Demontáž sociálneho štátu je proti záujmom väčšiny obyvateľstva


Becker štvorecHovoríme s prof. J. Beckerom z Viedenskej univerzity, autorom knihy Život na úver

Zhováral sa Dušan D. KERNÝ – Foto: archív autora - Karikatúra: Ľubomír KOTRHA

 Chcete vedieť naozaj „všetko, čo ste chceli vedieť o kríze“  – odpoveď sľubuje po slovensky vydaná kniha rakúskeho profesora viedenskej univerzity Joachima BECKERA a Ivana Lesaya, vedeckého pracovníka Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied. Je to prvá podobná práca tohto druhu – dielo autora zo „starého“ a autora z „nového“ členského štátu Európskej únie. Ako dospeli rozdielni vedci s rozdielnou skúsenosťou k tvorbe spoločnej štúdie? Začiatkom tohto roka sme preto požiadali o odpoveď rakúskeho spoluautora publikácie.

Arogancia moci


POZNÁMKA

Oto BALOGH

V Grécku to vrie. Tamojšia vláda čelí masovým protestom obyvateľov proti jej úsporným opatreniam. Štrajk námorníkov a zamestnancov gréckych prístavov sa usiluje potlačiť vyhlásením občianskej mobilizácie, podobne ako to urobila v prípade štrajku zamestnancov aténskeho metra. Oprávňuje ju na to zákon z roku 2007, vzťahujúci sa na mimoriadne situácie v mierových časoch.

Topia sa v škandáloch, nehovoria pravdu a nerozhodujú morálne


exekúcieExistuje stále menej dôvodov dôverovať politickým a ekonomickým elitám

Oto BALOGH – Foto: SNN - Karikatúra: A. MIŠANEK

Na tohoročnom stretnutí Svetového ekonomického fóra (SEF) v Davose koncom januára 2013 špičky svetovej politiky a ekonomiky okrem iného diskutovali o problémoch eurozóny či rozpočtových problémoch USA. Vyše 1 500 zástupcov svetového biznisu a 50 hláv štátov, vrátane generálneho tajomníka OSN, ochraňovaných päťtisícovou armádou vojakov, sa stretlo v období, keď dôvera verejnosti v politické a ekonomické elity neustále klesá.

Agrárna politika nie je chytráctvo


poľnohospodárstvo 1Na Slovensku je málo takých, čo by zastávali záujmy pôdohospodárov

Pavel DELINGA – Karikatúra: Peter GOSSÁNYI

Som jeden z aktívnych účastníkov polstoročného vývoja a pôsobenia v agrárnom sektore na Slovensku, a to na rôznych postoch. Nejde mi teraz o moju prežitú existenciu či históriu, ale o pohľad na súčasnosť v tomto sektore alebo priestore, ako to nazývajú svetoobčania. Vo vývoji slovenského pôdohospodárstva od roku 1990 vidno zreteľne dve etapy. Prvú tvoria roky 1990 – 2004, keď sme si sami doma riadili celý sektor, a tú druhú roky 2004 až po dnešok, keď sme sa v agrárnom sektore podriadili bruselským metódam aj peniazom, teda i silnejším hráčom v celej EÚ.

Trpeli sme viac ako iné národy v komunistickom bloku


Socialistická ústava z roku 1960 veľa vymožeností Slovákom a Slovensku nepriniesla

Peter MULÍK – Foto: internet, zdroj: ba.foxy.sk

Návrat Slovákov do ČSR po roku 1945 bez náležitých a záväzných garancií znamenal postupné a masívne obmedzovanie slovenských kompetencií. Slovenský národ trpel viac ako iné národy komunistického „svetového socialistického tábora,“ lebo okrem totalitných praktík strácal aj národnú suverenitu, čo v takej miere ako nás nepostihlo ani Litovčanov, Lotyšov a Estóncov. Zavŕšením tohto trendu bola Ústava ČSSR z roku 1960. Celoštátna konferencia KSČ 5. – 7. júla 1960 prijala dokument Za ďalší rozkvet Československej socialistickej republiky.

