Opäť idú pretvoriť pamäť národa


eva zelenayováPOZNÁMKA

Eva ZELENAYOVÁ

Ivan Petranský na čele Ústavu pamäti národa predstavoval mladého odborníka bez predsudkov k vlastnému národu. Do funkcie bol zvolený počas predchádzajúcej vlády Roberta Fica. Bol nominantom SNS. Nejestvovala žiadna zákonná prekážka na jeho opätovné zvolenie. Prečo teda muselo prísť k zmene? Čo sa dá čítať zo slov podpredsedu parlamentného klubu Smeru-SD Miroslava Číža, že pri výbere kandidáta „sa sústredili na otázku kritérií“ a  „prevládol názor, že je potrebné stabilizovať pomery v ústave, samozrejme aj prirodzenú rovinu kontinuity?“

Danajský dar Rudolfa Zajaca


Peter VALO štvorecAKO BOLO, ČO BOLO

Peter VALO

Už je tu zasa chrípka. Lekár sa ocitol medzi mlynskými kameňmi. Niektoré poisťovne ho chcú motivovať na to, aby na pacientovi šetril, farmaceutické firmy zasa, aby mu predpisoval ich produkty. Počas chrípkovej epidémie majú lekárne hody. Chorí cvakajú na drevo, lebo protichrípkové lieky nehradia poisťovne. Televízna reklama je ich však plná. Ukáže vám priedušky, z ktorých sa  náhle stratí červená farba, a pred pár sekundami zmorený človek si zázračne s úľavou vydýchne. Kto tejto reklame prepadne, zväčša skoro zistí, že sa nijaké zázraky nedejú. Každý si tie svoje neduhy musí vyležať a vypotiť sám.

3 OTÁZKY PRE: Mons. ThLic. Mariána GAVENDU, katolíckeho kňaza


gavenda hovorca KBSVeľká noc bez pápeža by bola smutná, ale to sa nemôže stať

Zhováral sa Ivan BROŽÍK

Stalo sa čosi nepredstaviteľné – cirkev prišla o pápeža, ale ten pápež je živý, zdravý.

Samozrejme, že sa táto otázka vynára, pretože obyčajne naše generácie vnímajú odchod pápeža ako čosi, čo prichádza spolu s jeho smrťou. Ale pravidlá pre obdobie uprázdneného pápežského stolca – čas sedisvakancie – sú jasné. Tu je skôr akousi neznámou samotný fakt odstúpenia pápeža. A naozaj rébusom pre predstaviteľov cirkvi je teraz vyriešiť napríklad aj to, aké postavenie v jej radoch bude mať abdikovaný Svätý Otec. Bude napríklad emeritný kardinál?

SLOVO O SLOVENSKU, 2013_7


emil semancoEmil SEMANCO

Vyblafnúť na niekoho otázku, čo opúšťa nachmelený krčmu alebo na lavičke v parku si práve dopriava na slniečku dúšok čuča, už dopredu vylučuje od osloveného dajakú duchaplnosť alebo presvedčivý intelektuálny výkon. Navyše ak respondent aj svojím vzhľadom a zjavnými psychomotorickými dispozíciami dopredu signalizuje, že anketa pre neho dopadne nelichotivo, groteskne či znevažujúco.

Rozpačité hlavné mesto európskej kultúry


Košice - štvorecKošice odštartovali najväčší kultúrny projekt v dejinách Slovenska

Maroš M. BANČEJ – Foto: archív

Keď v roku 2008 zvíťazili Košice v medzinárodnom projekte Hlavné mesto európskej kultúry s projektom Interface 2013, zdvihla sa v metropole východného Slovenska vlna nadšenia. Nečudo, veď celoročný maratón podujatí s celkovým rozpočtom vyše 60 miliónov eur bol jednoznačne najväčšia kultúrna udalosť od vzniku samostatného Slovenska. Po materiálnej stránke určite.

