Genetický világoš južných susedov

Marek DANKO

PredvyšedvadsiatimirokmispôsobilšokvMaďarskuamerickýgenetikavedectalianskehopôvoduprof. LuigiCavalli-SforzazoStanfordUniversity. Popodrobnomgenetickomvýskumedokázal, že „lensťažkosťamimožnonájsťnejakéstopyugorských (staromaďarských) génovvsúčasnejpopuláciiMaďarovažeabsolútnaväčšinapopulácieMaďarskejrepublikyniejeetnickymaďarská, aleprevažneslovanská."

Moderné Slovensko a jeho zrod očami historika


trianonVedecká tvorba ako vzrušujúce čítanie o napínavých príbehoch

Dušan D. KERNÝ - Karikatúra: Andrej MIŠANEK

V predajni starých kníh v bratislavskom Starom meste sa ani deň neohrialo ledva dohromady držiace vydanie Zbierky zákonov Československej republiky. Bolo z roku 1920. Cena 65 eur. Zmizlo v rukách toho, koho zaujímal päťjazyčný text právneho dokumentu Trianonskej mierovej zmluvy medzi veľmocami a ich spojencami a porazenou monarchiou – Maďarskom.

Európska mena vážne krváca


eurovalDobrodruhovia pravicovej garnitúry by mali niesť zodpovednosť za stav štátu

Tibor B. HAČKO – Karikatúra: Andrej MIŠANEK

Sotva odzneli dozvuky predčasných volieb, ešte pred vymenovaním nového kabinetu, už sa ratingové agentúry poponáhľali s priamym útokom na bankový systém Slovenska. Na systém, ktorý sa aj v turbulentných časoch správa mimoriadne zodpovedne. Ako jeden z mála v Európe nedopustil svojim materským spoločnostiam vysávanie kapitálu a balastové zmeny v základnom portfóliu.

Ab ovo


Michal MÁŠIK

Písať o plesnivých vajciach na pultoch obchodného reťazca ako o aktuálnej ekonomickej téme v časoch, keď je témou číslo jeden v Európe dlhová kríza a hľadanie východísk z nej a na Slovensku prijatie trvalého eurovalu, sa môže zdať na prvý pohľad nemiestne. Po uvedomení si skutočnosti, že nie prvýkrát sme svedkami potravinového škandálu, ktorý ohrozuje zdravie obyvateľstva a možno aj príjmy štátnej pokladnice, sa najnovšia vajíčková aféra javí v úplne odlišnom svetle.

Z Westerwelleho skupiny vynechali aj Slovensko


gréckoBolo by naivné očakávať, že európsky superštát bude vytvorený jednorazovým aktom

Jozef HAJSTER – Karikatúra: Andrej MIŠANEK

Ministri zahraničných vecí Nemecka, Talianska, Belgicka, Holandska, Dánska, Španielska, Rakúska, Portugalska, Poľska a Luxemburska tvorili skupinu, ktorá v Bruseli predložila historický návrh na vytvorenie spojených štátov európskych. Pripojiť sa má aj Francúzsko. Objavili sa početné špekulácie, že by malo ísť o štáty jadra. Či je zloženie skupiny potvrdením rozdelenia na jadro a perifériu, o ktorom sa hovorí už dlhšie, ukáže budúcnosť.

Výnimočné chvíle zrenia slovenských národných úsilí


urban milo štvorecTrenčianskoteplický zjazd mladej slovenskej inteligencie pred osemdesiatimi rokmi

Peter MULÍK

Dvadsať rokov prvej Československej republiky bolo obdobím zrenia slovenských národných úsilí. Hospodárska kríza zo začiatku tridsiatych rokov 20. storočia sa v mnohom podobala na našu dnešnú situáciu. Slováci však vtedy na svojej koži pocítili nielen nedobré dôsledky ekonomického kolapsu, ale aj negovanie slovenskej svojbytnosti pražským centralizmom.

Nie sme malí, len maloverní


Margita KÁNIKOVÁ

Onedlho vstúpime do tretieho decénia samostatnej Slovenskej republiky. Mnohí z nás na Nový rok 1993 prežívali veľkú radosť, ale  boli aj takí, čo sa maloverne pobalili a emigrovali do českého raja. Čakali a stále čakajú, kedy sa Slovenská republika rozpadne a pôjde s prosíkom do Prahy, aby nás ako nerozvážne deti prijali späť.

Extrémisti okupujú verejnoprávny priestor


Michelko RomanKOMENTÁR

Roman MICHELKO

Pri sledovaní ťažkých patológií nášho politického či žurnalistického života som si už zvykol na všeličo, ale najnovší Jochov komentár predčil aj tie najhoršie očakávania. Aby bolo jasné, že nepreháňam, inkriminovanú pasáž z jeho komentáru odcitujem od slova do slova.

Prioritou KDH sú peniaze – pre seba


eva zelenayováPOZNÁMKA

Eva ZELENAYOVÁ

Staronový predseda KDH Ján Figeľ po ružomberskom sneme vystúpil pred novinárov s ideou, že KDH chce reprezentovať dôslednú a konštruktívnu opozíciu voči vláde jednej jedinej strany. Aj ďalší opoziční poslanci radi pripomínajú verejnosti, že máme vládu jednej strany, a zdôrazňujú to tak, akoby to bola hanba demokracie. Že ide o cielenú kampaň proti Smeru, niet pochybností. Veď vo vláde je niekoľko ministrov, ktorí nie sú členmi nijakej strany. Takže predseda najkresťanskejšej z kresťanských strán úmyselne klame verejnosť.

3 otázky pre: profesora Ivana LALUHU, účastníka národno-emancipačného zápasu


laluha profesorZhováral sa Dušan D. KERNÝ

Ako priamy aktér vzniku Slovenskej republiky zdôrazňujete, že to bola súčasť európskeho pohybu. Prečo?

Dnes akoby sme zabúdali, že pred dvadsiatimi rokmi bolo na Slovensku i v zahraničí veľa kuvičích hlasov, že Európa a svet vznikajúcu Slovenskú republiku neprijme, že skrachujeme.