SLOVENSKÝ ŠTÁT - PRAVDIVO A OBJEKTÍVNE

Slovenský národ je národom mladým...vraví sa. Avšak niektoré vedecké historické práce novodobých slovenských historikov dokazujú, že naše korene sú na území Slovenska zakorenené omnoho dlhšie ako ofiáciálne tvrdí historická veda. Namiesto toho, aby sme sa ako národ tešili z týchto zistení a hypotéz, dusíme ich. Namiesto toho, aby sme investovali finančné prostriedky do vedeckých bádaní o daných tvrdeniach, zatvárame pred nimi radšej oči. Príkladom je historický názor, že hudobný skladateľ ...

Gustáv HUSÁK - socializmus krstil aj pochovával


husák štvorecOSOBNOSŤ SLOVENSKA

Minister Mach poslal komunistov do Katyne

Ján SMOLEC

Pred sto rokmi sa narodil jeden z najvýznamnejších slovenských politikov v minulom storočí JUDr. Gustáv Husák. Politike sa začal venovať od skorej mladosti. Prežil éru socializmu v Česko-Slovensku od zrodu až po zánik. Sté výročie jeho narodenia ma donútilo vrátiť sa v spomienkach na stretnutia s ním. Začiatkom roka 1968 navštívil  redakciu Smeny. Ako mladí redaktori sme drukovali reformám, ktoré začal v spoločnosti presadzovať Alexander Dubček. Rehabilitovaný „buržoázny nacionalista“ Husák po skoro desaťročnom pobyte vo väzení budovateľa socializmu s ľudskou tvárou Dubčeka aktívne podporoval.

Demontáž sociálneho štátu je proti záujmom väčšiny obyvateľstva


Becker štvorecHovoríme s prof. J. Beckerom z Viedenskej univerzity, autorom knihy Život na úver

Zhováral sa Dušan D. KERNÝ – Foto: archív autora - Karikatúra: Ľubomír KOTRHA

 Chcete vedieť naozaj „všetko, čo ste chceli vedieť o kríze“  – odpoveď sľubuje po slovensky vydaná kniha rakúskeho profesora viedenskej univerzity Joachima BECKERA a Ivana Lesaya, vedeckého pracovníka Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied. Je to prvá podobná práca tohto druhu – dielo autora zo „starého“ a autora z „nového“ členského štátu Európskej únie. Ako dospeli rozdielni vedci s rozdielnou skúsenosťou k tvorbe spoločnej štúdie? Začiatkom tohto roka sme preto požiadali o odpoveď rakúskeho spoluautora publikácie.

Arogancia moci


POZNÁMKA

Oto BALOGH

V Grécku to vrie. Tamojšia vláda čelí masovým protestom obyvateľov proti jej úsporným opatreniam. Štrajk námorníkov a zamestnancov gréckych prístavov sa usiluje potlačiť vyhlásením občianskej mobilizácie, podobne ako to urobila v prípade štrajku zamestnancov aténskeho metra. Oprávňuje ju na to zákon z roku 2007, vzťahujúci sa na mimoriadne situácie v mierových časoch.

Topia sa v škandáloch, nehovoria pravdu a nerozhodujú morálne


exekúcieExistuje stále menej dôvodov dôverovať politickým a ekonomickým elitám

Oto BALOGH – Foto: SNN - Karikatúra: A. MIŠANEK

Na tohoročnom stretnutí Svetového ekonomického fóra (SEF) v Davose koncom januára 2013 špičky svetovej politiky a ekonomiky okrem iného diskutovali o problémoch eurozóny či rozpočtových problémoch USA. Vyše 1 500 zástupcov svetového biznisu a 50 hláv štátov, vrátane generálneho tajomníka OSN, ochraňovaných päťtisícovou armádou vojakov, sa stretlo v období, keď dôvera verejnosti v politické a ekonomické elity neustále klesá.

