Do zdravotníctva by mali vstupovať dve portfóliá vedomostí – medicínske a manažérske

Krčméry-štvorecLáska k blížnemu a nezištná pomoc sprevádzajú prof. Vladimíra Krčméryho po celý život.

Tibor B. HAČKO

Po desaťročiach devastácie štátu, bujnenia korupcie a úpadku morálnych hodnôt človeka je v našej spoločnosti takmer zázrakom nájsť bytosť, ktorá neúnavne nielen vyznáva morálne hodnoty, ale ich aj prenáša priamo do praxe v každodennom živote. Navyše svoje presvedčenie odovzdáva v pedagogickom procese ďalším, mladším generáciám – prof. MUDr. Vladimír KRČMÉRY, DrSc. Lekár, vedec – odborník na tropickú medicínu, infektológiu, onkológiu, vysokoškolský pedagóg, zakladateľ zdravotníckych, sociálnych zariadení a zahraničných humanitárnych misií v krajinách tretieho sveta. Nedávno ocenený Krištáľovým krídlom. Aktívne pôsobil v cirkevných mládežníckych podzemných hnutiach a po celý svoj život sa zúčastňoval na cirkevnom živote. Ako hlboko veriaci človek úprimne prenáša vieru na svoje okolie.

Sociálny štát je už minulosťou


hauser-štvorecV Európe naozaj dochádza k vytváraniu fundamentalistickej identity

Pavol DINKA

Michael HAUSER (1972) vyštudoval filozofiu na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity, pracuje vo Filozofickom ústave Akadémie vied (AV) Českej republiky a prednáša na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Od roku 2001 usporadúva semináre o kapitalizme, ktoré sa neskôr pretvorili na občianske združenie Socialistický kruh, zaoberajúce sa ľavicovým myslením a jeho popularizáciou. V roku 2007 stál pri zrode iniciatívy Sme občania! Je autorom kníh Adorno: moderna a  negativita, Prolegomena k filosofii současnosti, Humanismus nestačí. Preložil tiež niekoľko kníh od Slavoja Žižeka, Theodora W. Adorna a publikoval celý rad esejí. Píše stĺpčeky do denníka Referendum.

V úcte nie sú tí, čo niečo vedia, ale tí, čo niečo majú


oravec ivanNa poľnohospodársku výrobu a hospodárenie s pôdou sme prestali hľadieť očami sedliaka

Zhováral sa Ivan BROŽÍK

Patrí k tým matadorom slovenského poľnohospodárstva, ktorí aktívne prežívali obdobie spoločenských a hospodárskych premien po roku 1989. Osem rokov viedol agrokomoru, celý život popularizuje prácu chovateľov, pestovateľov a roľníkov, bije sa za záchranu slovenského poľnohospodárstva a roľnícku česť. Hovorí tvrdú pravdu, aj keď sa mnohým v minulosti nemusela páčiť. Mobilizuje, varuje, jasne pomenúva situáciu – Ing. Ivan ORAVEC, dnes predseda Poľnohospodárskeho družstva Devio.

Hlinka a Tiso boli charizmatické postavy Slovákov


hrušovský dominik biskupBiskup Dominik Hrušovský žil podľa hesla Dispercos congregare – zhromažďovať roztratených

Zhovárala sa Eva ZELENAYOVÁ – Foto: Ladislav LESAY

Mal dvadsať rokov, keď odchádzal zo Slovenska. Vrátil sa sedemdesiatšesťročný. Študoval na Pápežskej Lateránskej univerzite v Ríme. Za kňaza ho vysvätili 23. decembra 1950 v Ríme bez účasti rodiny a priateľov zo Slovenska. Taká bola doba. Licenciát teológie dosiahol v roku 1951.

Vysoký krvný tlak už nemusí byť smrteľným strašiakom


Vulev štvorecLiečba infarktu je veľmi drahá záležitosť, mozgová príhoda ešte drahšia – stojí aj život

Peter VALO

Levičanovi Ladislavovi Fábrymu pred dvanástimi rokmi zistili, že má tlak 220 na 130, cukrovku a šedý zákal. Pulz mu vyskočil na 170. Dlhoročný výpravca na železnici musel odísť do invalidity. Kardiologičke Zuzane Maďaričovej sa podarilo Ladislavovi Fábrymu tlak stlačiť na únosnú mieru 170 na 90, ale na jeho udržanie musel pacient užívať sedem liekov. V poslednom čase mu svitla nádej. V Národnom ústave srdcovo-cievnych chorôb (NÚSCH) v Bratislave ho zaradili do prvej trojice pacientov, ktorých preliečia renálnou denerváciou. Nový typ operácie sľubuje dlhodobé zníženie krvného tlaku a obmedzenie množstva užívaných liekov.