Maliar Jozef Kollár prístupne a čitateľsky lákavo


Ďalší knižný opus prof. Ľ. Petranského o slovenskom výtvarnom umení a jeho tvorcoch

Tibor B. HAČKO

V závere minulého roka v reprezentačných priestoroch Grassalkovičovho paláca predstavili profilovú monografiu o Jozefovi Kollárovi s bibliografiou a hlbokými úvahami prof. Ľudovíta Petránskeho. Pri oboch menách musí znalec slovenského výtvarného umenia okamžite spozornieť. Veď v jednom aj v druhom prípade ide o rešpektované pojmy.

Peter ZVON alebo Vladimír Sýkora – muž jednej hry


Zvon štvorecTanec nad plačom si azda až dnes s odstupom času môžeme vychutnať ako skvelú drámu

Miloš FERKO – Foto: archív

Vlastné občianske meno Petra Zvona bolo Vladimír Sýkora. Narodil sa 9. januára 1913 v českom meste Chrudim v rodine úradníka štátnej správy, ktorý po vzniku ČSR pôsobil na Slovensku. Vyrastal preto v Bratislave, chodil na gymnázium v Zlatých Moravciach. Právo študoval v Prahe, záverečné skúšky však zložil v Bratislave začiatkom roka 1939. Pracoval ako právnik vo Všeobecnej úverovej banke, neskôr v Tatra banke. Zomrel vo veku 29 rokov 19. októbra 1942. Nesporne predčasne – na zaplakanie. Pred prvou inscenáciou svojho opusu.

Úloha demokratizácie je ešte stále pred nami


Mečiarova koncepcia nezapadala do plánov kľúčových geopolitických aktérov

Karol KRPALA – Foto: TASR

Prekvapuje aj zaráža zároveň, že Vladimír Mečiar sa ako jediný z bývalých slovenských premiérov nezúčastnil na galavečere k 20. výročiu štátu. Prečo? Veď Mečiar je už historická osobnosť. A zasluhuje si aj objektívnejšie zhodnotenie ako oficiálne rozširované tvrdenie, že je to politik, ktorý svojou praxou mal posunúť Slovensko k autoritárstvu. Pritom politická zmena v roku 1998 sa dosť neadekvátne vykresľuje s prívlastkami „demokratizácie“.

Obavy z budúcnosti držia mladých ľudí v korzete izolovanosti


Trh s realitami nekopíruje spoločenskú realitu, žije si vo vlastnom izolovanom svete

Ľudovít KUSAL

Slovenský realitný trh ako keby žil vo svojom vlastnom svete, v nejakom uzavretom akváriu, nereflektujúc dobu prinášajúcu extrémny nepomer medzi ponuku a dopytom, zlé predpovede ekonómov či vôbec akékoľvek perspektívy na zlepšenie. Dôsledkom môžu byť dôležité sociálne vybočenia – mladí ľudia pre sociálnu neistotu a vysoké ceny radšej zostávajú doma, sú osamelí a ak si aj založia svoje rodiny v spoločnej domácnosti, čelia možným rizikám konfliktov vo vzťahoch.

Výrobcov a poskytovateľov služieb holobriadkovia nespasia

Strieborná ekonomika môže byť predpokladom ako sa dostať z plytčín krízy

Ivan BROŽÍK – Foto: SNN

Nie je to dávno, čo sa u nás ustálil akýsi ticho tolerovaný diskriminačný precedens. Starší – rozumej ľudia nad 40 rokov veku – sú zbytoční, nepotrební, mediálne i komerčne nezaujímaví. Dokonca tí nad päťdesiat, nebodaj šesťdesiat už sú priam na odstrel. Komerčne nezaujímaví, neperspektívni, ak nie aj zbytoční či zaťažujúci. Pojem „strieborná ekonomika“ je populárne označenie pre ekonomiku, kde vysokú časť spotreby vytvárajú seniori.