Agrárna politika nie je chytráctvo


poľnohospodárstvo 1Na Slovensku je málo takých, čo by zastávali záujmy pôdohospodárov

Pavel DELINGA – Karikatúra: Peter GOSSÁNYI

Som jeden z aktívnych účastníkov polstoročného vývoja a pôsobenia v agrárnom sektore na Slovensku, a to na rôznych postoch. Nejde mi teraz o moju prežitú existenciu či históriu, ale o pohľad na súčasnosť v tomto sektore alebo priestore, ako to nazývajú svetoobčania. Vo vývoji slovenského pôdohospodárstva od roku 1990 vidno zreteľne dve etapy. Prvú tvoria roky 1990 – 2004, keď sme si sami doma riadili celý sektor, a tú druhú roky 2004 až po dnešok, keď sme sa v agrárnom sektore podriadili bruselským metódam aj peniazom, teda i silnejším hráčom v celej EÚ.

Trpeli sme viac ako iné národy v komunistickom bloku


Socialistická ústava z roku 1960 veľa vymožeností Slovákom a Slovensku nepriniesla

Peter MULÍK – Foto: internet, zdroj: ba.foxy.sk

Návrat Slovákov do ČSR po roku 1945 bez náležitých a záväzných garancií znamenal postupné a masívne obmedzovanie slovenských kompetencií. Slovenský národ trpel viac ako iné národy komunistického „svetového socialistického tábora,“ lebo okrem totalitných praktík strácal aj národnú suverenitu, čo v takej miere ako nás nepostihlo ani Litovčanov, Lotyšov a Estóncov. Zavŕšením tohto trendu bola Ústava ČSSR z roku 1960. Celoštátna konferencia KSČ 5. – 7. júla 1960 prijala dokument Za ďalší rozkvet Československej socialistickej republiky.

"Demokratickí" záchrancovia ekonomiky


radičováČO INÍ NEPÍŠU

Míny popravicovej vlády sú stále aktívne

Ivan BROŽÍK

Slovensko potrebuje každé euro. Nástražné míny v ekonomike štátu ako dedičstvo po „slušnej“ vláde Ivety Radičovej“ ešte stále nie sú všetky deaktivované. Týždeň čo týždeň minister financií hasí výpadok niektorého zo zdrojov štátneho rozpočtu. V tejto atmosfére naozaj rozhnevá zistenie, že predošlá „pravicová“ vláda nedokázala v roku 2011 využiť ani jedno euro z eurofondov.

Nicholsonová tvrdí, že u nás povstáva luza


Urážka Slovenska a jeho obyvateľov priamo z parlamentu, ktorá sa nedá premlčať

Ivan BROŽÍK – Foto: archív SNN

Ak poslanec parlamentu na začiatku volebného obdobia slávnostne prisahá vernosť Slovenskej republike a ani nie o rok hovorí o tom istom Slovensku ako o „hnusnom“, potom je tu dôvod zaoberať sa úprimnosťou sľubu, a teda aj platnosťou mandátu. Byť verný čomusi, čo sa mi hnusí, sa totiž nedá.

Zahmlievanie okolo súsošia vierozvestcov


cyril a metod socha v BAMédiá rozšírili zavádzajúce správy o zamýšľanom pamätníku sv. Cyrila, Metoda a Gorazda

Alexander GOCZ – Karikatúra: Anton GÁBRIK, autor návrhu súsošia

Nedávno sa v istom denníku objavil článok s priam bombastickým titulom: Z gigantickej sochy vierozvestcov ostalo len miesto. Autorka sa nenápadne snažila vzbudiť u čitateľa pocit, že sa nijaký pamätník napokon stavať nebude, lebo mesto aj odborníci sú proti a „trucovitá“ Matica slovenská sa bude musieť pri oslavách 1 150. výročia príchodu solúnskych bratov zaobísť bez súsošia. Keďže sa SNN touto témou dlhodobo zaoberajú, radi by sme niektoré zavádzajúce tvrdenia z článku uviedli na pravú mieru.