Matice slovenskej dvojkrížPavol Paška na bratislavskomHrade pred matičiarmi: Náš kráľ Svätopluk...

Založili tradíciu pod sochou vládcu starých Slovákov

Dušan D. KERNÝ – Foto: Maroš M. BANČEJ

Nech je meč nášho kráľa Svätopluka vo vašom srdci, nech ho tam pocítite vždy, keď ide o obranu legitímnych slovenských záujmov kdekoľvek, nech vám pripomína nášho kráľa a najmä to, že sme národ, ktorý si ctí minulosť a tradície. Táto socha symbolizuje tradície identity a štátotvornosti,“ vyhlásil predseda Národnej rady Slovenskej republiky Pavol Paška, hlavný rečník na ojedinelom podujatí Matice slovenskej pod sochou Svätopluka na nádvorí Bratislavského hradu.

Traja kandidáti na predsedu Matice slovenskej


logo-maticaTraja kandidáti na predsedu Matice slovenskej

Blíži sa Valné zhromaždenie, ktoré bude voliť nových predstaviteľov ustanovizne

(mrs) - Foto: archív SNN

V dňoch 18. a 19. októbra 2013 sa bude v Martine konať Valné zhromaždenie Matice slovenskej. Na ňom takmer 500 delegátov-matičiarov z celého Slovenska prevolí vedenie národnej ustanovizne. Na post predsedu Matice kandidujú traja nominantni: Igor Kovačovič (súčasný podpredseda MS), Roman Michelko (člen Výboru MS) a Marián Tkáč (súčasný predseda). Okrem toho sa prevolí aj 38 členov Výboru MS, ako aj členovia Dozorného výboru MS vrátane jeho predsedu. Slovenské národné noviny v tejto súvislosti poskytli kandidátom na predsedu rovnaký priestor na prezentáciu svojich vízií o budúcnosti ustanovizne.

Vízia 2016 Mostu – HÍD smeruje ku Kosovu


turul štvorecNeprijateľné autonomistické návrhy pre južné Slovensko

Vízia 2016 Mostu – HÍD smeruje ku Kosovu

Ivan BROŽÍK – Foto: sk.wikipedia.com, karikatúra - Andrej MIŠANEK, archív SNN

Slovenská republika ako člen medzinárodného spoločenstva i Rady Európy dodržiava a zaručuje základné ľudské práva a práva všetkých národnostných menšín, ktoré žijú na jej území. Úsilie o vytvorenie autonómie na južnom Slovensku je aj preto absolútne neopodstatnené. Víziou 2016 chce na Slovensku registrovaná politická strana Most – Híd presadiť postupnú autonómiu maďarskej menšiny na južnom Slovensku. Najnovšie predstavená Vízia 2016 je v určitých prvkoch začiatkom scenára, ktorý by mohol niesť názov Kosovo.

Jabĺčkami dláždia cestu k detskému srdcu


ilustrácia pre deti - štvorecBienále ilustrácií Bratislava už polstoročie potvrdzuje svoju jedinečnosť

Jabĺčkami dláždia cestu k detskému srdcu

Maroš M. BANČEJ – Foto: archív BIB

Bratislavské bienále ilustrácii, ktoré 6. septembra otvorilo svoje brány v Dome umenia Národného osvetového centra na bratislavskom námestí SNP, sa blíži ku svojej polstoročnici. Za tento čas sa z BIB stala nielen prestížna medzinárodná súťaž originálov ilustrácií kníh pre deti a mládež, ale BIB sa stal aj čímsi viac. Unikátnym fenoménom rešpektovaným vo svete detskej knihy.   Keď hŕstka nadšencov krásnej detskej knihy na Slovensku na čele s Dr. Dušanom Rollom zakladala v roku 1965 nultý ročník BIB, určite nikto z nich netušil, ako široko sa rozrastie a hlboko zakorení strom BIB doma i vo svete. Logo BIB sa stalo prestížnou značkou, symbolom kvalitnej umeleckej nekomerčnej ilustrácie vo vyše sto štátoch všetkých kontinentov.