"Demokratickí" záchrancovia ekonomiky


radičováČO INÍ NEPÍŠU

Míny popravicovej vlády sú stále aktívne

Ivan BROŽÍK

Slovensko potrebuje každé euro. Nástražné míny v ekonomike štátu ako dedičstvo po „slušnej“ vláde Ivety Radičovej“ ešte stále nie sú všetky deaktivované. Týždeň čo týždeň minister financií hasí výpadok niektorého zo zdrojov štátneho rozpočtu. V tejto atmosfére naozaj rozhnevá zistenie, že predošlá „pravicová“ vláda nedokázala v roku 2011 využiť ani jedno euro z eurofondov.

Nicholsonová tvrdí, že u nás povstáva luza


Urážka Slovenska a jeho obyvateľov priamo z parlamentu, ktorá sa nedá premlčať

Ivan BROŽÍK – Foto: archív SNN

Ak poslanec parlamentu na začiatku volebného obdobia slávnostne prisahá vernosť Slovenskej republike a ani nie o rok hovorí o tom istom Slovensku ako o „hnusnom“, potom je tu dôvod zaoberať sa úprimnosťou sľubu, a teda aj platnosťou mandátu. Byť verný čomusi, čo sa mi hnusí, sa totiž nedá.

Zahmlievanie okolo súsošia vierozvestcov


cyril a metod socha v BAMédiá rozšírili zavádzajúce správy o zamýšľanom pamätníku sv. Cyrila, Metoda a Gorazda

Alexander GOCZ – Karikatúra: Anton GÁBRIK, autor návrhu súsošia

Nedávno sa v istom denníku objavil článok s priam bombastickým titulom: Z gigantickej sochy vierozvestcov ostalo len miesto. Autorka sa nenápadne snažila vzbudiť u čitateľa pocit, že sa nijaký pamätník napokon stavať nebude, lebo mesto aj odborníci sú proti a „trucovitá“ Matica slovenská sa bude musieť pri oslavách 1 150. výročia príchodu solúnskych bratov zaobísť bez súsošia. Keďže sa SNN touto témou dlhodobo zaoberajú, radi by sme niektoré zavádzajúce tvrdenia z článku uviedli na pravú mieru.

Dvojtvárna vízia spolužitia na juhu Slovenska


Dvojjazyčné názvy aj na autobusových a železničných staniciach?

Roman KALISKÝ-HRONSKÝ

Slovenské národné noviny už v minulom roku po upozornení od viacerých občianskych združení priniesli články o snahe niektorých predstaviteľov maďarskej menšiny umiestniť v rámci dopravnej infraštruktúry tabule s názvami obcí a miest aj v maďarskom jazyku. Aktivitu prevzala po splnomocnencovi vlády pre menšiny L. Nagym aj Strana maďarskej komunity (SMK). Podľa nej by tabule v maďarčine mali byť tam, kde je menšinové obyvateľstvo zastúpené vyše dvadsiatimi percentami občanov.

Nezamestnanosť a smrtiaci koktail


Roman MICHELKOKOMENTÁR

Roman MICHELKO

Dnešná opozícia je na unudenie prostoduchá. Jej pseudoargumenty sa už dávno vyčerpali, a tak len donekonečna verklíkuje čosi o vražednom koktaile, ktorý pre podnikateľov namiešala Ficova vláda. Pritom sa stalo len to, čo by nijaká populistická vláda nikdy neurobila.Mnoho rokov neriešený problém s dôchodkami živnostníkov a dohodárov sa nakoniec niekto podujal riešiť. Rovnako sa konečne našla dostatočná politická odvaha vstúpiť do totálne spackaného dôchodkového systému a urobiť ho trvalo udržateľným. Inak povedané, každému súdnemu človekovi bolo jasné, že pomer odvodov 9 percent ku 9 percentám do priebežného a kapitalizačného piliera je z hľadiska verejných financií dlhodobo neudržateľný.