Diabolský ťah kresťanského exministra


peniaze 1Zdravotné sestry sa stali rukojemníkmi bývalej vlády

Oto BALOGH

V slovenskom zdravotníctve pracuje takmer tridsaťtritisíc zdravotných sestier a tisícosemsto pôrodných asistentiek. Ich psychicky i fyzicky mimoriadne náročná práca je pre fungovanie nemocníc a ambulancií kľúčová, ale napriek tomuto faktu slabo ohodnotená. Tento stav  je jednou z príčin, kvôli ktorým zdravotníctvo dlhodobo zápasí s nedostatkom sestier.

O staroslovanských kultúrnych centrách


Roman KALISKÝ-HRONSKÝ

Je takmer až prekvapujúce, že aj v súčasnom mediálnom marazme sa občas objaví perla, ktorá zasvieti jasným lúčom a ukáže cestu, kadiaľ by sa verejnoprávny televízno-rozhlasový konglomerát mohol vrátiť späť k svojmu proklamovanému poslaniu. Aj po zlúčení Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu do jednej inštitúcie má platiť, že verejnoprávne médiá, teraz už pod značkou RTVS, musia plniť aj funkciu šírenia kultúry a vzdelania.

Zvrchovanosť, olympiáda a mediálni maloroľníci


Balogh Oto

POZNÁMKA

Oto BALOGH

Sedemnásty júl je pamätným dňom prijatia Deklarácie o zvrchovanosti SR, ktorá bola prvým krokom k ústavnému dovŕšeniu slovenskej štátnosti. Dvadsiate výročie tejto historickej udalosti si každý pripomenul po svojom.

3 otázky pre: Jána KUBIŠA, diplomata a predstaviteľa OSN

kubiš jánZhováral sa Dušan D. KERNÝ 

● Ste prvý Slovák po Milanovi Hodžovi, predsedovi vlády z čias prvej ČSR, ktorý sa stal Komandérom Čestnej légie - nositeľom najvyššieho stupňa najvyššieho francúzskeho štátneho vyznamenania...

Príďte na spomienku na Andreja Hlinku

Mestská časť Bratislava – Ružinov, Bratislavský samosprávny kraj, Rímskokatolícky farský úrad Bratislava Ružinov, Dom Matice slovenskej v Bratislave, Spoločnosť Andreja Hlinku pozývajú na pietnu spomienku na Andreja Hlinku kňaza, národovca a politika.

POZVÁNKA NA STIAHNUTIE

Recept na úspech je jednoduchý – stabilita a tvrdá práca


malatinský štvorecSlovensko môže byť krajinou, v ktorej sa oplatí podnikať

Zhováral sa Oto BALOGH

Minister hospodárstva Tomáš Malatinský sa narodil 14. 3. 1959 v Bratislave. Po ukončení štúdia v odbore geodézia a kartografia na Stavebnej fakulte SVŠT v Bratislave pracoval v spoločnostiach Stavoprojekt Bratislava a Elektrovod Bratislava. V rokoch 1998 – 1999 bol vedúcim organizačnej zložky v ELCON Praha a v rokoch 1999 – 2000 pôsobil v spoločnosti VÚJE Trnava.

Svätopluka možno bez najmenších pochybností nazývať kráľom


Marsina historik štvorecNa svoje dejiny sme málo hrdí, veľmi sa o históriu nezaujímame, akoby sme pred ňou utekali

Zhovárala sa Eva ZELENAYOVÁ

Podľa niektorých verejných prejavov by sme mohli povedať, že Slováci sa buď nezaujímajú o svoje dejiny, alebo pred nimi utekajú. Vytvárať odbornú komisiu na to, aby sa vyjadrila, či bol Svätopluk kráľom, je z hľadiska materiálnych dôkazov priam absurdné. Rovnako ako nehlasovať za zvrchovanosť štátu. Biskup Dominik Hrušovský po dlhoročnom pôsobení v cudzine s úžasom zistil, že mladí ľudia na Slovensku ani nechcú byť Slovákmi.

Odstraňovanie nefunkčných chrličov


Ivan BROŽÍK

Taliansky humanista Giorgio Vasari považoval gótsku kultúru za zmes primitivizmu a barbarstva. Éru, ktorú symbolizoval vertikalizmus, zoštíhlenie a odhmotnenie. A ešte chrliče. Ťažko nájsť toto slovo v niektorom z našich jazykových slovníkov. Nie je však nespisovné a nie je ani neaktuálne. V gotike chrliče slúžili na odvod vody zo strechy. Pravdepodobne toto slovo najnovšie použil predseda Rady vysokých škôl Viktor Smieško, keď posudzoval nové návrhy ministra školstva Dušana Čaploviča.

Náš jazyk je na samej špičke náročnosti


Cudzinci zvládnu kompletnú slovenskú gramatiku až po dvanástich rokoch štúdia

Vladimír TRNKA

 Koncom septembra 2009 sa v Paríži stretli jazykovedci z celého sveta. Po ôsmich rokoch bádania, skúmania a študovania vydali rubriku desiatich najťažších a najľahších jazykov na tejto planéte. Do úvahy sa bral vývoj jazyka, úprava pravopisu, štýl písma, znaky, reč, história jazyka a jeho gramatika.

Oficiálna štátna dramaturgia stavila na vukovarské kulisy


Chorváti si tohtoročný Deň nezávislosti pripomenuli skromnejšie než v minulosti

Tibor B. HAČKO

Európske gravitačné procesy a grécka finančná mytológia zatlačili do úzadia výročie, ktoré na európskom kontinente naštartovalo najdramatickejšie pohyby a tragédie od konca II. svetovej vojny. Uplynulo dvadsaťjeden rokov od chvíle, keď 25. júna 1991 chorvátsky parlament začal proces disasociácie od Socialistického federatívneho zväzu Juhoslávie. Proces rozhodovania o nezávislosti sa začal na základe vôle občanov vyjadrenej v referende o nezávislosti z 19. mája 1991.