Treba sa vystrábiť z hlbokých a stále ešte citlivých rán


Sedlák Imrich MS tajomník štvorecOd totality k demokracii, ku kauzám, k vedeckej orientácii a k smerovaniu v Matici slovenskej

Michal BADÍN

Prof. PhDr. Imrich Sedlák, CSc., vedecký tajomník MS, je popredným literárnym a kultúrnym historikom, autorom troch desiatok publikácií, vyše stovky štúdií a príspevkov, spoluautorom a zostavovateľom mnohých publikácií a zborníkov. S vysokoškolským pedagógom a dlhoročným vedeckým pracovníkom, činovníkom a funkcionárom Matice slovenskej sme sa rozprávali nielen o jeho najnovšej publikácii, ale aj o postavení a význame Matice slovenskej v súčasnosti.

Archívne dokumenty sú občianskym preukazom národa


Viglaš-archív SR štvorecArchívy nie sú zaprášené špajzy, kde sú uložené staré nepotrebné papierové šaláty

Zhováral sa Ivan HUDEC

Archivár Mgr. Peter VIGLAŠ spojil celý svoj doterajší profesijný život so štátnym Archívom hlavného mesta SR Bratislavy. V súčasnosti je vo funkcii vedúceho oddelenia archívnych fondov. Keďže bol zapojený do rozličných pracovných skupín, ktorých cieľom bola modernizácia archívnych systémov, v archívnych reáliách sa dokonale vyzná.

Našou povinnosťou bude vrátiť Matici kyslík


fico robertRobert Fico: Absolútnou prioritou vlády je, aby sa neznižovala životná úroveň ľudí  

Eva ZELENAYOVÁ - Maroš SMOLEC

Už v prvý deň svojho úradovania nás prijal na rozhovor. Dvojnásobný premiér, predseda strany Smer-SD, manžel právničky Svetlany a otec syna Michala. Robert Fico 15. septembra oslávi 48 rokov. Z absolventa Právnickej fakulty UK v Bratislave sa vypracoval na docenta práv, v rokoch 1994 – 2000 zastupoval Slovenskú republiku ako agent v konaní pred Európskou komisiou pre ľudské práva a Európskym súdom pre ľudské práva.

Cesta od šľachtického predikátu k triednemu nepriateľovi


Tarnoczy štvorecArpád Tarnóczy je potomok slovanských vladykov a väzeň komunistického režimu

Zhovárala sa Eva ZELENAYOVÁ – Foto: Ladislav LESAY

V Innsbrucku si nerobili ťažkú hlavu z toho, že privítali delegáciu zahraničného výboru NR SR ako hostí zo Slovinska. Hostitelia so zjavnou hrdosťou oboznamovali návštevníkov spoza železnej opony so slávnymi osobnosťami svojej krajiny. Ich portréty boli namaľované na strope miestneho parlamentu. „Ten pán v rúchu cirkevného hodnostára je kardinál Tarnóczy,“ zaznelo a vzápätí môj vtedajší kolega Arpád Tarnóczy ticho poznamenal: „To bol môj predok.“ Razom sa k nemu obrátili všetky zraky a naša delegácia začala domácich veľmi, veľmi zaujímať...

Tiso chránil aj komunistov pred koncentrákmi


kružliak imrichMarxistický výklad dejín je zločinom na historickej pravde

Zhováral sa Ján SMOLEC                    

PhDr. Imrich Kružliak, publicista, historik, prekladateľ, básnik, exilový pracovník. Narodil sa 8. decembra 1914 v Detve. Štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ukončil v roku 1940. V rokoch 1940 – 1943 vedúci Úradu slovenskej tlače. Účastník Slovenského národného povstania. V roku 1946 volebný manažér Demokratickej strany. V roku 1949 emigroval. Pracoval v Slobodnej Európe, viedol exilový časopis Horizont. Od roku 1987 bol predseda Spolku slovenských spisovateľov a umelcov v zahraničí.