avatar
Meno Matej Mindár
Prezívka: Matej_1992_SNN
Informačný kanál autora: Matej Mindár Informačný kanál RSS

Najnovšie príspevky

thumbnail

SPOZA OPONY

Prečo sa nám Hodža prihovára Nedávno uplynulo osemdesiat rokov od dňa, keď v USA zomrel slovenský politik európskeho formátu Milan Hodža (1878 ‒ 1944). V Sučanoch, kde sa narodil na evanjelickej ...
thumbnail

Matica si každoročne pripomína spomienku na SNP

Povrchnosť liberálnych novinárov Moderátor relácie Na rovinu portálu Aktuality.sk Peter Hanák nedávno oslnil svojimi „brilantnými“ poznatkami o Matici slovenskej. Hanák použil už mnohokrát ...
thumbnail

Matica rozhodne nie je tichá myška, ktorú nevidieť

Štát zohľadnil pripomienky národnej ustanovizne Matica slovenská (MS) ešte v decembri 2022 požiadala o nápravu pri používaní štátnych symbolov na nových občianskych preukazoch, iných osobných ...
thumbnail

SLOVO O SLOVENSKU

Vláda Slovenskej republiky pripravila 5. júla na hrade Devín dôstojné oslavy sviatku sv. Cyrila a Metoda. Program spomienky bol slávnostný a nová Slovenská televízia a rozhlas ho vysielala ...