Rómeo a Júlia na prvej divadelnej scéne


balet - štvorecNesmrteľný príbeh lásky a smrti v nových baletných podobách

Rómeo a Júlia na prvej divadelnej scéne

Text a foto: Dagmar JORDOVÁ

Keď sa opýtali talianskeho choreografa a tanečníka Massima Moriconeho, aké je posolstvo Prokofievovho baletu Romeo a Júlia pre dnešné publikum, odpovedal: „Jednoznačne láska. Tá nakoniec nad všetkým zvíťazí. V každej dobe by sme mali viac myslieť na lásku a menej na boj.“ Riaditeľ Baletu SND Jozef Dolinský ml. v úvode tejto divadelnej sezóny pripomenul úspešné hosťovanie baletu na letnom Shakespearovskom festivale v Divadle Globe v Ríme, kde s baletom Rómeo a Júlia, ktorého premiéra bola v apríli tohto roku v SND, sa predstavil v piatich predstaveniach a videlo ich vyše päťtisíc divákov.

Biskup Štefan SEČKA: Pomýlení a dezorientovaní ľudia hľadajú falošné raje


 Sečka - biskup - štvorecBiskup Štefan SEČKA: Žijeme v príliš hodnotovo zrelativizovanom svete

Pomýlení a dezorientovaní ľudia hľadajú falošné raje

Zhovárala sa Eva ZELENAYOVÁ – Foto: archív SNN

           

Azda žiadne povolanie nenesie v sebe viac tajuplnosti než povolanie kňaza. A viac obetavosti než povolanie kňaza katolíckej cirkvi. Spiritualita a čistota sú ozdobou každého dobrého kňaza. V dnešnom hodnotovo zrelativizovanom svete, ako hovorí biskup Spišskej diecézy Mons. ThDr. Štefan Sečka, PhD. (1953), je to o to zložitejšie. Čo vedie mladého človeka, aby sa zriekol radovánok života a oddal sa službe Bohu? V minulosti bolo nepísaným pravidlom slovenskej rodiny, že prvorodený syn išiel za kňaza, najmladší sa stal učiteľom. A dnes? Štefan Sečka tohto roku oslavuje životné jubileum šesťdesiat rokov. Väčšiu polovicu svojho života prežil v komunistickom režime, ktorý vôbec nebol naklonený cirkvi. Stal sa biskupom diecézy, v ktorej prvý slovenský biskup Ján Vojtaššák bol režimom neľudsky utýraný na smrť.

 

● Viacero kňazov činných v období totality spomína na veľké prekážky, ktoré im kládla vtedajšia štátna moc. Zažili ste aj vy nejaké problémy preto, že ste sa hlásili na štúdium teológie?

Túžbu stať sa kňazom som mal odmalička. Miništroval som, čítal lekcie, niekedy bolo potrebné zaskočiť za kostolníka. Lákalo ma to, páčilo sa mi to. Ale rozhodnutie podať si prihlášku do seminára vo mne dozrelo až po prvom ročníku strednej školy. Keďže som bol recitátorom pri rôznych príležitostiach, niektorých to prekvapilo, ale väčšina v triede so mnou sympatizovala. Po podaní prihlášky sa v škole objavili eštebáci a začali vyvíjať tlak na učiteľský zbor, najmä na triednu profesorku. Zastrájali sa, že mi nedajú zmaturovať. Musím však povedať, že učitelia v Levoči ma podržali. Zmaturoval som a prijali ma aj do seminára v Bratislave.

„Demokracia“ podrobujúca svet


POZNÁMKA

„Demokracia“ podrobujúca svet

Peter JÁNOŠÍK           

Spojené štáty americké, najdokonalejšia demokracia na svete, si chcú podrobiť celý svet. Vyplýva to z odhalenia o činnosti amerických tajných služieb, ktoré urobil spolupracovník NSA Edward Snowden. Ten začiatkom júna zverejnil informácie o programe tajných služieb USA a teraz je doma trestne stíhaný. Útočisko v súčasnosti našiel v Moskve...